About science block

 

Збірник матеріалів НПК “Євроінтеграція екологічної політики України” 2023

 


 

Сучасний розвиток науково-технічних міжнародних зв’язків університету характеризується зростанням її інтеграції в міжнародне співробітництво, як на рівні науково-виробничих організацій, так і через встановлення і укріплення перспективних контактів з провідними зарубіжними навчальними закладами.

 

Міжнародне визнання ОДЕКУ як одного з лідерів національної освітянської мережі підтверджується і тим, що майже 90 відомих закладів вищої освіти і наукових установ світу співпрацюють з університетом в рамках довготермінових освітньо-наукових угод, в тому числі по проектах TEMPUS-TASIS, EEC-INTAS, FASTEX та ін. Університет має діючі довгострокові договори та угоди про співробітництво з університетами та інститутами Північної та Південної Америки, Європи, Азії та Африки.

 

Університет є членом та партнером наступних міжнародних організацій:

 • Альянсу університетів за демократію (AUDEM),
 • Європейської організації співробітництва в галузі наукових досліджень і технологій (COST),
 • Євразійської Асоціації Університетів,
 • Чорноморської Мережі Університетів (BSUN).

Наукові дослідження в Одеському державному екологічному університеті здійснюються в науково-дослідній частині університету, а також на кафедрах університету (науково-дослідні роботи, які виконуються у межах робочого часу науково-педагогічних працівників).

 

У складі науково-дослідної частини університету щорічно функціонують до 9 проблемних науково-дослідних лабораторій, зокрема в останні роки: “Комплексне управління водними ресурсами та гідроекологічним станом лиманів”, “Моделювання катастрофічних водопіль на території України”, “Мезомасштабні та конвективні процеси в циркуляції атмосфери”, “Технічні системи моніторингу навколишнього середовища”, “Нові моделі і технології в прогнозуванні стану і безпеки навколишнього середовища”, “Моделювання гідрофізичних та екосистемних процесів”, “Оптимізація систем поводження з відходами”; Лабораторія кліматичних змін; Проблемна науково-дослідна лабораторія спеціального фонду, яка комплектується тимчасовими творчими науковими колективами, створеними для виконання госпдоговірних робіт.

 

Основними напрямами наукових досліджень в університеті є:

 • розробка прикладних проблем, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, раціональним та безпечним використанням, збереженням природних ресурсів;
 • розробка методів та засобів гідрометеорологічного забезпечення функціонування різних галузей господарства України, системи екологічного моніторингу стану навколишнього середовища;
 • розробка заходів з адаптації галузей економіки на державному, регіональному та місцевому рівнях до негативних наслідків змін клімату, що відбуваються;
 • комплексне вивчення водних об’єктів суші і моря, розробка рекомендацій щодо управління їх гідроекологічним станом в умовах антропогенного впливу і кліматичних змін;
 • комплексне вивчення водних об’єктів суші і моря, розробка рекомендацій щодо управління їх гідроекологічним станом в умовах антропогенного впливу і кліматичних змін;
 • розробка рекомендацій щодо комплексного управління природокористуванням в прибережній зоні моря, лиманах на підставі результатів математичного моделювання;
 • діагноз та прогноз продуктивності рослин, оцінка впливу гідрометеорологічного режиму на формування продуктивності, якості та екологічної чистоти врожаю із застосуванням методів математичного моделювання;
 • розробка методів агрометеорологічних прогнозів врожайності сільськогосподарських культур;
 • оцінка на підставі результатів математичного моделювання забруднення сільськогосподарських культур радіонуклідами, антропогенного забруднення богарних та зрошувальних культур;
 • екологічний менеджмент, економічне і правове обґрунтування природоохоронної діяльності;
 • розробка технологій моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища;
 • розробка технологій сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття;
 • розробка еколого-безпечної системи управління та поводження з побутовими та промисловими відходами на регіональному рівні;
 • проведення фундаментальних досліджень в галузі формування гідрологічного стану річок та розробка нових розрахункових схем і моделей для діагнозу і прогнозу їх максимального стоку в період дощових паводків та весняних водопіль;
 • оцінка і прогноз водних ресурсів річок України в умовах змін клімату та антропогенного впливу;
 • математичне моделювання структури геофізичного граничного шару з застосуванням результатів до задач гідрометеорології та екологічного моніторингу довкілля.

 

Триває активна розробка програм подвійних дипломів з партнерськими університетами із 5 країн, що включає створення викладачами ОДЕКУ навчально-методичного комплексу англомовних програм підготовки.

 

На сьогодні в ОДЕКУ ліцензована та підготовка в аспірантурі докторів філософії за спеціальностями:

 • 051 “Економіка”;
 • 104 “Фізика та астрономія”;
 • 101 “Екологія”;
 • 103 “Науки про Землю”;
 • 113 “Прикладна математика”;
 • 122 “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”;
 • 183 “Технології захисту навколишнього середовища”.

 

Молодіжні напрямки

 

Студенти університету беруть активну участь у наукових та соціальних напрямках діяльності. Для забезпечення навчального процесу, наукових досліджень та відпочинку студентів створені гарні умови – сучасна навчальна, наукова та соціальна інфраструктура. В ОДЕКУ діють багато молодіжних напрямків, які дуже добре працюють, головними з яких є:

 

 

Студентський простір Ecoprostir

 

 

Ecoprostir – це проект ініціативної групи студентів Одеського державного екологічн
ого університету, який реалізується в рамках проекту Impact Hub Ambassadors центром соціальних ініціатив Impact Hub Odessa.Ми хочемо створити студентське відкритий простір, своєрідну платформу для навчання, роботи і взаємодії всередині університету. Тут проводяться тренінги, конференції, хакатони, лекції, факультативи та багато іншого!Наша мета – забезпечення всебічного розвитку студентів ОДЕКУ!Сторінка у Фейсбук

 

Наукове товариство ОДЕКУ

 

 

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського державного екологічного університету було створено 1 листопада 2015 р. і є самоврядним, добровільним, колегіальним об’єднанням та частиною системи громадського самоврядування Університету, яка забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та працюють в Університеті та його структурних підрозділах.

Метою НТ ОДЕКУ є всебічне сприяння розвитку науки, науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності у молодіжному середовищі шляхом створення умов для розкриття і розвитку наукового та творчого потенціалів молоді, формування сучасного наукового світогляду, ініціювання нових знань та використання результатів наукових досліджень для вирішення актуальних проблем розвитку різних галузей економіки України, їх гідрометеорологічного забезпечення, екології та охорони навколишнього середовища.

Сторінка у Фейсбук

 

 

Рада Студентського Самоврядування ОДЕКУ

 

 

Vestibulum eu quam nec neque pellentesque efficitur id eget nisl. Proin porta est convallis lacus blandit pretium sed non enim. Maecenas lacinia non orci at aliquam. Donec finibus, urna bibendum ultricies laoreet, augue eros luctus sapien, ut euismod leo tortor ac enim. In hac habitasse platea dictumst.
Sed cursus venenatis tellus, non lobortis diam volutpat sit amet. Sed tellus augue, hendrerit eu rutrum in, porttitor at metus. Mauris ac hendrerit metus. Phasellus mattis lectus commodo felis egestas, id accumsan justo ultrices. Phasellus aliquet, sem a placerat dapibus, enim purus dictum lacus, nec ultrices ante dui ac ante. Phasellus placerat, urna.Сторінка у Фейсбук