About subdivisions of the university block

Про факультетАдміністраціяКафедриЦентри та лабораторії

Факультет комп’ютерних наук, управління та адміністрування – один з найбільш інноваційних факультетів, що динамічно розвивається в університеті. Факультет створений 1 вересня 1998 р. для підготовки фахівців за сучасними напрямками в галузі інформаційних технологій, менеджменту та управлінської діяльності.

На факультеті здійснюється підготовка студентів:

Спеціальність Рівень вищої освіти Термін навчання (роки)
денна заочна
073 «Менеджмент» Бакалавр 4 5
073 «Менеджмент» Магістр 1,5 1,5
122 «Комп’ютерні науки» Молодший бакалавр 2
122 «Комп’ютерні науки» Бакалавр 4 5
122 «Комп’ютерні науки» Магістр 1,5 1,5
281 «Публічне управління та адміністрування» Бакалавр 4 5
281 «Публічне управління та адміністрування» Магістр 1,5 1,5

эмблема

На факультеті працює 44 викладача (8 докторів наук, професорів та 19 кандидатів наук, доцентів) і навчається близько 250 студентів. За останні п’ять років викладачі факультету опублікували більш ніж 780 статей та тез доповідей, видали 27 монографій та навчальних посібників. Підготовлено 12 докторів та кандидатів наук.

На факультеті функціонує Навчально-практичний центр інформаційних та мережевих технологій, 4 сучасні проблемно-орієнтовані лабораторії, 14 навчальних комп’ютерних класів і спеціалізованих аудиторій з мультимедійним обладнанням.

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету активно співпрацюють з регіональними вищими навчальними закладами України 1-3 рівнів акредитації, які готують молодших спеціалістів. Здійснюють проведення сумісних заходів з ВСП «Одеський фаховий коледж комп’ютерних технологій ОДЕКУ», випускники якого активно продовжують своє навчання на факультеті КНУА.

Для організації навчального процесу та самостійної роботи студентів ФКНУА використовуються найсучасніші підходи. Проводяться заняття в студентських гуртках та наукових семінарах кафедр. Студенти приймають участь в командних та особистих першостях і олімпіадах з комп’ютерних наук та програмування (як всеукраїнських, так і міжнародних), де посідають призові місця. За останні 5 років студенти ФКНУА неодноразово ставали переможцями ІІ турів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт за спеціальностями «Менеджмент природоохоронної діяльності», «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні науки».

Викладачі та студенти активно приймають участь у тренінгах, семінарах, вебинарах для підвищення свого професійного рівня. Міжнародний центр менеджменту природоохоронної діяльності 4-ий рік організує міжнародне стажування студентів у Туреччині, де студенти працюють у крупних туристичних компаніях Кilit Global, Tez-tour, Anex-tour, Tui.

Висока якість навчання забезпечується сучасною матеріально-технічною базою, висококваліфікованими викладацькими кадрами і міжнародними зв’язками, які дають можливість інтегрувати в навчальний процес академічні програми провідних міжнародних ІТ-компаній. З 2012 році на базі факультету діє Мережева академія Cisco. Окрім використання кращого міжнародного досвіду партнерство дозволило впровадити у навчальний процес новітні інтегровані технології, технічні та інформаційно-комунікативні засоби навчання.

До навчального процесу залучаються іноземні фахівці, серед яких: професор Пьюселік Френк (США), професор K. Przybylowski (Польща); Глен Райт – експерт з питань державного фінансування (ЄС); професор Andrzej Rychlik (Польща) – експерт з телекомунікацій та мережевих технологій; Тетяна Растрігіна – спеціаліст з розвитку бізнесу (Посольство США в Україні).

Факультет здійснює тісне міжнародне співробітництво з рядом іноземних вищих навчальних закладів: Технічний університет в Бельсько-Бяла (Польща), Науково-технологічний університет ім. Ст.Сташіца AGH (м.Краков, Польща), Лодзький технічний університет (м. Лодзь, Польша), Сірійський національний університет (м. Дамаск), Ліванський національний університет (м. Бейрут), Європейський гуманітарний університет (м. Відень), Угорський університет (м. Печ), Вища школа адміністрування та управління (м.Ополе, Польща).

ФКНУА активно співпрацює з ІТ-компаніями, що мають представництва в Одесі. Можливість отримання додаткової професійної освіти та кваліфікаційних сертифікатів міжнародного зразка забезпечує конкурентоспроможність випускників факультету на ринку ІТ-праці.

Т.в.о. декана факультету
PhD, доцент кафедри інформаційних технологій
Бучинська Ірина Вікторівна
Заступник декана з навчальної роботи
к.т.н., доцент кафедри автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища та інформатики
Гнатовська Ганна Арнольдівна
Заступник декана з виховної роботи
к.екон.н., доцент кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності
Козловцева Валентина Анатоліївна
Заступник декана з міжнародної роботи
к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій
Фразе-Фразенко Олексій Олексійович
Диспетчер деканату

Головіна Олександра Андріївна

Контакти:

  • адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65016
  • аудиторія (кабінет): 325 НЛК – 1
  • тел.: (096) 303 24 64; внутр.: 201
  • e-mail: dean-comp@odeku.edu.ua