About subdivisions of the university block

Загальна інформація про діяльність лабораторії

Навчально-наукова лабораторія метеорологічних спостережень, аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації (завідувач – Моренець-Кубанська Л.І.), включає в себе  навчальні метеорологічні майданчики на території комплексу університету по вул. Львівській та у навчально-науковій метеорологічній лабораторії у с. Чорноморка. На метеорологічному майданчику проводяться спеціальні лабораторні заняття – чергування з фізики атмосфери, на яких студенти другого курсу спеціальності „Науки про Землю” знайомляться з обов’язками техніка-метеоролога та вчаться проводити стандартні метеорологічні спостереження. Також на метеорологічному майданчику проводяться практичні заняття з дисципліни „Моніторинг верхньої атмосфери”, а саме вимірювання загального вмісту озону. Окрім забезпечення проведення лабораторних занять, лабораторія виконує учбову, наукову і методичну роботу, яка включає проведення учбових занять, тестування знань у студентів з використанням комп’ютерних програм по різних дисциплінах, створення нових комп’ютерних програм на сучасних мовах програмування і обробка з їх допомогою гідрометеорологічних даних, створення електронних версій методичних вказівок, підручників, навчальних посібників та монографій. В лабораторії є велика база гідрометеорологічних даних, яка постійно поповнюється і використовується в науково-дослідних і учбових цілях (для написання статей, наукових, курсових і дипломних проектів і т.п.).

Обладнання лабораторії

Навчально-наукова лабораторія метеорологічних спостережень, аналізу та обробки гідрометеорологічної інформації оснащена    метеорологічним приборами та приладами і дає можливість проводити повноцінні метеорологічні, актинометричні та градієнтні спостереження, засвоювати методи моніторингу стану атмосфери під час навчальних чергувань та практик. Також лабораторія оснащена сучасним обчислювальним обладнанням, що дає можливість проводити повноцінні практичні та лабораторні заняття зі студентами та виконувати ряд науково-дослідних робіт.