About subdivisions of the university block

Робота Центру прогнозів ОДЕКУ при забезпеченні підготовки

студентів ОП «Гідрометеорологія»

Для забезпечення сучасної практичної підготовки з гідрологічних та метеорологічних прогнозів у 2019 р. засновано Центр прогнозів ОДЕКУ, до складу якого увійшли навчальне бюро прогнозів погоди (кафедра метеорології та кліматології) та навчальна лабораторія гідрологічних прогнозів (кафедра гідрології суші).

Навчальне бюро прогнозів погоди (НБП)  було засноване при кафедрі синоптичної та динамічної метеорології в 1934-1935 р. Практично технічне та методичне оснащення НБП розпочалось в перші післявоєнні роки, коли роботу цього підрозділу очолив канд.геогр.наук Олександр Миколайович Раєвський.

Починаючи з 1955 року на посаді завідуючого НБП працювали Андрієнко Л.О., Колеснікова А.П., Журавльова Р.С., Колесніченко Е.І., Нікітенко Л.Г., Сухов О.О., Єшану О.Є., Рубан К.В., к.геогр.н. Уманська О.В. (з вересня 2015 р. – по теперішній час).

к.геогр.н.

О. М. Раєвський Е.І

Е.І .Колесніченко Л. Г. Нікітенко О.О. Сухов
   
О.Є. Єшану К.В. Рубан к.геогр.н. О.В.Уманська

В Центрі прогнозів на даний час працюють інженери I-ї категорії Стоянова І. Є. та Гурська Л.М.

Інж. I-ї кат. І. Є.Стоянова

Інж. I-ї кат. Л.М.Гурська

Навчальна лабораторія гідрологічних прогнозів (раніше навчальне бюро гідрологічних прогнозів) була заснована у 1966 р. Лабораторія почала функціонувати в складі кафедри гідрологічних прогнозів і моделювання Одеського гідрометеорологічного інституту (зараз ОДЕКУ), а з 1995 року – кафедри гідрології суші.

Велика роль у підготовці студентів гідрологів у лабораторії протягом багатьох років до сьогодення належала педагогам:

 • ректору ОГМІ, кандидату географічних наук, доценту Терентьєву Євгену Володимировичу;
 • доктору географічних наук, професору Бефані Неонілі Феофанівні;
 • асистенту Бояринцевій Валентині Іванівні;
 • кандидату географічних наук, доценту Поповій Ірині Олександрівні;
 • старшому викладачеві Тюхті Клавдії Кирилівні;
 • доктору географічних наук, професору Шакірзановій Жаннетті Рашидівні;
 • старшому викладачеві канд. геогр.наук Погореловій Марині Полікарпівні.
канд.геогр.наук, доц.

Терентьєв Євген Володимирович

Н.Ф. Бефані

д-р геогр. наук, проф.

(1924-2010 рр.)

Ж.Р.Шакірзанова

д-р геогр. наук, проф

М.П.Погорелова канд.геогр.наук, ст.викл.

Першим завідувачем лабораторії була Наталія Михайлівна Федотова, а з 1976 р. по 2019 р. – Будкіна Ірина Євгеніївна. У складі лабораторії працювали інженери Скорік Світлана Сергіївна і Мостій Анастасія Сергіївна. На теперішній час відповідальною за проведення лабораторних занять студентів гідрологів у Центрі прогнозів ОДЕКУ є заступник директора Центру прогнозів Мостій А.С.

 
зав.лабораторією 1976-2019рр.

Будкіна Ірина Євгеніївна

Інж. I-ї кат. (до 2020р.)

Скорік Світлана Сергіївна

зам.дир. Центру прогнозів з 2020 р.

Мостій Анастасія Сергіївна

Центр прогнозів ОДЕКУ забезпечує компоненти професійної та практичной підготовки студентів рівня вищої освіти «бакалавр»: ОП «Гідрометеорологія» і «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України» та «магістр»: ОП «Метеорологія і кліматологія», «Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України», «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів».

На базі Центру прогнозів здійснюється підготовка і проведення лабораторних  занять студентів, написання курсових та кваліфікаційних робіт, проведення навчальної практики зі спеціальності.

 
 

В Центрі прогнозів ОДЕКУ знаходяться персональні комп’ютери з автоматизованим робочим місцем синоптика (АРМ-синоптика) та гідролога (АРМГідролога-прогнозиста) з системою доступу до серверу Українського Гідрометцентру Державної служби України з надзвичайних ситуацій для отримання, розкодування, аналізу та коригування поточних гідрометеорологічних даних, формування багаторічної бази гідрологічної та синоптичної інформації, графічних побудов в АРМГідролога-прогнозиста та АРМ-синоптика. . Також Центр прогнозів оснащений двома широкоформатними принтерами для друку аеросиноптичного матеріалу та проектором з екраном для наглядного представлення навчальної інформації.

Основне призначення Центру прогнозів – проведення  навчальних практик та лабораторних занять з дисциплін синоптична метеорологія, авіаційна та супутникова метеорологія, спеціалізовані прогнози погоди, гідрологічні і морські прогнози.

Лабораторні заняття та навчальні практики повністю забезпечені методичною та навчальною літературою, необхідними матеріалами (графіками, схемами, таблицями).

Для Центру прогнозів створений інформаційний сайт,  де регулярно публікуються «фірмові» метеорологічні та гідрологічні прогнози. Крім цього сайт пропонує відвідувачам  прогноз метеорологічних величин для м. Одеси та області, бюлетень стану водних об’єктів, випуски оперативних щоденних короткострокових і довгострокових гідрологічних прогнозів водного та льодового режимів річок, супутникові знімки з різних джерел, народний календар погоди та безліч іншої інформації. Контент сайту регулярно оновлюється, поповнюється статтями викладачів та новинами зі світу метеорологічних та гідрологічних явищ, які беруться з топових погодних ресурсів. З метою поширення інформації про роботу Центру прогнозів сайт представлений в соціальних мережах. Окрім того метеорологічні та гідрологічні прогнози представлені на стендах університету.

Робота студентів в Центрі прогнозів здійснюються  на основі гідрометеорологічних даних Українського гідрометцентру ДСНС України, що сформовані в автоматизованій програмі робочого місця гідролога-прогнозиста та синоптика  (АРМГідролога-прогнозиста та АРМ-синоптика).

Комплекси АРМГідролога-прогнозиста та АРМ-синоптика дозволяють забезпечити безперервне отримання поточної гідрологічної і метеорологічної інформації на мережі Державної Гідрометслужби, автоматизувати технологію обробки і представлення гідрологічних та метеорологічних даних. За допомогою програмних комплексів є можливість швидко ознайомитися з гідрометеорологічною інформацією будь-якого регіону, прискорити випуски оперативних прогнозів гідрологічних та метеорологічних явищ, прослідити їх подальший розвиток, і, насамперед, створювати сучасну базу вихідних гідрометеорологічних даних про щоденні рівні води, витрати води, висоту снігового покриву та запаси води в ньому, кількість опадів, температуру повітря, небезпечні та стихійні метеорологічні явища тощо.

 

 

          Під час лабораторних занять та навчальної практики в Центрі прогнозів студенти на основі отриманої з автоматизованих робочих місць поточної гідрометеорологічної інформації виконують такі види робіт:

 • знайомство з організацією служби прогнозів в Україні;
 • вивчення КОДу передачі гідрометеорологічної інформації з мережі станцій і постів;
 • обробка та аналіз синоптичних карт погоди, даних вертикального зондування атмосфери;
 • складання гідрологічного бюлетеня стану водних об’єктів та бюлетеня погоди;
 • випуску оперативних щоденних короткострокових і довгострокових прогнозів водного та льодового режимів річок басейну Чорного і Азовського морів;
 • складання оперативних прогнозів погоди загального користування по м. Одеса та Одеській області та авіаційних прогнозів по маршруту польотів.
 • написання місячних оглядів метеорологічних та синоптичних умов по Одеській області, аналіз небезпечних та стихійних метеорологічних явищ різних рівнів небезпечності;
 • розрахунок метеорологічних умов забруднення атмосфери, прогнозування рівнів пожежної небезпеки, метеорологічне забезпечення судноплавства.

За розробленою на кафедрі гідрології суші ОДЕКУ методикою територіальних довгострокових прогнозів гідрологічних характеристик весняного водопілля рівнинних річок студенти здійснюють щорічний випуск прогнозів максимальних витрат води весняного водопілля в басейні р. Сейм, Десна та інших лівих приток Середнього Дніпра, Прип’яті, Південного Бугу (за автоматизованими комп’ютерними комплексами). Програмні комплекси дозволяють в автоматичному режимі створювати базу вихідних гідрометеорологічних даних, обробку матеріалів та визначення гідрометчинників весняного водопілля,  складати прогнози максимальних витрат (рівнів) води та шарів стоку весняного водопілля, встановлювати їх забезпеченість у багаторічному періоді.

 

При використанні апарату MapInfo прогнозна інформація (у вигляді максимальних модульних коефіцієнтів та величин забезпеченостей) щорічно надається у картографічному вигляді.

При використанні апарату MapInfo прогнозна інформація (у вигляді максимальних модульних коефіцієнтів та величин забезпеченостей) щорічно надається у картографічному вигляді.

Розподіл по території прогнозних величини максимальних модульних

коефіцієнтів весняного водопілля 2019-2020р. в басейні р.Сейм,

Десна та інших лівих приток Середнього Дніпра