About subdivisions of the university block

Про кафедруМагістерські роботиПовідомлення кафедри
Підрозділ:  Кафедра агрометеорології та агроекології
Вид підрозділу:  Кафедри
Будинок:  Навчально-лабораторний корпус №1
Кабінет:  234
Телефон: +38 (093) 615 23 31
E-mail: agro@odeku.edu.ua
Сайт кафедри: http://gmi.odeku.edu.ua/?page_id=187
Завідувач кафедри:

 академік АНВШУ, д.геогр.н., проф. Польовий Анатолій Миколайович

Опис: Загальна інформація
Підготовка студентів
Перейти до сайту дистанційного навчання кафедри агрометеорології та агроекології

Магістри кафедри агрометеорології та агроекології, які захистили кваліфікаційні роботи магістра в 2021 р.

Спеціальність 103 «Науки про Землю»  ОПП «Агрометеорологія»

Денна форма навчання:

 1. Білик, А.С. Вплив змін клімату на формування продуктивності винограду в Миколаївській області України.

(http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/9848)

 

 1. Кауненко, Ю.В. Агрокліматичні умови формування продуктивності льону в Поліссі в умовах зміни клімату.

(http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/9850)

Заочна форма навчання:

 1. Домбовська, І.О. Режим зрошення при вирощуванні озимої пшениці в умовах степової зони України (на прикладі Херсонської області).

(http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/9849)

 

 1. Шелестюк, О.Г. Агрокліматична оцінка біокліматичного потенціалу Вінницької області та ступінь його використання основними сільськогосподарськими культурами.

(http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/9851)

 1. Ярмолінський, О.Ю. Агрокліматична оцінка перспектив вирощування енергокультур в лісостепових областях в умовах зміни клімату.

(http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/9852)

Магістри кафедри агрометеорології та агроекології, які захистили кваліфікаційні роботи магістра в 2022 р.

Спеціальність 103 «Науки про Землю»  ОПП «Агрометеорологія»

Денна форма навчання:

 1. Мартинова, Н.С. Вплив змін клімату вирощування озимого жита у Вінницькій області. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/11162)
 2. Черновалюк, Р.Г. Вплив змін клімату на формування продуктивності сочевиці в Південному Степу України. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/11163)

Магістри кафедри агрометеорології та агроекології, які захистили магістерські кваліфікаційні роботи в 2020 р.

Спеціальність 103 «Науки про Землю»  ОП «Агрометеорологія»

Денна форма навчання:

 1. Бугор, Г.М. Вплив погодних умов на формування врожаїв насіння сіяних трав в Україні. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8195 )
 2. Вінницька, О.С. Агрометеорологічні умови формування продуктивності озимої пшениці в Південному Степу. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8196 )
 3. Гайдаржи, І.П. Вплив сучасних змін клімату на умови вирощування озимої пшениці у Херсонській області. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8197)
 4. Коваль, Р.В. Динаміка вологовмісту ґрунту в Північному Причорномор’ї в період 2000-2019 рр. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8199 )
 5. Мельник, М.В. Перспективи біоенергетичного використання цукрового буряку в центральному Лісостепу за умов змін клімату. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8202 )
 6. Ніколаєва, А.М. Агрометеорологічні умови формування продуктивності овочевих культур в Південному Степу. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8204 )
 7. Селезньов, А.Ю. Оцінка продуційного процесу ріпаку в умовах зміни клімату в Лісостеповій зоні України. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8212 )
 8. Шуляк, К.А. Порівняння показників посухи в умовах зміни клімату. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8210 )
 9. Щелікова, В.С. Оцінка зміни агрокліматичних умов зростання кукурудзи в умовах зміни клімату в Південному Степу. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8211).

 

Спеціальність 103 «Науки про Землю»  ОП «Агрометеорологія»

Заочна форма навчання:

 1. Зленко, І.Б. Агрометеорологічні умови розвитку яблуні в Дніпропетровській та Запорізькій областях. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8198)
 2. Колеснікова, О.А. Агрокліматична оцінка клімату ґрунтів Вінницької області для вирощування озимої пшениці. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8200)
 3. Кроча, К.А. Агрометеорологічні умови перезимівлі озимої пшениці в Поліссі. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8201)
 4. Мєдвєдєва, І.О. Агроекологічні умови формування продуктивності соняшнику в Східному Лісостепу. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8203)
 5. Сардак, А.В. Оцінка вологозабезпеченості зернових колосових культур в умовах зміни клімату на прикладі озимої пшениці. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8208)

Спеціальність 101 «Екологія»  ОП «Агроекологія»

 Денна форма навчання:

 1. Огарков, Д.В. Агроекологічні умови формування продуктивності абрикосу в Херсонській області. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8205 )
 2. Потапчук, О.М. Агроекологічна оцінка умов вирощування сталих урожаїв гречки в Вінницькій області. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8206)
 3. Садковська, А.М. Оцінка впливу змін клімату на продуктивність гороху в Житомирській області. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8207)

 

Спеціальність 101 «Екологія»  ОП «Агроекологія»

 Заочна форма навчання:

 1. Калугіна, Н.М. Еколого-токсикологічна оцінка формування врожаю люцерни на зрошуваних землях Одещини. http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8329
 2. Скуртул, К.В. Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на умови вирощування та продуктивність енергоплантацій тополі в Лісостепу. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8213)
 3. Фірсова, Ю.В. Оцінка впливу кліматичних змін на формування врожайності кукурудзи на Поділлі. (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8214)
 4. Шаляпіна, Я.О. Вплив змін клімату на ріст, розвиток та формування урожаю вики ярої в Вінницькій області.
  (http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8209)
Магістри кафедри агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів, які захистили магістерські роботи в 2019 р

Спеціальність 103 «Науки про Землю»  ОП «Агрометеорологія»

Очна форма навчання:

 1. Алієв,К.Е. огли Вплив погодних умов на формування продуктивності баклажанів у Степовійзоні України.
 2. Андронакі, А.Б. Вплив змінк лімату на продуктивність вики в Рівненській області.
 3. Бондура, С.В. Вплив змін клімату на продуктивність картоплі в Поділлі
 4. Бортник, М.І. Агрометеорологічні умови вирощування озимого жита в Західному Лісостепу в умовах зміни клімату.
 5. Гребенюк, Б.М. Вплив змін клімату на умови вирощування цукрового буряку та його продуктивність в Дніпропетровській області.
 6. Дондук, К.В. Вплив погодних умов на формування продуктивності ярого ячменю в Поліссі.
 7. Кандиба, К.Ю. Агрокліматична оцінка продуктивності картоплі з урахуванням типу грунтів у Чернігівській області
 8. Кошуба, Я.В. Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Західному Поліссі.
 9. Лука, М.М. Вплив змін клімату на продуктивність лучних та степових трав.
 10. Маковейчук, І.М. Вплив змін клімату на продуктивність енергетичної верби в українському Поліссі.
 11. Пивовар, А.В. Агроекологічна оцінка впливу змін клімату на продуктивність ярої пшениці в Миколаївській області.
 12. Сагайдак, М.М. Агрокліматична оцінка продуктивності рису в Південному Степу України в умовах зміни клімату.
 13. Скороход, Г.П. Моделювання потенційної урожайності посівів соняшника
 14. Сніговий, О.В. Моделювання дійсноможливого урожаю соняшника за волого забезпеченістю посівів.
 15. Степаненко, Є.О. Моделювання урожаю насіння соняшника у виробництві.
 16. Сукманський, М.І. Оцінка мікрокліматичної мінливості агрокліматичних ресурсів в південних районах Одеської області
 17. Ткаченко, О.С. Вплив змін клімату на перспективи вирощування міскантусу в Степу України.
 18. Тутов, С.Г. Оцінка зміни агрокліматичних умов зростання проса у зв’язку зі зміною клімату в Північному Степу України.
 19. Шелест, Д.О. Моделювання можливої урожайності соняшника за тепловими ресурсами.

Спеціальність 103 «Науки про Землю»  ОП «Агрометеорологія»

Заочна форма навчання:

 1. Чепега, І.В. Агрометеорологічні умовиви рощування картоплі в Одеській області.
 2. Шагова, І.Ю. Агрометеорологічні умови формування агроекологічних категорій урожаїв соняшнику різного рівня на Півдні України.

Спеціальність 101 «Екологія»  ОП «Агроекологія»

 Заочна форма навчання:

 1. Джумирко, О.П. Агроекологічна оцінка біокліматичної продуктивності земель Закарпатської області стосовно вирощування ряду сільськогосподарських культур.
 2. Кундрик, І.Р. Вплив змін клімату на формування урожаю озимого ячменю в Полтавській області.
 1. Пуздерко, В.В. Агроекологічна оцінка формування врожаїв сіяних трав в Поліссі України.