About subdivisions of the university block

Підрозділ: Навчально-наукова лабораторія геодезії, геофізики та водних досліджень
Вид підрозділу: Лабораторії
Будинок:  Навчально-лабораторний корпус №2
Кабінет:  514-515
Телефон: (048) 785 27 18
Завідувач лабораторії:

Пилипюк Віктор Вікторович

 

Навчально-наукова лабораторія геодезії, геофізики та водних досліджень є структурним підрозділом кафедри гідроекології та водних досліджень ОДЕКУ. Завідувачем навчально-наукової лабораторії ГГВД є кандидат географічних наук, асистент кафедри гідроекології та водних досліджень Пилип’юк Віктор Вікторович.

 

Навчально-наукова лабораторія ГГВД забезпечує навчально-наукову роботу кафедри гідроекології та водних досліджень.

 

Лабораторія в повному обсязі оснащена сучасним геофізичним, геодезичним, гідрометричним, гідрохімічним устаткуванням. На базі комп’ютерного класу та мультимедійної аудиторії навчально-наукової лабораторії ГГВД проводяться лекційні заняття, щорічні студентські наукові конференції та конференції молодих вчених по секції «гідроекологія», захист дипломних робіт випускників кафедри, а також інформаційні і культурно-просвітницькі заходи.

 

Навчально-наукова лабораторія ГГВД підпорядкована завідувачу кафедри, особлива увага приділяється питанням безпеки підчас проведення аудиторного навчання та навчальних практик, дотриманню правил та норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту. Завідувач навчально-наукової лабораторії ГГВД є матеріально-відповідальною особою, яка наглядає за збереженням майна, оформлює науково-технічну документацію та заявки на придбання приладів, матеріалів i веде відповідну документацію.

 

На базі лабораторії з використанням її матеріально-технічної бази та під керівництвом викладачів за участю завідувача лабораторії проводяться практичні і лабораторні заняття з дисциплін кафедри, а також навчальні практики по дисциплінах «Геологія з основами геоморфології», «Основи геодезії», «Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (гідрологічні вимірювання», «Гідрометрія», «Гідрометрія та гідрохімія», «Топографо-геодезичні дослідження водних екосистем» для студентів ОДЕКУ, які отримають освіту за напрямами «Науки про Землю», «Екологія», «Комп’ютерні науки».