flowers

Міжнародна наукова конференція за участю молодих науковців «Регіональні проблеми охорони довкілля та збалансованого природокористування» 11 Квітня 2024

flowers
  • 22.02.2024

Міністерство освіти і науки України

Одеський державний екологічний університет

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА УЧАСТЮ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ 

«Регіональні проблеми охорони довкілля та збалансованого природокористування»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції за участю молодих науковців «Регіональні проблеми охорони довкілля та збалансованого природокористування», яка відбудеться 1112 квітня 2024 р. на базі Одеського державного екологічного університету (вул. Львівська, 15, м. Одеса, Україна, 65016).

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

31 березня 2024 р.  – останній день подання матеріалів конференції (статей);

11 квітня 2024 р. (з 10.00 год.) – 12 квітня 2024 р. – робота конференції у змішаному режимі (очно і на платформі Zoom).

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Науково-методичні аспекти системного аналізу якості довкілля окремих регіонів.

2. Оцінка стану, якості і техногенного навантаження на складовідовкілля окремих регіонів.

3. Забезпечення якості довкілля та її складових в окремих регіонах.

4. Основні напрямки екологізації антропогенної діяльності в окремих регіонах.

5. Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля окремих регіонів в умовах надзвичайних ситуацій.

6. Негативні наслідки довкіллю внаслідок збройної агресії РФ.

 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Збірник матеріалів конференції буде опублікований з присвоєнням номеру ISBN в електронному форматі і розміщений на сайті Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ). Мови конференції: українська та англійська.

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Формат матеріалів: A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx). Поля: всі сторони – 2,5 см. Шрифт: TimesNewRoman; розмір шрифту – 14 пунктів. Міжрядковий інтервал: одинарний. Вирівнювання тексту: по ширині. Автоматична розстановка переносів: включена. Абзацний відступ: новий рядок: 1,00 см. Нумерація сторінок: не ведеться. Рисунки і  таблиці: необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці (текст надсилається разом з вкладеними рисунками і таблицями). Формули: повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). Посилання на літературу: у квадратних дужках по тексту [1, 2, 3], бібліографічний список в кінці тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються. Обсяг: від 3 до 5 сторінок формату A4 (текст повинен повністю заповнювати кожну сторінку)! Шаблон рукопису: Назва доповіді (великими «напівжирними» літерами) вказується в центрі, через інтервал – ПІБ автора, вчений ступінь, вчене звання (жирним курсивом), наступний рядок – назва закладу і місто (курсивом), E-mail першого автору, через інтервал – текст доповіді; після закінчення тексту через інтервал – перелік використаної літератури.

 

Приклад оформлення матеріалів конференції:

 


СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ

ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В.А. Івашин, к.геогр.н., доц.

Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

trofim@ukr.net

 

Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді.

 

Перелік посилань

1. Петренко В.О. Обґрунтування розвитку регіональної екологічної мережі. Регіональна екологія. 2011.  № 10. С. 31-33.

2. Тарасов В.В. Екологічна мережа: монографія. Київ: Либідь, 2002. 560 с.


 

УМОВИ  УЧАСТІ  У  КОНФЕРЕНЦІЇ:

Кінцевий термін надання матеріалів конференції разом із заявкою в електронному вигляді 31 березня 2024 р.!

 

Форма заявки

на участь у Міжнародній науковій конференції за участю молодих науковців

«Регіональні проблеми охорони довкілля та збалансованого природокористування»,

11 – 12 квітня 2024  р., Одеса, ОДЕКУ

Прізвище, ім’я, по батькові ________________

Місце роботи (навчання) ________________

Посада ________________

Вчений ступінь ________________

Вчене звання ________________

Адреса, тел. для контактів ________________

E-mail ________________

Необхідність резервування місця проживання:  ___ТАК, ____НІ

термін проживання: з ________ по ________

 

– Оргкомітет конференції залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, які не відповідають вимогам оформлення або мають реферативний характер, а також на незначне редагування отриманих матеріалів.

– Питання, пов’язані із перебуванням на конференції (проїзд, проживання тощо), вирішуються учасниками самостійно за власний рахунок. За необхідності оформлення запрошення для участі в конференції учасники мають завчасно повідомити Оргкомітет. 

 

– Регламент доповіді – 710 хвилин.

 Публікація матеріалів конференції безкоштовна.

 

– Матеріали конференції разом із заявкою електронною поштою направляти на адресу:

safranov@ukr.net.

Контактні телефони організаторів конференції: 

Сафранов Тамерлан Абісалович  +38 (067) 484-02-64;

Чугай Ангеліна Володимирівна  +38 (067) 483-49-87.