Метеорологія і кліматологія

В 60-ті роки ХХ століття в Одеському гідрометеорологічному інституті багато уваги приділялося вивченню локальних метеорологічних процесів, які суттєво впливають на формування погоди і клімату певних географічних районів, тобто опановувалися нові для того часу наукові напрями в метеорології – мезометеорологія та мезокліматологія.

Ініціатором і організатором цих досліждень був завідуючий кафедрою „Общая метеорология” Бурман Еммануїл Аронович. Ним організовані чисельні експедиції для дослідження гірсько-долинної циркуляції на Північному Кавказі, фенів в Карпатах, бризової циркуляції на узбережжі Чорного моря. Монографія Е.А. Бурмана, яка присвячена місцевим вітрам не тільки на території СРСР, а і на всіх континентах, крім Австралії, містить енциклопедичні відомості про умови утворення та структуру мезомасштабних циркуляцій в різних фізико-географічних районах і тому залишається актуальною і в теперішній час та цитується багатьма зарубіжними вченими.

В дослідженнях за тематикою наукової школи, яку очолював Е.А. Бурман, активну участь приймали студенти, аспіранти, а також асистенти та викладачі кафедри метеорології. Багато хто з них захистили кандидатські дисертації: Зоріна Г.І., Борисова С. В., Тінгаєва Г. О., Волошина Ж.В., Іванова С.М., Івус Г.П., Ємшанова Н.В., Ступіна Ф.Я., Катеруша Г.П., Панова Н.П. та інші.

P1010014_500x375Професор, кандидат географічних наук

Івус  Галина  Петрівна

В теперішній час цю школу очолює професор, канд. геогр. наук Івус Галина Петрівна, під керівництвом якої захищено вже 10 кандидатських дисертацій: Тимофеєв В.Є., Семергей-Чумаченко А.Б., Сельсо Пасос Альберди, Аль Далабех Фалах Нори, Хаджи-Страти О.Д., Грушевський О.М., Нажмудінова О.М., Міщенко Н.М., Пішняк Д.В., Зубкович С.О.

Всі роботи виконані в рамках науково-дослідних тем, які розробляються на кафедрі в останні роки і стосуються проблем дослідження умов утворення та прогнозування небезпечних явищ погоди на території України та розробки методів прогнозу цих явищ, особливо для авіації.

В Одеському гідрометеорологічному інституті працювали інші талановиті вчені-професора: Раєвський О.Н., Шнайдман В.А., Тарнопольський А.Г., Ківганов А.Ф., Єфімов В.А., під керівництвом яких розвивались нові напрями метеорологічної науки.

Професори Ківганов Анатолій Федорович та Єфімов Владислав Анатолійович розвивали наукові дослідження в області цикло- і антициклогенезу.

За цими темами захищені кандидатські дисертації багатьма аспірантами, в тому числі і зарубіжними. Аспіранти А. Ф. Ківганова – Хохлов В. М. та Кудряня О.П.(Семенова І.Г.), захистили вже і докторські дисертації, їх наукові інтереси пов’язані з сучасними актуальними проблемами щодо змін кліматичних умов на земній кулі та їх наслідків.

Степаненко

Доктор фізико-математичних наук, професор

Степаненко  Сергій  Миколайович

Засновником іншої наукової школи на кафедрі метеорології та кліматології був доктор географічних наук, професор Шнайдман Вольф Абрамович, якій разом з професором Тарнопольським Анатолій Григорович та своїми учнями займались дослідженнями та гідродинамічним моделюванням процесів в граничному шарі атмосфери. В теперішній час школу очолює доктор фізико-математичних наук, професор Степаненко Сергій Миколайович, а його учнями є доценти кафедри кандидати геогр. наук Хоменко І. А. та Агайар Е. В.

Науковцями кафедри в рамках зазначеної наукової школи виконуються дослідження в багатьох напрямках: розробка методик дослідження складних природних процесів в граничних шарах атмосфери і океану на основі теорії геофізичного шару, прогноз змін стану регіонального клімату та оцінка вразливості галузей економіки України до змін клімату.

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone