Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТ)

Про товариствоПравлінняФотогалерея

Соціальні мережі:

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського державного екологічного університету було створено 1 листопада 2015 р. і є самоврядним, добровільним, колегіальним об’єднанням та частиною системи громадського самоврядування Університету, яка забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та працюють в Університеті, його структурних підрозділах – Гідрометеорологічному інституті, науково-дослідній частині, факультетах, щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

У своїй діяльності НТ ОДЕКУ керується Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість дотримання яких надана Верховною Радою України, Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», іншим законодавством України,  підзаконними нормативними актами, рішеннями Університету та Факультетів, Статутом Університету і Положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського державного екологічного університету.

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського державного екологічного університету

Метою НТ ОДЕКУ є всебічне сприяння розвитку науки, науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності у молодіжному середовищі шляхом створення умов для розкриття і розвитку наукового та творчого потенціалів молоді, формування сучасного наукового світогляду, ініціювання нових знань та використання результатів наукових досліджень для вирішення актуальних проблем розвитку різних галузей економіки України, їх гідрометеорологічного забезпечення, екології та охорони навколишнього середовища.


Основними завданнями НТ ОДЕКУ є:

пошук і підтримка науково талановитої молоді серед осіб, які навчаються та працюють в Університеті, залучення їх до наукової роботи та інноваційної діяльності;

підвищення якості науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених шляхом впровадження у науково-освітній процес сучасних методик і навичок проведення самостійних наукових досліджень для вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;

створення організаційних, методичних, матеріальних, технічних умов для реалізації наукових ініціатив студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;

популяризація серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених досягнень науки і техніки;

організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів за участю молодих вчених, студентів;

сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва.

   Контакти:

  • адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65064
  • аудиторія (кабінет): 520 НЛК №2
  • тел.: 340 (внутрішній)
  • e-mail: Написати

 

Голова НТ ОДЕКУ– Шуптар Наталія Йосипівна, ас. каф. інформаційних технологій, аспірант 2 року навчання кафедри природокористування ОДЕКУ

 

Контактна
інформація
+38 (063) 483-17-25
shuptar.n@gmail.com
 

Завідувач сектору аспірантів, докторантів та молодих вчених НТ ОДЕКУ Докус Ангеліна Олександрівна, завідувач Сектору профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю, аспірант 2 року навчання кафедри гідрології суші ОДЕКУ

 

Контактна
інформація
+38 (099) 653-28-53
angel.dokus@gmail.com
 

Завідуючий студентським сектором НТ ОДЕКУ  – Михайленко Владислав, магістр групи МЕЕБ-51, керівник креативного простору ОДЕКУ Ecoprostir

 

Контактна
інформація

vladnko@

Секретар НТ ОДЕКУ – Власенко Наталя Андріївна, фахівець Сектору профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю

 

Контактна
інформація
natalia.nfrance.vlasenko@gmail.com

+38 (093) 627-51-10

 

Голова НТ ОДЕКУГарькавенко Євгенія Олександрівна, аспірант 2 року навчання кафедри гідрології суші ОДЕКУ

Контактна
інформація
+38 (063) 677-29-32
evgenia.garkavenko@gmail.com
 

Голова НТ ОДЕКУ факультету комп’ютерних наук  Флорко Тетяна Олександрівна, к.ф.-м. н., доц. каф. вищої та прикладної математики

 

Контактна
інформація

flortatyana@gmail.com

 

Голова НТ еколого-економічного факультету ОДЕКУБургаз Олексій Анатолійович, доц. каф. екологічного права и контролю

 

Контактна
інформація
alexburgaz84@gmail.com
 

Голова НТ природоохоронного факультету ОДЕКУ Отченаш Наталія Дмитрівна, доц., к.геогр.н., кафедри гідроекології та водних досліджень

 

Контактна
інформація
natali_otchenash@ua.fm

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з напрямку „Гідрометеорологія”
Квест „Галопом по ОДЕКУ”
Наукове кафе „Хочу стати науковцем! З чого почати?”

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone