Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТ)

Про товариствоПравлінняФотогалерея

Соціальні мережі:

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського державного екологічного університету було створено 1 листопада 2015 р. і є самоврядним, добровільним, колегіальним об’єднанням та частиною системи громадського самоврядування Університету, яка забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та працюють в Університеті, його структурних підрозділах – Гідрометеорологічному інституті, науково-дослідній частині, факультетах, щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

У своїй діяльності НТ ОДЕКУ керується Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість дотримання яких надана Верховною Радою України, Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», іншим законодавством України,  підзаконними нормативними актами, рішеннями Університету та Факультетів, Статутом Університету і Положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського державного екологічного університету.

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського державного екологічного університету

Метою НТ ОДЕКУ є всебічне сприяння розвитку науки, науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності у молодіжному середовищі шляхом створення умов для розкриття і розвитку наукового та творчого потенціалів молоді, формування сучасного наукового світогляду, ініціювання нових знань та використання результатів наукових досліджень для вирішення актуальних проблем розвитку різних галузей економіки України, їх гідрометеорологічного забезпечення, екології та охорони навколишнього середовища.


Основними завданнями НТ ОДЕКУ є:

пошук і підтримка науково талановитої молоді серед осіб, які навчаються та працюють в Університеті, залучення їх до наукової роботи та інноваційної діяльності;

підвищення якості науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених шляхом впровадження у науково-освітній процес сучасних методик і навичок проведення самостійних наукових досліджень для вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;

створення організаційних, методичних, матеріальних, технічних умов для реалізації наукових ініціатив студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;

популяризація серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених досягнень науки і техніки;

організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів за участю молодих вчених, студентів;

сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва.

   Контакти:

  • адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65064
  • аудиторія (кабінет): 520 НЛК №2
  • тел.: 340 (внутрішній)
  • e-mail: Написати

Шуптар-Пориваєва Н.Й.  

Голова НТ ОДЕКУ

Шуптар-Пориваєва Наталія Йосипівна, к.е.н., ас. каф.інформаційних технологій ОДЕКУ


Контактна
інформація
+38 (063) 483-17-25
shuptar.n@gmail.com
Ільїна А.О.  

Завідувач сектору аспірантів, докторантів та молодих вчених НТ ОДЕКУ – Ільїна Анна Олександрівна,

аспірант кафедри екології та охорони довкілля ОДЕКУ

Контактна
інформація
+38 (097) 141-30-90
ilina_ann@ukr.net
empty  

Завідуючий студентським сектором НТ ОДЕКУ  – Худякова Марія Віталіївна, ст. групи Е-18п

 

Контактна
інформація
+38 (099) 348-69-38
sontaritsmyhome@gmail.com
Власенко Н.А.

Секретар НТ ОДЕКУ – Власенко Наталя Андріївна, фахівець Сектору профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю

Контактна
інформація
+38 (093) 627-51-10
natalia.nfrance.vlasenko@gmail.com
Тодорова О.І.  

Голова НТ ОДЕКУГМІ– Тодорова Олена Іванівна, к. геогр. н., ст.викладач кафедри гідрології суші ОДЕКУ

 

Контактна
інформація
+38 (063) 2340618
elena.todorova1989@gmail.com
Болюх А.В.
 

Голова НТ ОДЕКУФКНУА  Болюх Анастасія Володимирівна, студентка ФКНУА

 

Контактна
інформація
+38 (063) 620 7945
ananas.vikti@gmail.com
Михайленко В.І.  

Голова НТ природоохоронного факультету ОДЕКУ – Михайленко Владислав Іванович, аспірант кафедри екології та охорони довкілля ОДЕКУ

 

Контактна
інформація
vladislav.mykhailenko@gmail.com
+38 (066) 284 37 79

Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з напрямку „Гідрометеорологія”

Квест „Галопом по ОДЕКУ”

Наукове кафе „Хочу стати науковцем! З чого почати?”

Share on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone