Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (НТ)

Про товариствоПравлінняФотогалереяПленери
Соціальні мережі:

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського державного екологічного університету було створено 1 листопада 2015 р. і є самоврядним, добровільним, колегіальним об’єднанням та частиною системи громадського самоврядування Університету, яка забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються та працюють в Університеті, його структурних підрозділах – Гідрометеорологічному інституті, науково-дослідній частині, факультетах, щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

У своїй діяльності НТ ОДЕКУ керується Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість дотримання яких надана Верховною Радою України, Законами України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», іншим законодавством України, підзаконними нормативними актами, рішеннями Університету та Факультетів, Статутом Університету і Положенням про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського державного екологічного університету.

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Одеського державного екологічного університету

Метою НТ ОДЕКУ є всебічне сприяння розвитку науки, науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності у молодіжному середовищі шляхом створення умов для розкриття і розвитку наукового та творчого потенціалів молоді, формування сучасного наукового світогляду, ініціювання нових знань та використання результатів наукових досліджень для вирішення актуальних проблем розвитку різних галузей економіки України, їх гідрометеорологічного забезпечення, екології та охорони навколишнього середовища.


Основними завданнями НТ ОДЕКУ є:

пошук і підтримка науково талановитої молоді серед осіб, які навчаються та працюють в Університеті, залучення їх до наукової роботи та інноваційної діяльності;

підвищення якості науково-дослідної роботи студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених шляхом впровадження у науково-освітній процес сучасних методик і навичок проведення самостійних наукових досліджень для вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем;

створення організаційних, методичних, матеріальних, технічних умов для реалізації наукових ініціатив студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених;

популяризація серед студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених досягнень науки і техніки;

організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних, університетських наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів за участю молодих вчених, студентів;

сприяння розвитку міжвузівського та міжнародного наукового співробітництва.

Контакти:

  • адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, Україна, 65064
  • аудиторія (кабінет): 520 НЛК №2
  • тел.: 340 (внутрішній)
  • e-mail: Написати
 

Голова НТ ОДЕКУ

Докус Ангеліна Олександрівна,

кандидат географічних наук,

старший викладач кафедри гідрології суші ОДЕКУ,

заступник завідувача підготовим відділенням ОДЕКУ,

член обласної науково-експертної ради,

член ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації

Контактна
інформація
+38 (099) 653-28-53
angel.dokus@gmail.com
 

Завідувач сектору аспірантів, докторантів та молодих вчених НТ ОДЕКУ Ільїна Анна Олександрівна,

аспірант кафедри екології та охорони довкілля ОДЕКУ

Контактна
інформація
+38 (097) 141-30-90
ilina_ann@ukr.net
 

Завідуючий студентським сектором НТ ОДЕКУ – Шелінговський Дмитро Валерійович

студент Природоохоронного факультету ОДЕКУ, група Е-21

 

Контактна
інформація
+38 (066) 747-15-56
shelingovskijdima@gmail.com

Секретар НТ ОДЕКУВласенко Наталя Андріївна, фахівець Сектору профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю

Контактна
інформація
+38 (093) 627-51-10
natalia.nfrance.vlasenko@gmail.com
 

Голова НТ ОДЕКУ ГМІ

технік навчальної лабораторії гідрологічної інформації та розрахунків кафедри гідрології суші ОДЕКУ

 

Контактна
інформація
+38 (095) 872-97-25
elenatymko2018@gmail.com
 

Голова НТ ОДЕКУ ФКНУА Гадяцький Ілля Андрійович,

магістр Факультету комп’ютерних наук, управління та адміністрування, група МІС-21

 

Контактна
інформація
+38 (096) 410-69-14
hadyatsky.ilya@gmail.com
 

Голова НТ природоохоронного факультету ОДЕКУ

аспірант кафедри екології та охорони довкілля ОДЕКУ,

член ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації,

член 10 ГЕР «Природничі науки» Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

 

Контактна
інформація
vladislav.mykhailenko@gmail.com
+38 (066) 284 37 79
Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з напрямку „Гідрометеорологія”

Квест „Галопом по ОДЕКУ”
Наукове кафе „Хочу стати науковцем! З чого почати?”
1_500x375 2_500x375
3_500x375 4_500x375
1N_K_375x501 3N_K_500x375
3N_K_500x375 4N_K_500x375