Організація студентського самоврядування

Про РСССкладЖиття РСС


 

Діяльність Студентської ради університету здійснюється на рівні групи, факультету, університету та гуртожитку за такими напрямами: організаційна, навчальна, наукова, культурно-масова, виховна, трудова, спортивна. Систематично здійснюються заходи за пріоритетними напрямами студентського життя та вирішення першочергових проблем. Адміністрація та голови структурних підрозділів університету допомагають Студентській раді в реалізації власних прав та повноважень.

Студентське самоврядування активно сприяє організації та проведенню різноманітних олімпіад, наукових конференцій, круглих столів для студентів-бакалаврів як університетського, так і всеукраїнського рівня. Наші студенти є неодноразовими призерами всеукраїнських олімпіад, та спортивних досягнень..

Студентська рада – це, перш за все, орган студентського самоврядування. А також, це організація, яка існує виключно на ентузіазмі її учасників, які самі задають собі мету, ставлять завдання, знаходять шляхи їх вирішення і досягають бажаних результатів.

Діяльність студентського самоврядування направлена на зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, гармонійного розвитку особистості студентів, їх здатності до самоорганізації та самовдосконалення, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків з одночасним захистом своїх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості творчого та інтелектуального розвитку.

Студентське самоврядування Одеського національно екологічного університету створено і діє на підставі Закону України «Про вищу освіту» та Положення про студентське самоврядування в університеті.

Основними завданнями органів студентського самоврядування є:
– забезпечення та захист прав і інтересів студентів;
– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
– забезпечення ефективної комунікації між студентами та адміністрацією, а також викладачами;
– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
– сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
– сприяння діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
– забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
– інформування студентів про актуальні для них події інституту, ВНЗ або міста;
– створення комфортних умов для навчання в корпусах інституту;
– підтримання іміджу інституту і поширення коректної інформації про інститут серед абітурієнтів;
– підтримку студентських ініціатив і сприяння їх реалізації;
– установку і підтримку зв’язків з органами студентського самоврядування інших факультетів, інститутів та вищих навчальних закладів, потенційними роботодавцями і спонсорами, а також з іншими молодіжними організаціями з метою забезпечення підтримки студентів;
– розробку концепцій і реалізацію проектів, спрямованих на організацію дозвілля студентів або розвиток їх творчого, спортивного, наукового потенціалів;
– проведення вечорів відпочинку, конкурсів, посвяти в студенти, випускних вечорів, днів факультету, тощо.

Напрямки діяльності студентської ради можна розділити за таким принципом:
– зовнішній напрямок (комунікація, тренінги, коучинг);
– проектний напрям (організація, управління);
– інформаційний напрямок (PR, структурування інформації, тексти);
– творчий напрямок (фотографія, графіка, верстка, відео);
– секретаріат (спілкування з адміністрацією, захист прав студентів);
– управління справами (благоустрій навчальних корпусів).


Соціальні мережі: 

1 10
9 5
2 6
7 8