flowers

Міжнародна наукова конференція «Регіональні проблеми охорони довкілля та збалансованого природокористування»

flowers
  • 23.08.2022

odeku

Міністерство освіти і науки України

Одеський державний екологічний університет

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗА УЧАСТЮ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

«Регіональні проблеми охорони довкілля та збалансованого природокористування»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції за участю молодих науковців «Регіональні проблеми охорони довкілля та збалансованого природокористування», яка відбудеться 21 – 22 вересня 2022 р. на базі Одеського державного екологічного університету (вул. Львівська, 15,     м. Одеса, Україна, 65016).

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

11 вересня 2022 р.                                        – останній день подання матеріалів конференції (статей);

21 вересня 2022 р. (з 10.00 год.) – 22 вересня 2022 р. – робота конференції у змішаному режимі (очно і на платформі Zoom).

Підключитись до конференції Zoom:

Ідентифікатор конференції: 811 9685 9157
Код доступа: 958176

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Науково-методичні аспекти системного аналізу якості довкілля окремих регіонів.
  2. Оцінка стану, якості і техногенного навантаження на складовідовкілля окремих регіонів.
  3. Забезпечення якості довкілля та її складових в окремих регіонах.
  4. Основні напрямки екологізації антропогенної діяльності в окремих регіонах.
  5. Подолання екологічних ризиків та загроз для довкілля окремих регіонів в умовах надзвичайних ситуацій.

 

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Збірник матеріалів конференції буде опублікований з присвоєнням номеру ISBN в електронному форматі і розміщений на сайті Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ). Мови конференції: українська та англійська.

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Формат матеріалів: A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx). Поля: всі сторони – 2,5 см. Шрифт: TimesNewRoman; розмір шрифту – 14 пунктів. Міжрядковий інтервал: одинарний. Вирівнювання тексту: по ширині. Автоматична розстановка переносів: включена. Абзацний відступ: новий рядок: 1,00 см. Нумерація сторінок: не ведеться. Рисунки і  таблиці: необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці (текст надсилається разом з вкладеними рисунками і таблицями). Формули: повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows). Посилання на літературу: у квадратних дужках по тексту [1, 2, 3], бібліографічний список в кінці тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються. Обсяг: від 3 до 5 сторінок формату A4 (текст повинен повністю заповнювати кожну сторінку)! Шаблон рукопису: Назва доповіді (великими «напівжирними» літерами) вказується в центрі, через інтервал – ПІБ автора, вчений ступінь, вчене звання (жирним курсивом), наступний рядок – назва закладу і місто (курсивом), E-mail першого автору, через інтервал – текст доповіді; після закінчення тексту через інтервал – перелік використаної літератури.

 


 

Приклад оформлення матеріалів конференції:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ

ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Г.І. Трофименко, асп., А.О. Пронин, маг., В.А. Івашин, к.геогр.н., доц.

Одеський державний екологічний університет, м. Одеса

trofim@ukr.net

 

          Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді.

 

Перелік посилань

1. Петренко В.О. Обґрунтування розвитку регіональної екологічної мережі. Регіональна екологія. 2011. № 10. С. 31-33.

2. Тарасов В.В. Екологічна мережа: монографія. Київ: Либідь, 2002. 560 с.


УМОВИ  УЧАСТІ  У  КОНФЕРЕНЦІЇ:

Кінцевий термін надання матеріалів конференції разом із заявкою в електронному вигляді 11  вересня 2022 р.!

 

Форма заявки

на участь у Міжнародній науковій конференції молодих вчених

«Регіональні проблеми охорони довкілля», 21 – 22 вересня 2022  р., Одеса, ОДЕКУ

Прізвище, ім’я, по батькові                                                                                                             

Місце роботи (навчання)                                                                                                                

Посада                                                                                                                                             

Вчений ступінь                                                                                                                                           

Вчене звання                                                                                                                                   

Адреса, тел. для контактів                                                                                                              

E-mail                                                                                                                                               

 

– Оргкомітет конференції залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, які не відповідають вимогам оформлення або мають реферативний характер, а також на незначне редагування отриманих матеріалів. Автори отримують електронну версію матеріалів конференції.

 

– Регламент доповіді7 – 10 хвилин.

 

– Матеріали конференції разом із заявкою електронною поштою направляти на адресу:

ecoregionconf@gmail.com

Контактні телефони організаторів конференції: 

Сафранов Тамерлан Абісалович +38 (093) 543-32-91;

Чугай Ангеліна Володимирівна +38 (093) 543-32-91; +38 (067) 483-49-87.