Розподіл на 2021 рік ліцензійних обсягів підготовки здобувачів вищої освіти за окремими спеціальностями, освітніми програмами та формами навчання

Затверджено рішенням Вченої ради

Одеського державного екологічного університету

від 26 листопада 2020 року, протокол № 9

 

Наказ № 232-ОД від 01 грудня 2020 року

 

РОЗПОДІЛ НА 2021 РІК ЛІЦЕНЗІЙНИХ ОБСЯГІВ ПІДГОТОВКИ

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОКРЕМИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ, ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ ТА ФОРМАМИ НАВЧАННЯ

 

з/п

Шифр та назва спеціальності

Освітня програма

Загальна кількість здобувачів вищої освіти Загальний ліцензійний обсяг Розподіл ліцензійних обсягів Термін дії сертифікату про акредитацію
денна вечірня заочна денна вечірня заочна
 

Початковий рівень вищої освіти (молодший бакалавр)

 

1 101 Екологія  

Екологія та охорона довкілля

 

2 100 70 30
2 103 Науки про Землю  

Гідрометеорологія

 

1 50 35 15
3 122 Комп’ютерні науки  

Комп’ютерні науки

 

1 100 80 20
 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

1

 

073 Менеджмент  

Менеджмент

 

35 33 100 50 50 по 01.07.2024р.
2 101 Екологія  

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

 

95

 

 

54

 

350

 

250

 

 

100

по 01.07.2024р.

3 103 Науки про Землю  

Гідрометеорологія

 

118 34 270 170 100 по 01.07.2024р.
 

Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України

 

40

50

50

по 01.07.2024р.

4 122 Комп’ютерні науки  

Комп’ютерні науки

 

97 24 130 100 30 по 01.07.2024р.
5 183 Технології захисту навколишнього середовища  

Технології захисту навколишнього середовища

 

23

7

 

50

 

40

10

по 01.07.2024р.

6 193 Геодезія та землеустрій  

Геодезія та кадастр

 

5 1 100 80 20
7 207 Водні біоресурси та аквакультура  

Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів

 

32

15 80

60

20

по 01.07.2024р.

8 242 Туризм  

Сталий туризм

 

24 12 50 35 15 по 23.07.2021р.
9 281 Публічне управління та адміністрування  

Публічне управління та адміністрування

 

18

9

40

25

15

по 01.07.2024р.

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

1 051 Економіка  

Економіка довкілля і природних ресурсів

 

6 3 15 10 5 по 01.07.2025р.
2 073 Менеджмент  

Менеджмент організацій і адміністрування

 

16 15 85 60 25 по 01.07.2024р.
3 101 Екологія  

Екологія та охорона навколишнього середовища

 

11 8 31 20 11 по 01.07.2024р.
 

Екологічна безпека

 

33 4 50 40 10
 

Екологічний контроль та аудит

 

9 10 25 15 10
 

Агроекологія

 

2 4 25 15 10
 

Гідроекологія

 

4 5 25 15 10
4 103 Науки про Землю  

Агрометеорологія

 

12 8 47 30 17 по 01.07.2024р.
 

Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів

 

18 3 100 70 30
 

Метеорологія і кліматологія

 

43 8 105 75 30
 

Океанологія та гідрографія

 

 

9 3 40 25 15
 

Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України

 

12

25 25
5 122 Комп’ютерні науки  

Комп’ютерні науки

 

47 14 65 50 15 по 01.07.2025р.
 

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

 

15 10 5
6 183 Технології захисту навколишнього середовища  

Технології захисту навколишнього середовища

 

6

2 30  

20

 

10

по 01.07.2024р.

7 207 Водні біоресурси та аквакультура  

Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів

 

26

9 40 30 10

по 01.07.2025р.

8 281 Публічне управління та адміністрування  

Публічне управління та адміністрування

 

5

 

 

14

 

40

 

20

 

 

20

по 01.07.2024р.

 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

 

1 051 Економіка  

Економіка

 

3 1 0 5 3 1 1
2 101 Екологія  

Екологія

 

3 2 0 7 3 2 2
3 103 Науки про Землю  

Гідрометеорологія

 

15 5 4 25 15 5 4 по 01.07.2026р.
4 104 Фізика та астрономія  

Оптика і спектроскопія квантових систем

 

5

 

1

 

0

 

6

 

5

 

1

0

 

5 113 Прикладна математика  

Прикладна математика класичних та квантових систем

 

5

0 0 5 5 0 0

по 23.02.2022р.

6 122 Комп’ютерні науки  

Комп’ютерні науки

 

5 0 0 5 5 0 0 по 26.01.2022р.
7 183 Технології захисту навколишнього середовища  

Технології захисту навколишнього середовища

 

0

1 0 5 2 1 2