Хоменко Інна Анатоліївна

ХОМЕНКО ІННА АНАТОЛІЇВНА –кандидат географічних наук, фахівець в галузі метеорології та кліматології.


Освіта

2014 кандидат географічних наук зі спеціальності «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія», Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

1999 магістр з метеорології, Одеський гідрометеорологічний інститут, спеціальність «Метеорологія» (м. Одеса)


Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Обов’язки, що виконуються на громадських засадах:

2012р. – дотепер –     заступник директора гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету (м. Одеса) з міжнародної діяльності


Членство у комісіях, радах, організаціях:

2012р.-дотепер – член Вченої ради гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2017р.-дотепер – член та один з співзасновників всеукраїнської громадської неурядової організації „Українське метеорологічне та гідрологічне товариство”

2019р.-дотепер – член групи забезпечення спеціальності 103 «Науки про Землю» на рівні PhD Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2020р.-дотепер – гарант освітньо-професійної програми підготовки «Гідрометеорологія» спеціальності 103 «Науки про Землю» на рівні «Молодший бакалавр» Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)


Професійні відзнаки:

2017р. – Почесна грамота Одеського державного екологічного університету.


Наукові інтереси

 1. Кліматична система, зміни клімату, екстремальні кліматичні явища
 2. Авіаційна кліматологія

Грантова діяльність

2020-2021 рр.   Учасник міжнародного проєкту “Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation” 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2020-2023) http://climed.network/

2017-2021 рр.   Учасник міжнародного проєкту INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology 586471-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP http://intense.network//

2016-2019 рр.   Учасник міжнародного проєкту Preparatory Phase For The Pan-European Research Infrastructure Danubius – RI “The International Centre For Advanced Studies On River-Sea Systems” DANUBIUS PP SEP-210362517 https://danube-inco.net/

2017-2019 рр.   Учасник міжнародного проєкту Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2015-3320) http://e-impact.net/

2017-2019 рр.   Учасник держбюджетної науково-дослідної теми «Оцінка впливу кліматичних змін на поновлювальні та невичерпні  природні ресурси України»


Деякі публікації останніх років

Навчально-методичні:

 1. Хоменко І.А. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни „Моделювання процесів та явищ в різних середовищах” (розділ „Аналітичні методи розв’язання диференціальних рівнянь з частинними похідними”) для аспірантів І року денної форми навчання. – Одеса, ОДЕКУ, 2021. – 70 с.
 2. Хоменко І.А. Конспект лекцій з дисципліни „Динамічна метеорологія”. – Одеса, ОДЕКУ, 2021. – 100 с.
 3. Хоменко І.А. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання міжсесійної контрольної роботи з дисципліни «Геофізична гідродинаміка» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання. – Одеса, ОДЕКУ, 2017. – 100 с.
 4. Степаненко С.М., Хоменко І.А. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з дисципліни „Динаміка та моделювання клімату” для магістрів І курсу денної форми навчання. Спеціальність “Кліматологія”. – Одеса, ОДЕКУ, 2015. – 49 с.
 5. Степаненко С.М., Хоменко І.А. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання міжсесійної контрольної роботи з дисципліни “Динамічна та синоптична метеорологія” для студентів ІV курсу денної форми навчання за напрямом „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” – Одеса, ОДЕКУ, 2015. – 80 с.

Статті:

 1. Богушенко А.О., Хоменко І.А. Оцінка вразливості міст України до теплового стресу. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. Періодичний науковий збірник. № 3(54).
 2. Хоменко І.А., Нажмудінова О.М., Хоменко Г.В. Вертикальна структура і динаміка висотних циклонів та їх вплив на погоду в Україні. Фізична географія та геоморфологія. № 95 (3), 2019, стор. 50-61. https://doi.org/10.17721/phgg.2019.3.05.
 3. Khomenko I.A., Effects of Future Climate Change on Transportation Industry of Ukraine. Sustainable Development. International Journal. VII. 1/2017. Bulgaria. P. 47-52.
 4. Хоменко І.А. Метеорологічні умови утворення ожеледно–паморозевих та снігових відкладень в Україні. 4 (80), частина II. – Фізична географія та геоморфологія, Київ, 2015, стор. 122–128.
 5. Sobchenko, A.Yu. and A. Khomenko, 2015: Assessment of regional wind energy resources over the Ukraine. Energy Procedia 76: 156-163. August 2015.

Монографії:

 1. Хоменко І.А. Умови і механізми утворення замерзаючих опадів й ожеледно-паморозевих явищ над територією України. Одеса: Вид. „ТЕС”, 2018. – 100 с.
 2. Хоменко І.А. Вплив кліматичних змін на транспортну та енергетичну системи України// Кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в умовах зміни клімату [монографія]/ за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. Одеський державний екологічний університет, 2018. – с. 51-116
 3. Степаненко С.М., Хоменко І.А. Режимні характеристики ожеледно-паморозевих явищ над Україною// Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України: [монографія] /колектив авт.: С.М. Степаненко, А.М. Польовий, Н.С. Лобода [та ін.]; за ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового.– Одеса: Вид. „ТЕС”, 2015. – с. 49 – 71.

Тези конференцій:

 1. Bohushenko A.O., Stepanenko S.N., Khomenko I.A. Detecting climate change in Ukraine: trends, prediction and extreme events. EGU21-6197 Preprints. European Geosciences Union, Vienna, Austria, 19-30 April 2021.
 2. Popova L., Khomenko I.A. Links of Atmospheric Blocking to Temperature Extremes over Ukraine. EGU2020-758. Preprints. European Geosciences Union, Vienna, Austria, 4-8 May 2020.
 3. Khomenko I.A., Hustenko O.S. Evaluation of local weather observations as predictors of fog and low-level stratiform clouds at the airport of Odessa EGU2020-878. Preprints. European Geosciences Union, Vienna, Austria, 4-8 May 2020.
 4. Popova L.O., Khomenko I.A. Nature-Based Solutions for extreme weather events induced by atmospheric blocking over the Ukraine Open Science Conference ‘Smart Green & Smart Blue: exploring nature-based solutions and ecosystem services approaches in environmental management, planning & policy’ held in Lviv on 7-9 November 2019
 5. Khomenko I.A., Assessing the vulnerability of the transportation industry of Ukraine to future climate change. Preprints. European Geosciences Union, Vienna, Austria, 23-28 April 2017.

Підвищення кваліфікації


Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “1”, ауд.304

е-mail: innchom.ik@gmail.com

tel : +38 096 459 95 80


Профілі

ORCID ID              https://orcid.org/0000-0002-8982-5417

Google Scholar       https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=rf8rygIAAAAJ

Scopus                     https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14522643600