Агайар Елліна Вікторівна

АГАЙАР ЕЛЛІНА ВІКТОРІВНА – доцент кафедри     метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету, кандидат географічних наук, фахівець в галузі метеорології та кліматології.


Освіта

2014 доцент кафедри метеорології та кліматології, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

2013 кандидат географічних наук зі спеціальності «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія», Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

1996 магістр з метеорології , метеорологічний

факультет, ОДЕКУ, Одеса

1990-1995 – інженер метеоролог, метеорологічний

факультет, ОДЕКУ, Одеса


Професійний досвід:

2014 – дотепер  доцент, ОДЕКУ, Одеса

2009-2014- Старший викладач, ОДЕКУ, Одеса.

2006-2009 Викладач, ОДЕКУ, Одеса

2001-2005 Інженер, ОДЕКУ, Одеса

1997-2000 Аспірант ОДЕКУ, Одеса

1995 -1996 Інженер-метеоролог (синоптик), Гідрометцентр Чорного та Азовського морів (ГМЦ ЧАМ), Одеса.


Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Членство у комісіях, радах, організаціях:

2017р.-дотепер – член всеукраїнської громадської неурядової організації „Українське   метеорологічне та гідрологічне товариство”

2019-2020 рр. – гарант освітньо-професійної програми підготовки «Метеорологія і кліматологія» спеціальності 103 «Науки про Землю» на рівні «Магістр» Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2019р.-дотепер – член групи забезпечення спеціальності 103 «Науки про Землю» на рівні бакалавр-магістр Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)


Професійні відзнаки:

2016 р. – Подяка гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету за сумлінну виховну та профорієнтаційну діяльність.

2019 р. – Подяка від Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання.


Наукові інтереси

 1. Синоптична метеорологія
 2. Спеціалізовані прогнозі погоди

Грантова діяльність

2021р. Учасник міжнародного проєкту “Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation”, який виконується у рамках 6-го конкурсу програми Erasmus+ Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейської Комісії

Деякі публікації останніх років

Навчально-методичні:

1.Ивус Г.П., Агайар Э.В. Физико–статистический анализ и прогноз слабого ветра и инверсий температуры над территорией Северо–Западного Причерноморья. Монография,  2018.  202 с.

 1. Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б., Агайар Е.В. Навчальний посібник «Авіаційні прогнози погоди». Елект. верс. – Одеса: ОДЕКУ. 2020. 136 с.
 2. Агайар Е.В. Методичні вказівки для лабор. робіт з дисципліни «Спеціалізовані прогнози погоди» «Прогноз граду», Елект. верс. – Одеса: ОДЕКУ. 2020 р. 22 с.
 3. Агайар Е.В., Семергей-Чумаченко А.Б., Івус Г.П. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання завдань міжсесійного контролю з дисципліни «Авіаційна метеорологія» для заочної форми з елементами дистанційної форми навчання зі спеціальності «Науки про Землю». Елект. верс.,– Одеса: ОДЕКУ. 2018 р. 15с.
 4. Агайар Е. В Методичні вказівки для лабор. робіт з дисципліни «Синоптична метеорологія» «Складання, обробка та аналіз карт погоди»., Елект. верс., – Одеса: ОДЕКУ. 2015р. 15 с.

Статті:

 1. V. V. Buyadzhi, A. V. Glushkov, E. V. Agayar, O. Yu. Khetselius, Yu. Ya. Bunyakova, T. A. Florko, E. P. Solyanikova. An effective chaos-geometric computational approach to analysis and prediction of evolutionary dynamics of the environmental systems: Atmospheric pollution dynamics // Journal of Physics: Conf. Series 905 (2017), Vol. 905, 012036, 6 p. (фахове видання Scopus).
  doi :10.1088/1742-6596/905/1/012036
 2. Івус Г.П., Озимко Р.Р., Агайар Е.В., Міщенко Н.М., Семергей–Чумаченко А.Б. Циркуляційні умови формування сильних опадів на Закарпатті взимку // Український гідрометеорологічний журнал, 2018. № 22.  С. 28-35. фахове видання
 3. Ivus GP, Ahayar EV, Hurska LM, Semerhey-Chumachenko AB, Zubkovych SO. Komparativne karakteristike mikrocirkulacijskih procesa sjeverozapadne oblasti Crnomorske regije koje doprinose pojačanju prizemnog vjetra (The comparative characteristic of macrocirculation processes of the Northwest Black Sea region, which contribute to surface wind strengthening) // Hrvatski meteorološki časopis (Croatian Meteorological Journal), 52, 2018, P. 3-11. (фахове видання Scopus)
 4.  Агайар Е.В., Алі С. Абудавах. Характеристика вітрового режиму Лівії за даними реаналізу NCEP / NCAR та метеоспостереженнями // Фізична географія та геоморфологія.  К.: ВГЛ «Обрії», 2020.  3-4 (101-102). C. 26-32. DOI: https://doi.org/10.17721/phgg.2020.3-4.03 фахове видання
 5. Ahayar EV, Semerhey-Chumachenko AB, Zubkovych SO. Аpplying prediction models for short-term hail forecasting in southern Ukraine// Вестник Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Серия «Геология. География. Экология» . 2020. V. 53.  С. 71-81, https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-53-05. (фахове видання Web of Science)

Тези конференцій:

 1. Ивус Г.П., Агайар Э.В., Хоменко Г.В., Семергей-Чумаченко А.Б., Гурская Л.М., Ковальков И.А., Зубкович С.А. К типизации синоптических процессов над  территорией Украины в эпоху глобальных климатических изменений // Сборник трудов медж. науч. конф. «Исследование изменений климата с использованием методов классификации режимов циркуляции атмосферы». – Москва, 16-18 мая 2016 г. http://atmospheric-circulation.ru/wp-content/uploads/2015/12/Zubkovich.pdf
 2. 1st International Conference Advances in Environmental Engineering. November 28-30, 2017. Оstrava, Czech Republic.A. V. Glushkov, O. Yu. Khetselius, E. V. Agayar, V. V. Buyadzhi, A. V. Romanova, V. F. Mansarliysky. Modelling dynamics of atmosphere ventilation and industrial city’s air pollution analysis: New approach // IOP publishing IOP conf. series: earth and environmental science (2017).  Vol.92, conference 1, 012014, 5 p. (Scopus) doi:10.1088/1755-1315/92/1/012014
 1. Івус Г.П., Агайар Е.В., Семергей-Чумаченко А.Б., Дмитренко А.П. Формування низьких струменів над півднем України у тепле півріччя // Тези доповідей Першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду / Одеськ.держ.екол-ний ун-т. – Одеса: ТЕС, 2017. – С. 253-254.
 2. 4. Г.П. Івус, Е.В. Агайар, А.Б. Семергей-Чумаченко, А.П. Дмитренко. Низькі струмені та небезпечні погодні явища над південним заходом України // Тези доповідей  першого всеукраїнського  гідрометеорологічного з’їзду з міжнародною участю  22-23 березня 2017 р., м. Одеса, Україна, ТЕС, 2017.
 3. Агайар Е. В. Науковий семінар як важливий елемент підготовки фахівців-метеорологів// Управління якістю підготовки фахівців: збірник тез Всеукраїнської науково-методичної конференції Одеський державний екологічний університет. – Одеса, ТЕС. 2019. – 3-5с.

Підвищення кваліфікації

 1. «The International Distance Training Course on Nowcasting Techniques on Severe Convection Weather», (15-26 серпня 2020 р.) China Meteorological Administration Training Center (CMATC), World Meteorological Organization Regional Training Centre in Beijing
 2. EUMETSAT Short course : Learn to use an R based toolbox to analyse climate time series – Basics. 20-25.01.2021
 3. EUMETSAT Applications of R-Instat to analyse and validate satellite based climate time series. 3-8.02.2021 https://training.eumetsat.int/course/view.php?id=394
 4. EUMETSAT Short course: “How to build a case studya demo sessionSeries of online short courses“. 17-22.03.2021.
 5. EUMETSAT & Institute of Meteorology and Water Management (IMGW, Польша).: Baltic+onlain & workshop. Он-лайн курс 12-30 квітня 2021 р., заключний семінар 18-20 травня 2021 р.
 6. Курси з організаційно-методичних аспектів педагогічної діяльності в ОДЕКУ
 7. EUMETSAT Short course: «Exploring the EUMETSAT LandSurface  Temperature Data Records» .05.2021
 8. Training Course on the Application of Radar Data in Nowcasting High Impact Weather. 05-11.06.2021 р. Nanjing University of Information Science & Technology, World Meteorological Organization Regional Training Centre in Beijing.

Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “1”, ауд.303

е-mail: agayarellina@gmail.com

tel : 0482-42-57-17

Профілі


ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3914-6288

Web of science ResearcherID: K-6462-2018

Scopus Scopus Author ID: 57197764528

Scopus Scopus Author ID: 57203036898

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=BtsB0x0AAAAJ&hl=uk