Акредитація освітньої програми “Екологічні аспекти природокористування” (101 Екологія)

Відомості про самооцінювання освітньої програми “Екологічні аспекти природокористування”