Акредитація освітньої програми “Гідрометеорологія” (103 Науки про Землю, бакалаврський рівень вищої освіти)