Акредитація освітньої програми “Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів” (207 Водні біоресурси та аквакультура, бакалаврський рівень вищої освіти)