flowers

Апробації дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії» з спеціальності 103 «Науки про Землю» аспіранта Козлова Михайла Олексійовича

flowers
  • 31.08.2021

     30 серпня 2021 р. на кафедрі гідроекології та водних досліджень Одеського державного екологічного університету успішно відбувся фаховий семінар для апробації дисертації на здобуття наукового ступеня «доктор філософії» з спеціальності 103 «Науки про Землю» аспіранта 4-го року навчання Козлова Михайла Олексійовича на тему «Оцінка змін водних ресурсів України в 2021-2050 рр.» (науковий керівник д.геогр.н., проф.., зав. кафедрою гідроекології та водних досліджень Лобода Н.С.). Бажаємо успішно доробити дисертацію та якнайскоріше – на захист у Вченій Раді ОДЕКУ! Висловлюємо подяку всім присутнім за плідну та ефективну процедуру передзахисту, обговорення та рекомендації до захисту дисертації Козлова.М.О.