Безик Ксенія Ігорівна

 

БЕЗИК КСЕНІЯ ІГОРІВНА – старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету, м. Одеса.


Освіта

2010 р. спеціаліст з охорони навколишнього середовища, Одеський державний екологічний  університет,  спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» спеціалізація «Екологія рибного господарства», м. Одеса


Деякі публікації останніх років

Навчально-методичні:

1. Безик К.І. Лічна А.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчального курсу «Зоологія (безхребетних та хордових)» для студентів I року денної та заочної форм навчання, рівня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Одеса, ОДЕКУ, 2022

2. Безик К.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчального курсу «Біологічні основи рибного господарства» для студентів II року денної та заочної форм навчання, рівня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Одеса, ОДЕКУ, 2022

3. «Перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-західного Причорномор’я»: Монографія/ М.Г. Сербов, О.А.Тучковенко, Т.І. Матвієнко, О.М. Соборова, К.І.Безик, А.І.Лічна; за ред..П.В.Шекка, М.І. Бургаз: монографія. Житомир :ТОВ «505», 2021. 218с.

4. Безик К.І. Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять навчальної дисципліни «Методика дослідної справи у рибництві», Одеса, ОДЕКУ, 2021, 40 с.

5. Безик К.І. Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять з навчального курсу«Гідроботаніка»» Одеса, ОДЕКУ, 2019. – 40 с.

6. Бургаз М.І.,Безик К.І. Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять з навчального курсу «Рибальство»» Одеса, ОДЕКУ, 2019. – 40 с.

Статті:

1. Burhaz, М. І.та Matviienko, Т. І. та Soborova, O. M. та Sydorak, R. V. та Bezyk, К. І. та Lichna, A. I. та Kudelina, O. Yu. (2021) Regulation of fish resources rational using on the territory of the NNP “BUG GARD”. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 23 (94). с. 106-110. ISSN 2519–2698 (print); 2707‐5834 (online)

2. Бургаз М.І., Матвієнко Т.І., Соборова О.М., Безик К.І. «Сучасний стан Кормової бази та іхтіофауни Балтського водосховища» Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 111. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020 С.86-97.

3. I. Bezyk, M. I. Burhaz, A. I. Lichna «The creation of special commodity fish farm on the black sea lakes of Odesa region» Scientific Messenger of Lviv National University   of Veterinary Medicine and Biotechnologies.   Series: Agricultural sciences 2020, т 22, № 92 ст.23-27

4. Burgaz, М. І.та Matviienko, Т. І. та Soborova, O. M. та Bezyk, К. І. та Kudelina, O. Y. та Lichna, A. I. (2020) Modern state of fish and fishery products export in Ukraine. Ukrainian Journal of Veterinary and Agrikulturat Siences, 3 (1). с. 21-26. ISSN 2617-6149

5. I. Burgaz, T. I. Matvienko, K. I. Bezik, O. M. Soborova (2019) « The current state of fish market in Ukraine »Ukrainian Journal of Veterinary and Agrikulturat Siences. 2(3),2019, ст.6-10.

6. Burgaz М.І., Matviienko Т.І., Soborova О.M., Bezyk К.І., Kudelina О.Y. (2019) «The current state of fishing and extracting the living aquatic resources in the black sea region of Ukraine» Ukrainian Journal of Veterinary and Agrikulturat Siences. 2(3),ст..23-27.

7. Бургаз М.І., Безик К.І. Збереження біологічного різноманіття і екологічні проблеми екосистем Хаджибейського лиману. Збірник статей за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Водні біоресурси та аквакультура» 17-19 травня 2018 р.; Одеський державний екологічний університет. Одеса, ТЕС, 2018. С.10-14

8. Бургаз М.І., Шекк П.В., Пентилюк Р.С.,  Матвієнко Т.І., Тучковенко О.А., Соборова О.М., Безик К.І. Сучасний стан іхтіоценозу Хаджибейського лиману.  Збірник статей за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених «Водні біоресурси та аквакультура» 17-19 травня 2018 р.; Одеський державний екологічний університет. Одеса, ТЕС, 2018.  С.14-18

Тези конференцій:

1. Безик К.І. Оцінка рибопродуктивності ставкових господарств Одеської області на прикладі Чорноморських ставків Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 110. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019 С.86-97.

2. Безик К.І. Розвиток гідротехнічного та водогосподарського будівництва в Україні. 73 -Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю  «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми» м. Київ 3-4 квітня 2019 року.с. 18-19.

3. Безик К.І. Вплив гідротехнічного будівництва на рибне господарство  VІ Міжнародна науково-практична інтернет – конференція «Сучасний рух науки», що присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WaySciense» прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату. м. Дніпро 4-5 квітня 2019 р. С 73-76

4. Бургаз М.І., Матвієнко Т.І.,Безик К.І. Оцінка іхтіофауни лиманів північно-західного Причорномор’я.Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку». Херсон, 25-26 жовтня 2018. С. 353-357

5. Безик К.І. Оцінка доцільності організації рибних господарств на малих водоймах одеської області на прикладі чорноморських ставків. IV Міжнародний науково-практичний інтернет – конференція «Сучасний рух науки», що присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WaySciense» прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату. м. Дніпро 6-7 грудня 2018 р. С 108-112


Підвищення кваліфікації

2019 р. науково-педагогічне стажування «Проблеми та процес реформування освіти в галузі природничих наук в Україні та країнах ЕС»  (м. Влоцлавек, Республіка Польща ).

2020 р. стажування в Державному підприємстві «Одеський центр південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії» м. Одеса


Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “2”, ауд.707

е-mail: ksenijabezyk@gmail.com

 tel : +30661910911


Профілі

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7208-1645

Google Scholar https://scholar.google.ru/citations?user=E0yItRAAAAAJ&hl=ru