Боровська Галина Олександрівна

БОРОВСЬКА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – доцент кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету, кандидат географічних наук, доцент, фахівець в галузі метеорології та кліматології.


Освіта

1985р. – інженер-метеоролог, Одеський гідрометеорологічний інститут, спеціальність «Метеорологія»,

1992р. – кандидат географічних наук зі спеціальності 11.00.09 «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія», теоретичної метеорології та метеорологічних прогнозів,.

1998р. – доцент кафедри теоретичної метеорології та метеорологічних прогнозів, Одеський теоретичної метеорології та метеорологічних прогнозів,


Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Членство у комісіях, радах, організаціях:

2003р.-дотепер – декан факультету магістерської підготовки Одеського державного екологічного університету (м. Одеса);

2007р.-дотепер – член Вченої ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса);

2007р.-дотепер – член науково-технічної ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса);

2007р.-дотепер – член методичної ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса);

2007р.-дотепер – голова вченої ради факультету магістерської підготовки Одеського державного екологічного університету (м. Одеса);

2012р.-дотепер – член всеукраїнської наукової громадської організації «Українське географічне товариство»

2017р.-дотепер – член всеукраїнської громадської неурядової організації „Українське метеорологічне та гідрологічне товариство”

2018 р. – член робочої групи зі  створення в Одеському державному екологічному університеті Регіонального центру ВМО.

2020р.-дотепер – член проектної групи освітньо-професійної програми підготовки «Метеорологія і кліматологія» спеціальності 103 «Науки про Землю» на рівні «Магістр» Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)


Професійні відзнаки:

2007 р. –  Нагорода МОН «Відмінник освіти України» (№82487, наказ «№ 1029-к від 26.07.2007)

2010р., 2014 р. – Почесна грамота гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів

2010 р. – Почесна грамота Південного наукового центру національної академії наук України

2017 р. –  Подяка міністерства освіти і науки України


Наукові інтереси

  1. Регіональні синоптичні процеси.
  2. Спеціалізовані прогнози погоди.
  3. Методологія та організація наукових досліджень

Грантова діяльність

2015-2017 – Учасник держбюджетної науково-дослідної теми „Удосконалення методів побудови систем одержання і обробки вимірювальної інформації з метою моніторингу навколишнього середовища” (№ ДР 0113U000164с).

2015-2017 – Учасник держбюджетної науково-дослідної теми «Оцінка  кліматичних ризиків для галузей  економіки  України в умовах глобальних  змін клімату» (№ДР 0113U000629).

2017-2019 –  Учасник держбюджетної науково-дослідної теми «Оцінка впливу змін клімату на поновлювальні та невичерпні природні ресурси України» (№ДР 0117U002423).

2017-2020Учасник міжнародного проєкту. «Комплексна докторська програма з екологічної політики, менеджменту природокористування та техноекології – INTENSE», 586471-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP, Erasmus+ Programme.

2021р. –   Учасник міжнародного проєкту “Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation”, який виконується у рамках 6-го конкурсу програми Erasmus+ Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейської Комісії.


Деякі публікації останніх років

Статті:

  1. Сравнительный анализ и оценка многолетних колебаний максимального стока рек горных территорий Армении и Украины в условиях глобальных изменений климата / Маргарян В. Г., Овчарук В. А., Гопций М. В., Боровская Г. А. // Устойчивое развитие горных территорий // Северо-Кавказский горнометаллургический институт – 2020. Т.12, Вып. 1 (43). – С. 61-75 (включений до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection)
  2. 2. Вплив синоптичної ситуації на виникнення спекотних та холодних погодних умов в Україні / ОВ Уманська, Г.О. Боровська, ВМ Хохлов  // Український гідрометеорологічний журнал. – 2019. – Вип. 24. – С. 33-40 (фахове видання).
  3. Особливості формування максимального стоку річок гірських територій Вірменії та України в сучасних кліматичних умовах / В.А. Овчарук, В.Г. Маргарян, М.В. Гопцій, Г.О Боровська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, – 2019. – № 3(54). – С.73-74. (фахове видання).
  4. Кліматичні зміни та їх вплив на режим температури повітря і опадів в Україні у перехідні сезони / Хохлов В.М., Боровська Г.О., Замфірова М.С. // Український гідрометеорологічний журнал. – 2020. – № 26. – С. 60-67. (фахове видання)
  5. Аналіз техногенного навантаження на природне середовище Запорізької області / Чугай А.В., Пилип’юк В.В., Боровська Г.О.// Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія Екологія. – 2018. – № 18. – С. 97 -105. (фахове видання).

Підвищення кваліфікації

2020 р. – Навчання за програмою «Експерт з акредитації освітніх програм»  НАЗЯВО;

2020р. – Курси підвищення кваліфікації у відділі метеорологічних прогнозів ГМЦ ЧАМ (20.10.2020 р. по 10.11.2020р.);

2020р. Курси ВМО по підвищенню кваліфікації для співробітників, зайнятих плануванням, організацією та провадженням професійної підготовки кадрів, з 30.11 по 11.12.2020 р.


Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “1”, ауд.210

е-mail: bga6319@gmail.com

tel : 0482-32-67-58


Профілі

Google Scholar          https://scholar.google.com.ua/citations?user=m4vnj4QAAAAJ&hl=ru