Бургаз Марина Іванівна

 

БУРГАЗ МАРИНА ІВАНІВНА – завідувачка кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету, кандидат біологічних наук, доцент, фахівець в галузі охорони, відтворення та раціонального використання гідробіоресурсів.


Освіта

2020 магістр публічного управління та адміністрування, Одеський державний екологічний університет, спеціальність «Публічне управління та адміністрування» (м. Одеса)

2020 доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

2018 кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.00.17 «гідробіологія», ДУ «Інститут морської біології НАН України»  (м. Одеса)

2005 магістр з  охорони навколишнього середовища, Одеський державний екологічний університет, спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища» (м. Одеса)


Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Обов’язки, що виконуються на громадських засадах:

2010р.- 2014 р. – заступник декана природоохоронного факультету Одеського державного екологічного університету (м. Одеса) з навчально-методичної роботи

Членство у комісіях, радах, організаціях:

2018 р.-дотепер – член Вченої ради природоохоронного факультету Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2019р.-дотепер –Член спілки центру українсько-европейського наукового співробітництва.( https://cuesc.org.ua/dijsni-chleni/)

2019р.-дотепер – член групи забезпечення спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» рівнів вищої освіти «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр» Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2022 р.-дотепер – член методичної ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2022 р.-дотепер – член науково-технічної ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2022 р.-дотепер – член Вченої ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)


Наукові інтереси

1. Рибництво

2. Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів


Деякі публікації останніх років

Навчально-методичні:

1. Шекк П.В. Бургаз М.І. Навчальний посібник «аквакультура прісноводних і морських риб, молюсків і безхребетних (відтворення і вирощування, світовий досвід)»(Частина 1) для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура »,Одеса, ОДЕКУ, 2022, 150 с.

2. Бургаз М.І., Лічна А.І.Рибництво. Розділ«Розведення і селекціяриб»: конспектлекцій. Одеса: ОДЕКУ, 2022.  188 с.

3. Бургаз М.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчального курсу «Біологічний моніторинг водного середовища» для студентів IV року денної та заочної форм навчання, рівня вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура», Одеса , ОДЕКУ, 2022

4. Шекк П.В., Бургаз М.І. Методичні вказівки до практичних робіт з навчального курсу «Світове рибне господарство» для студентів I року денної та заочної форм навчання, рівня вищої освіти «Магістр» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Одеса , ОДЕКУ, 2022

5. Пьянова І.Ю., Куделіна О.Ю., Мітіна О.М., Бургаз М.І., Соборова О.М., Бец О.О. Навчальний посібник з англійської мови для студентів IV року денної форми навчання (спеціальність – Водні біоресурси та аквакультура) Одеса, Одеку, 2020, 317 С

6. Шекк П.В. Бургаз М.І.,Сербов М.Г. Світове рибне господарство Підручник Одеса, Одеку, 2020, 296 С.

7. Перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-західного Причорномор’я: монографія/ П.В. Шекк, М.І. Бургаз, М.Г. Сербов, О.А. Тучковенко,  Т.І. Матвієнко, О.М. Соборова, К.І. Безик, А.І. Лічна. – Одеський державний екологічний університет, – Одеса, 2020. – с. 320

8. М. І. Burhaz Monograph NEW STAGES OF DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE IN UKRAINE  AND EU COUNTRIES, Riga, Latvia 2019, р. 201-221  (розділ колективної монографії);

9. Бургаз М.І., Шекк П.В. Методи рибогосподарських досліджень Конспект лекцій Одеса, ОДЕКУ,2019, 70с

10. Бургаз М.І., Безик К.І Рибальство Навчальний посібник Одеса, ОДЕКУ,2019. 40с

Статті:

1. Бургаз М.І. «Інтродуценти приморських лиманів Північно-Західного Причорномор’я» / Науковий журнал Водні біоресурси та аквакультура/ 1 (11) 2022, с. 32-47. (фахове видання, у співавторстві з Шекком П.В.)

2. М. І. Burhaz Regulation of fish resources rational using on the territory of the NNP “BUG GARD”/ Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. Lviv, 2021, p. 106-110 (фахове видання, у співавторстві  з Т. І. Matviienko, О. М. Soborova, R. V. Sydorak, К. І. Bezyk, A. І. Lichna, O.Y. Kudelina)

3. Burhaz Maryna Fisheries development and the formation of the fish products market in ukraine and in the central and eastern european countries. «Baltic Journal of Economic Studies». Vol. 6 (2020) No. 3 June р. 10-19 (фахове періодичне видання, включене до наукометричної бази Web of Science, у співавторстві Soborova Olha).

4. Burgaz M.I. Spatial distribution, dimensional-mass and age structure of dab of the gloss Platichthys luscus population of Shabolatsk liman Scientific Journal «ScienceRise: Biological Science»  № 2(17), 2019. С. 18-24 (фахове видання)

5. Бургаз М.І. Особливості живлення представників Gobiidae Шаболатського лиману в умовах антропогенних змін водойми.  Науковий журнал «Водні біоресурси та аквакультура». Херсон. 1/2019. С. 75-86. (фахове видання, у співавторстві  Шекком П.В.)

6. I. Burgaz The current state of fishing and extracting the living aquatic resources in the black sea region of Ukraine. Ukrainian journal of Veterinary and Agricultural Sciences. S. Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv. 2(3), p. 23-27, 2019 (фахове видання, у співавторстві  Matviienko Т.І., Soborova О.M., Bezyk К.І., Kudelina О.Y.)

7. I. Burgaz THE CURRENT STATE OF FISH MARKET IN UKRAINE // Ukrainian journal of Veterinary and Agricultural Sciences. S.Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv. 2(3), 2019, p. 6-10 (фахове видання, у співавторстві з Matviienko Т.І., Soborova О.M., Bezyk К.І., Kudelina О.Y.)

8. Burgaz M.I., Аssessment of fish productivity of the yaski fishery for forming a special commercial fishery. Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2019. Вип.110. С.251-256. (фахове видання, у співавторстві  Soborova O.M.)    

Тези конференцій:

1. Бургаз М.І. «Вирощування кефалевих риб в моно- і полікультуріу садках в умовах солонуватоводних лиманів півдня України / V Міжнародна науково-практична конференція» V Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку»: збірник матеріалів, 27-28 жовтня 2022 р., Херсон, Україна.

2. Бургаз М.І. «Feeding features of kefal fishes in natural areas» / IV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів”, 26–28 грудня 2022 року, Київ. Україна.

3. SoborovaO.M., Burhaz M.I., Kudelina O.Yu. «Biological features of fish producing in the ras / IV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів”, 26–28 грудня 2022 року, Київ. Україна.

4. Burhaz M. I., Shekk P. V «AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE The introducents of the Khadzhibey estuary» International scientific conference “Forecasts and prospects of scientific discoveries in agricultural sciences and food” : conference proceedings (August 30–31, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Р. 118-122

5. Matviienko T. І., Burhaz M. I., Lichna A. І. «Damages assessment and fines imposition for illegal extraction of fish and other biological resources in the Southern region of Ukraine». International scientific conference “Forecasts and prospects of scientific discoveries in agricultural sciences and food” : conference proceedings (August 30–31, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Р.126-131

6. Бургаз М.І. Рибне господарство та ринок рибної продукції країн центральної та східної Європи. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів», 25–27 жовтня 2021 р. Київ, Україна

7. Бургаз М.І. Склад і особливості формування іхтіофауни Шаболатського лиману. IV Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку»: збірник матеріалів, 21-22 жовтня 2021 р., Херсон, Україна. с.334-337

8. Шекк П.В., Бургаз М.І. Кольжучный сом Птеригоплихт –Pterygoplichthyspardalis (Сastelnau, 1855)в Хаджибейском лиманеОдесскойобласти/ Матеріали XIV Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології», 23-25 вересня 2021 року, м. Харків, Україна. С. 223-228


Підвищення кваліфікації

2021 р. Науково-педагогічне підвищенні кваліфікації у галузі аграрних наук та продовольства (м. Одеса, 2 серпня – 10 вересня 2021 р.)

2020 Підвищення кваліфікації Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії, 01.09.2020 – 01.10.2020 р. (м. Одеса)

2020 р. Науково-педагогічне стажування в м. Пшеворськ, Польща, Вища школа соціально-господарська, стажування за темою: «Сучасні педагогічні методи в європейському освітньому процесі», 09.10.2020 р. – 23.11.2020 р.

2018 р. Стажування в м. Сандомир, Польща, у вищому навчальному закладі в країні, яка входить до ОЕСР та/або ЄС. Стажування за темою: «Проблеми модернізації природничої освіти в Україні та країнах ЄС», 3–14 грудня 2018 р.


Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “2”, ауд.707

е-mail: marynaburhaz@gmail.com

tel : +380679904926


Профілі

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1551-6002

Web of science https://www.webofscience.com/wos/author/record/1376246

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=s3YvabwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate&user=s3YvabwAAAAJ