flowers

Другий онлайн тренінг за проєктом Erasmus+ ClimEd

flowers
  • 30.08.2021

В період з 29 червня по 26 серпня 2021 року проходив 2-й тренінг (онлайн) з адаптації Рамки компетенції з кліматичного обслуговування до умов України за проєктом Erasmus+ ClimEd “Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах”, 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP. У тренінгу взяли участь 56 представників українських університетів-партнерів та асоційованих партнерів проєкту ClimEd, зокрема 23 викладача ОДЕКУ (Агайар Е.В., Барсукова О.А., Божко Л.Ю., Боровська Г.О., Владимирова О.Г., Волошина О.В., Вольвач О.В., Ель Хадрі Юссеф, Жигайло О.Л., Катеруша Г.П., Куришина В.Ю., Лобода Н.С., Міщенко Н.М., Недострелова Л.В., Павленко О.П., Прокоф’єв О.М., П’ятакова В.Ф., Семенова І.Г., Семергей-Чумаченко А.Б., Сєрга Е.М., Сліже М.О., Шакірзанова Ж.Р.) та 5 молодих вчених ОДЕКУ (Богушенко А.О., Бучинська І.В., Гопцій М.В., Гусєва К.Д., Докус А.О.).

Тренінг розпочався із серії лекцій, які викладали протягом 29 червня – 1 липня 2021 р. професори Енрік Агіляр, Манола Брунет, Гізелла Себріан та Джон Олано з Університету Ровіра і Віргілі в м. Таррагона, Іспанія, Марек Франкович з Ягеллонського університету в Кракові, Польща, Юрій Рашкевич та Інна Осадчук з Національного агентства кваліфікацій України, а також Олег Тяпкін з Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти України. Лекційні матеріали охоплювали наступні теми: рамка кваліфікацій; методологічні та організаційні підходи її розробки; впровадження рамок компетенції ВМО щодо кліматичного обслуговування; реформа ВМО – нові науково-технічні виклики та реагування на них; сучасний стан впровадження компетентнісного підходу – найкращі практики, що застосовуються в Україні; взаємозв’язок між рамкою компетенцій та рамкою кваліфікацій; практики трансформації національних, галузевих та інших рамок у різних країнах; порівняння рамки компетенцій з існуючими та передбачуваними програмами; освіта для сталого розвитку – практики та процеси викладання та навчання; функціональний аналіз; та ін.

Протягом наступних тижнів у липні та серпні 2021 р. групи учасників, кожна з яких включала 4-8 осіб, реалізували домашні завдання у вигляді групових проектів. Загалом 12 груп (В01-В12) працювали над розробкою курсів для магістрів-кліматологів, фахівців – кліматологів та метеорологів, гідрологів, експертів у галузі управління водними ресурсами, енергетики, сільського господарства, будівництва та архітектури, фахівців з охорони здоров’я та експертів з муніципальних організацій. Групи проводили горизонтальну комунікацію всередині груп і між групами та працювали над власними домашніми завданнями за тематикою проєкту ClimEd, у вигляді модулів «Трансформація економічного сектору: зміни, виклики та управління» за окремими напрямами, такими як сільське господарство, енергетика, технічне проектування та будівництво, міське господарство, управління водними ресурсами та охорона здоров’я. В цій роботі активно використовувалась система дистанційного навчання проекту ClimEd, технічне забезпечення якої здійснювали співробітники ОДЕКУ.

25-26 серпня 2021 р., протягом останніх двох днів тренінгу, кожна група презентувала власні проекти, в яких були представлені план з розробки курсу та інтерактивний модуль. В результаті оцінювання всі групи отримали сертифікати про успішне завершення тренінгу ClimEd як визнання їх досягнутих результатів навчання, що відповідає 4 ECTS. Усі матеріали тренінгу (слайди та відеозаписи лекцій, презентації домашніх завдань у вигляді групових проектів тощо) доступні за адресою.

 

Відділ міжнародних звязків.

       30.08.2021 р.