Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний З’їзд

Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний З’їзд
7-9 жовтня 2021 р. в Одеському державному екологічному університеті відбудеться Другий Всеукраїнський гідрометеорологічний з’їзд
       Мета З’їзду: обговорення основних наукових, прикладних та виробничих проблем у сфері гідрометеорологічної діяльності для забезпечення сталого економічного та соціального розвитку України в умовах зміни клімату.
Основні напрями роботи З’їзду
 • Проблемні питання розвитку гідрометеорологічного обслуговування в Україні
 • Проблеми становлення кліматичного обслуговування як складової системи заходів з адаптації до регіональної зміни клімату;
 • Сучасні методи та технології гідрометеорологічних досліджень та прогнозів;
 • Методологічні проблеми розвитку гідрометеорології як складової наук про Землю;
 • Проблеми технічного переоснащення у сфері гідрометеорологічної діяльності;
 • Гідрометеорологічна освіта в Україні: проблеми та перспективи.
Умови участі у З’їзді

Для участі в роботі З’їзду необхідно

 • заповнити заявку на участь в З’їзді за посиланням https://u.to/yL05Gw;
 • надіслати тези доповіді в електронному вигляді;
 • сплатити організаційний внесок у розмірі 300 грн, який включає кофе-брейки та роздавальні матеріали, у разі очного проведення З’їзду на базі ОДЕКУ.
Місце проведення З’їзду

Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ)

Адреса оргкомітету

65016 м. Одеса, вул. Львівська 15

Одеський державний екологічний університет

Контакти

Заступник голови Оргкомітету (0482) 35–73–71 (проректор з наукової роботи, проф. Тучковенко Юрій Степанович)

Заступник голови Оргкомітету (0482) 42–57–17 (директор Гідрометеорологічного інституту доц. Овчарук Валерія Анатоліївна)

Організаційні питання:

Хоменко Інна Анатоліївна моб. тел. (096) 459-95-80 (секретар Оргкомітету)

Організаційний комітет З’їзду

Голова Оргкомітету Степаненко С.М., ректор Одеського державного екологічного університету, доктор фізико-математичних наук, професор

Заступник голови ОргкомітетуТучковенко Ю.С., проектор з наукової роботи Одеського державного екологічного університету, доктор географічних наук, професор

Заступник голови ОргкомітетуОвчарук В.А., директор Гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету, доктор географічних наук, доцент

Секретар ОргкомітетуХоменко І.А. кандидат географічних наук, доцент кафедри метеорології та кліматології

 

Члени Оргкомітету:

Берлінський М.А. – завідувач кафедри океанології та морського природокористування ОДЕКУ, д.геогр.н., проф.

Боровська Г.О. – декан факультету магістерської підготовки, к.геогр.н., доц.

Гопцій М.В. – старший викладач кафедри гідрології суші, к.геогр.н.

Лобода Н.С. – завідувач кафедри гідроекології та водних досліджень, д.геогр.н., проф.

Польовий А.М. – завідувач кафедри агрометеорології та агроекології, д.геогр.н., проф.

Прокоф’єв О.М. – завідувач кафедри метеорології та кліматології, к.геогр.н., доц.

Хохлов В.М. – проректор з навчально-методичної роботи ОДЕКУ, д.геогр.н., проф.

Шакірзанова Ж.Р. – завідувач кафедри гідрології суші, д.геогр.н., проф.

Крачковська М.А. – проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку університету

Важливі дати З’їзду
 • 16.08.2021 р.             подання заявки на участь у З’їзді.
 • 16.08.2021 р.             останній день подання матеріалів доповідей для формування збірника.
 • 15.09.2021 р.             розсилка програми З’їзду.
 • 07-08.10.2021 р.        заїзд та реєстрація учасників З’їзду.
 • 07-09.10.2021 р.    пленарне та секційні засідання З’їзду.
Прийом матеріалів доповідей

Матеріали доповідей надсилати в електронному вигляді (файл *.doc або *.docx MS Word) електронною поштою на адресу hydrometeorology.congress@gmail.com.

Електрона версія тез представляється в форматі *.doc або *.docx, назва файлу надається за прізвищем першого автора (основного доповідача), наприклад, Ivanov.doc.

Загальний обсяг тез: 2 (обов’язково повні) сторінки (включаючи рисунки і таблиці).

Вимоги щодо оформлення матеріалів доповідей: текст (українською або англійською мовами) надсилається разом з вмонтованими рисунками і формулами.

Формат аркуша А4 210×297, орієнтація книжкова.

Шрифт: гарнітура – Times New Roman Cyr, кегель 14.

Поля: 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 см.

Абзацний відступ – 1 см.

Міжрядковий інтервал одинарний.

Переноси не використовуються.

Вирівнювання тексту за шириною.

По центру сторінки вказується назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом. Через один рядок по центру сторінки вказуються прізвище, ініціали, науковий ступінь та звання головного доповідача напівжирним курсивом та прізвища, ініціали та освітні ступені співавторів курсивом. На наступному рядку вказується організація – місце роботи авторів – по центру сторінки, курсивом. Через один рядок розміщується текст доповіді.

Рисунки розміщуються по центру, а підрисунковий підпис розміщується під зображенням з вирівнюванням по центру наступним чином:

 

Рисунок 1 – Назва рисунку.

 

Таблиці розміщують по центру. Кожній таблиці передує нумераційний заголовок, який складається із розміщеного ліворуч слова “Таблиця” та її номера (індексу) арабськими цифрами, після яких розміщується назва таблиці.

 

Таблиця 1. –  Назва таблиці

 

Посилання на матеріал, який містять таблиці та рисунки, роблять за допомогою скорочення “табл.” та “рис.” і номера (індексу) таблиці та рисунку.

Математичні рівняння і формули треба відокремлювати від тексту вільними рядками. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows), стиль – математичний (курсив). Нумерація формул, на які є посилання в тексті, – справа в дужках.

Відомості про джерела прямують за основним текстом статті під назвою «Список використаної літератури», виділеною напівжирним шрифтом та відокремленою від основного тексту та переліку посилань рядком зверху та знизу. Список літератури має розташовуватись в порядку посилання на джерела в тексті. Бібліографічні посилання в тексті подаються у квадратних дужках номерами відповідно до списку.

 

Приклад оформлення матеріалів  доповідей

АНАЛІЗ ПОДІЙ ПІДВИЩЕНОГО ВМІСТУ АЕРОЗОЛІВ У АТМОСФЕРІ НАД КИЄВОМ ЗА ДАНИМИ AERONET ТА СУПУТНИКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Галицька Є.І.Данилевський В.О., к. ф-м. н.,

Сніжко С.І., д.г.н., професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Текст доповіді.  Текст доповіді.  Текст доповіді.  Текст доповіді. Текст доповіді.  Текст доповіді.  Текст доповіді.  Текст доповіді.……

Надіслати заявку

Для заповнення заявки на участь в З’їзді пройдіть за посиланням: https://u.to/yL05Gw

Організаційний внесок

Оплата організаційного внеску проводиться у відділеннях Приватбанку на карту Приватбанку № 5168 7456 0700 1655, одержувач Погорелова Марина Полікарпівна

Призначення платежу: Організаційний внесок за участь в конференції від ПІБ учасника.