European universities supporting legal and community capacities for Ukraine’s environmental recovery / Підтримка європейськими університетами правової та громадської спроможності для екологічного відновлення України – GROMADA”, KA220-HED-896635B7 (01.12.2023 – 30.11.2025)

 

Мета та завдання проєкту:

Загальною метою проєкту є сприяння залученню громадян до громадянської екології та її правового виміру в Україні через інклюзивні дії ЗВО.

Завдання (1): Стимулювати інноваційну освітню практику та підвищення кваліфікації персоналу в європейських вищих навчальних закладах з правової перспективи громадянської екології.

Завдання (2): Змусити європейські ЗВО діяти для відновлення довкілля в Україні через тріаду «громадянська наука – право – довкілля», яка діагностує екологічну шкоду під час війни.

 

Напрями діяльності за проєктом:

15 напрямів згруповано в 4 робочі пакети

РП1: Управління проектами (та забезпечення якості, комунікація, стійкість): 11 заходів

РП2: Аналіз ландшафту: бар’єри та можливості для залучення громади до громадської екології та розбудова миру в Україні: 6 заходів

WP3: Розбудова потенціалу для залучення громади та адвокації для відновлення навколишнього середовища після конфлікту: 4 заходи

WP4: Залучення громадян до відновлення навколишнього середовища в Україні через співпрацю ВО та громади: 5 заходів

 

Очікувані результати:

РП1: 10 звітів про керування проектом.

РП2: публікація у відкритому доступі (D1); онлайн-лекції (D2); керівництво (D3); синтез в Швеції, ФРН, Італії, Греції, Україні, Данії (D4), 2 практикуми

РП3: публікація у відкритому доступі (D5); літній табір; навчальний судовий процес; навчання для співробітників і студентів українських ЗВО.

РП4: збір громадських наукових проектів (D6); звіт (Д7); техніко-економічне обґрунтування (Д8); дорожня карта (D9); конференція; 8 громадянських наукових проектів для студентів ЗВО.

 

Консорціум:

• Лундський університет, Швеція – грант-координатор

• Компанія Web2Learn, Greece

• Компанія Systasis, Італія

• Обсерваторія конфліктів і навколишнього середовища, Велика Британія

• Університет Гамбурга, Німеччина

• Університет Копенгагена, Данія

• Одеський державний екологічний університет, Україна

 

Веб-сайт проєкту: https://gromada-erasmus.eu/