193 Геодезія та землеустрій

 

геодезіятаземлеустрій

 

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій передбачає підготовку спеціалістів, котра дозволяє у студентів сформувати професійний підхід до створення автоматизованих кадастрових систем. У процесі навчання майбутні фахівці вивчають інформаційні системи та технології, проектування та виконання землевпорядних робіт, котрі пов’язані з моніторингом земель та землекористуванням.

Спеціальності у сфері землеустрою стають більш популярними по причині зростання ринку нерухомості. Причина заключається у тому, що спеціалісти є головними учасниками кадастрової, землевпорядної та оціночної діяльності. Також профільні фахівці займаються задачами, пов’язаними з відведенням земельних ділянок організаціям та громадянам під проведення будівництва, проводять видачу документації на право власності. Серед основних задач також слід виділити раціональне використання та охорону земель та проведення експертної оцінки нерухомості та земельних ділянок. Пройдіть навчання за спеціальністю Геодезія та землеустрій в Одесі, та здобудьте затребуваний фах на ринку праці з достойною фінансовою винагородою. Навчання в ОДЕКУ проводиться за кваліфікаційними рівнями «Бакалавр» та «Магістр».