Гончарова Людмила Дмитрівна

ГОНЧАРОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА – доцент кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету, кандидат географічних наук, фахівець в галузі метеорології та кліматології.


Освіта

2003 доцент кафедри геофізичної гідродинаміки та теорії клімату, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса).

1996 кандидат географічних наук зі спеціальності «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія», Одеський державний екологічний університет (м. Одеса).

1974 інженер-метеоролог, Далекосхідний  державний університет, спеціальність «Метеорологія» (м. Владивосток).


Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

 Обов’язки, що виконуються на громадських засадах:

2012р.-дотепер – заступник  завідувача  кафедри  метеорології  та  кліматології гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету (м. Одеса) з навчально-методичної роботи

Членство у комісіях, радах, організаціях:

2012р.-дотепер – член методичної комісії гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету (м. Одеса).

2017р.-дотепер – член всеукраїнської громадської неурядової організації «Українське метеорологічне та гідрологічне товариство».

1999р.-дотепер – член всеукраїнської  наукової  громадської  організації Одеського відділення «Українське географічне товариство».


Професійні відзнаки:

1984 –  Подяка профспілки Гідрометеорологічного інституту за сумлінну працю;

2003 –  Почесна грамота та сумлінну працю та з нагоди святкування Дня працівників ГМС України;

2004 –  Рішенням Південного наукового центру НАН і МОН України разом з Управлінням освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації та Ради ректорів ВНЗ Одеської області Гончарова Л.Д. увійшла до першої регіональної інформаційно-довідкової енциклопедії «Наукова еліта Одещини»;

2007 – Почесна  грамота за  багаторічну  сумлінну  працю,  відданість університету, значний особистий внесок у розвиток ОДЕКУ та з нагоди 75-річчя від дня існування Одеського державного екологічного університету;

2010 – Подяка за багаторічну  та плідну роботу по вихованню і навчанню студентів університету і в зв’язку з 60-річним ювілеєм;

2015 –  Почесна  грамота  Гідрометеорологічного   центру  Чорного  та  Азовського морів за сумлінну працю за з нагоди святкування дня працівників ГМС України;

2018 – Подяка  керівнику  наукової  роботи,  яка  посіла ІІІ місце в І-му та ІІ-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю 103 «Науки про Землю (Гідрометеорологія)»;

2020 –  Почесна грамота Одеської обласної ради за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, високий професіоналізм та з нагоди Дня науки.


Наукові інтереси

 1. Загальна циркуляція атмосфери та теорія клімату.
 2. Статистичні методи обробки гідрометеорологічної інформації.

Грантова діяльність

2001р.  Робота в  науково-дослідному секторі Гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету з 1982 року в якості виконавця різних госпрозрахункових тем. Деякі з них: тема №42 КП-4/98 «Розробити наукові засади  обгрунтування кліматичного моніторингу України та пропозиції щодо розташування репрезентативних кліматичних станцій» (05.1998 – 12.2001 рр.); КП-7/98 «Дослiдити закономipностi клiматичного pежиму темпеpатуpи, опадiв та атмосфеpної циpкуляцiї, їх впливу на пpостоpовий pозподiл гiдpологiчних та агpометеоpологiчних хаpактеpистик по теpитоpiї Укpаїни.»  (12.1998 – 12.2001 рр.).

2005р. Учасник держбюджетної науково-дослідної теми «Кількісні характеристики атмосферного граничного шару атмосфери над Азово-Чорноморським басейном». Розділ 4 «Дослідження циркуляційних характеристик в нижньому шарі тропосфери та аналіз кліматичної мінливості основних метеорологічних величин в АЧБ».

2010р. Учасник держбюджетної науково-дослідної теми «Кліматичні ресурси Одеської області для цілей сталого розвитку регіону». Розділ 5. «Режим зволоження (опади, сніговий покрив) для цілей сталого розвитку регіону» №ДР 0106V009729. За результатами НДР опубліковано науково-практичний довідник «Кліматичні ресурси Одеської області для цілей сталого розвитку».

2015р. Учасник держбюджетної науково-дослідної теми «Режим опадів по регіонах України наприкінці ХХ та на початку ХХІ століть». № ДР 0111U000590.

2019р. Учасник держбюджетної науково-дослідної теми «Прогнозування небезпечних метеорологічних явищ над південними районами України» № ДР 00115U006532.

2020р.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 97870. Науковий твір «Звіт про науково-дослідну роботу «Прогнозування небезпечних метеорологічних явищ над південними районами України» (остаточний)»

Дата реєстрації – 5.06.2020.

1   Семергей-Чумаченко А.Б.

2   Агайар Е.В.

3   Гончарова Л.Д.

4   Нажмудінова О.М.

5   Міщенко Н.М.

http://eprints.library.odeku.edu.ua/8293/1/а.с.%2097870.pdf


Деякі публікації останніх років

Навчально-методичні:

 1. Галич Є.А., Гончарова Л.Д. Методичні вказівки до виконання практичної та самостійної роботи з дисципліни «Прикладна кліматологія ЗМ «ЗЦА і теорія клімату»» для студентів за спеціальністю 6.040105 денної форми навчання за напрямом підготовки «Гідрометеорологія» освітньо–кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – Одеса: ОДЕКУ. – 2016. – 55 с.
 2. Гончарова Л.Д. Методи багатовимірного статистичного аналізу метеорологічних полів та атмосферних процесів. Навчальний посібник. – Одеса: ТЕС. – 2016. – 196 с.
 3. Гончарова Л.Д. Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації. Навчальний посібник. Рекомендовано методичною радою Одеського державного екологічного університету МОН України як конспект лекцій. – Одеса: ОДЕКУ.         –  – 120 с.
 4. Галич Є.А., Катеруша Г.П. Гончарова Л.Д. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи та самостійної роботи з дисципліни «Прикладна кліматологія ЗМ «ЗЦА і теорія клімату»» для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки «Гідрометеорологія» освітньо–кваліфікаційного рівня «Бакалавр». – Одеса: ОДЕКУ. – 2017. – 89 с.
 5. Гончарова Л.Д. Методи аналізу випадкових метеорологічних процесів. Навчальний посібник. Рекомендовано методичною радою Одеського державного екологічного університету МОН України як конспект лекцій. – Одеса: ОДЕКУ. – 2019. – 105 с.

Статті:

 1. Гончарова Л.Д., Косолапова Н.І.   Вплив основних телеконекцій Північної півкулі на режим опадів по території України // Вісник Одеського національного університету. Серія: «Географічні та геологічні науки». – Том 22. –  Вип. 1(30), 2017. –  С. 11-27 (фахове видання).
 2. Ivus G.P.  Modern seasonal features of the risk mode on the territory of Odesa region. / G.P. Ivus, L.D Goncharova, N.I. Kosolapova, C.O. Zubkovych // Scientific Journal (Science Review). 2018. Vol. 1. Issue 3 (10). pp. 27-33. http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/pw0774.pdf.
 3. Івус Г.П., Гончарова Л.Д., Косолапова Н.І. Просторово-часове розподілення атмосферних опадів в Одеському регіоні на початку ХХІ століття // Український гідрометеорологічний журнал. – 2018. – №22. – С. 16-27 (фахове видання).
 4. Прокоф’єв О.М., Гончарова Л.Д. Статистичні характеристики добових сум атмосферних опадів на території Одеської області в умовах глобальних змін клімату/ //Вісник Одеського національного університету. Серія: «Географічні та геологічні науки» – Том 26.  – Вип. 1(38),  2021. – С. 110-117 (фахове видання).
 5. S.I. Reshetchenko. Climate indicators of changes in hydrological characteristics (a case of the psyol river basin) / S.S.Dmytriev, N.I.Cherkashyna, L.D. Goncharova // Вісник ХНУ ім.В.Н.Каразіна. Серія Геологія, географія, екологія. – Вип.  53, 2020. –.С. 155-168. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-53-12 (фахове видання, Web of Science).

Тези конференцій:

 1. Гончарова Л.Д. Сучасна динаміка температурного режиму Східно-Європейського регіону в основні та перехідні сезони року/ Л.Д. Гончарова, Н.І. Косолапова, П.С. Лютенко, В.І. Климюк // Тези доповідей Першого Всеукраїнського з’їзду ОДЕКУ з міжнародною участю (22-23 березня 2017 р., м. Одеса. Україна). – Одеса, 2017. – С. 196-197.
 2. Івус Г.П. Характер розподілення атмосферних опадів в Одеському регіоні на початку ХХІ століття/ Г.П. Івус, Л.Д. Гончарова, Н.І. Косолапова // Тези доповідей Першого Всеукраїнського з’їзду ОДЕКУ з міжнародною участю (22-23 березня 2017 р., м. Одеса, Україна). –– Одеса, 2017. – С. 210-211.
 3. Черниченко А.В. Розподіл місячної кількості опадів за кластерами у холодний період на території України /А.В. Черниченко, А.І. Маклигін, Л.Д. Гончарова. // Тези доповідей III Міжнародної наукової конференції молодих вчених «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення». – Одеса, 2018.       – С. 209-210.
 4. Ивус Г.П. Режим атмосферных осадков в южных регионах Украины в начале ХХІ века / Г.П. Ивус, Л.Д. Гончарова, Н.И. Косолапова // Тезисы докладов Международной конференции «Современные проблемы географии и геологии (посвященной 100-летию Ереванского государственного университета)». – Ереван, 2018. – С. 318-322.
 5. Гончарова Л.Д. Режим атмосферних опадів теплого періоду в Україні в умовах змін глобального клімату / Гончарова Л.Д. // Збірник матеріалів ІІ науково-практичної інтернет-конференції «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку» (26 червня 2020 р., м. Полтава, Україна). – С. 68-73.

Підвищення кваліфікації

2017р. Курси стажування за програмою «Історія та методологія географічних наук». Одеський національний університет ім. І .І Мечникова, кафедра фізичної географії та природокористування з 01.03 по 31.03 2017р.

2017р. Курси  по підвищенню кваліфікації за програмою «Організаційно-методичні аспекти педагогічної діяльності в Одеському державному екологічному університеті» з 31.10. 2016 по 15.05.2017р.

2020р. Курси підвищення кваліфікації «Сучасні методи діагнозу та прогнозу погоди». Державна служба України з надзвичайних ситуацій. ГМЦ Чорного та Азовського морів.  З 20.10.2020р. по 10.11.2020р. Наявність Сертифікату про професійну підготовку у відділі метеорологічних прогнозів.


Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “1”, ауд.304

е-mail: goncharova.luda.50@gmail.com

tel : 0482-35-73-72


Профілі

ORCID ID     https://orcid.org/0000-0002-6340-2424

Google Scholar          https://scholar.google.ru/citations?user=f442TRUAAAAJ&hl=ru&authuser=1

Web of Science ResearcherID        https://app.webofknowledge.com/author/record/43641968?lang=ru_RU&SID=E2MW5kqYVvK2f7Gp15d