flowers

IAHS-ICWQ Workshop on ‘Flood-drought chain disasters and water ecological degradation in a changing environment’ (9.12-12.12.2022, Zhuhai City, Guangdong Province, China)

flowers
  • 20.12.2022

      Міжнародна асоціація гідрологічних наук (IAHS) – це некомерційна неурядова наукова організація, покликана служити науці гідрології та підтримувати світову спільноту гідрологів. IAHS була створено 1922 року й на цей  час налічує понад 9000 членів із понад 150 країн світу, у 2022 році  ця організація відмічає свій 100 річний Ювілей! Десять міжнародних наукових комісій займаються гідрологічним циклом, водними ресурсами та спеціальними методами досліджень. Інші робочі групи та ініціативи займаються конкретними питаннями.  Отже кожний захід, який проходить під егідою IAHS свідчить про його високий професійний рівень та актуальність тематики досліджень.

10 грудня 2022 р. аспірант 4-го р.н. кафедри гідрології суші Одеського державного екологічного університету Мартинюк Максим (наук. керівник – д-р. геогр.н-к, директор ННГМІ Овчарук В.А.) взяв участь в проведенні семінару IAHS-ICWQ Workshop on ‘Flood-drought chain disasters and water ecological degradation in a changing environment’ (9.12-12.12.2022, Zhuhai City, Guangdong Province, China) з доповіддю на тему «Визначення зон затоплення під час паводків в суббасейні Західного Бугу з використанням програми HEC-RAS» («Determination of inundation zones during floods in the Western Bug sub-basin using HEC-RAS software»).

Семінар проводився в онлайн форматі  з використанням платформи Voov Meeting.

В міжнародному форматі були обговорені проблеми дефіциту води у посушливих регіонах та періодично виникаючих паводків, дослідження закономірностей повторюваності паводків та посух, а також попередження стихійних лих в умовах змін клімату.


img