flowers

Інноваційні методи та технології навчання як засіб підвищення якості освіти

flowers
  • 7.05.2023

Інноваційні методи та технології навчання як засіб підвищення якості освіти

 

Протягом трьох тижнів в період з 10 по 28 квітня 2023 р. викладачі Кафедри публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності Одеський державний екологічний університет – ОДЕКУ пройшли підвищення кваліфікації «Забезпечення якості вищої освіти: інноваційні методи та технології навчання» від Одеського державного аграрного університету.

 

Під час занять слухачі отримали знання, які допоможуть осучаснити лекційні та практичні заняття і сприятимуть підвищенню мотивації здобувачів освіти, вдосконаленню освітнього процесу та забезпеченню якості вищої освіти.

 

Серед корисних тем, включених до програми курсу: бінарна лекція як інноваційна педагогічна технологія; використання брейнстормінгу; інтерактивні методи навчання в проведенні лекції-тренінгу; методи фасилітації та скрайбінгу, ділові та рольові ігри у викладанні; гейміфікація і візуалізація в освітньому середовищі; політика формування та розвитку Soft Skills у здобувачів вищої освіти; змішана форма навчання з використання Google-сервісів; техніка Jigsaw при вивченні управління конфліктами в команді; сучасні технології навчання іноземної мови тощо.

 

Дякуємо колегам за насичений та сучасний курс підвищення кваліфікації!