Катеруша Галина Павлівна

КАТЕРУША ГАЛИНА ПАВЛІВНА – кандидат географічних наук, доцент кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету, фахівець в галузі метеорології та кліматології.


Освіта

2001 доцент кафедри геофізичної гідродинаміки та теорії клімату, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

1985 кандидат географічних наук зі спеціальності «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія», Одеський гідрометеорологічний інститут (м. Одеса)

1978 інженер-метеоролог, Одеський гідрометеорологічний інститут, спеціальність «Метеорологія» (м. Одеса)


Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Обов’язки, що виконуються на громадських засадах:

2010-2016 рр. – відповідальна за виховну роботу на кафедрі.

2016-2020 рр. – відповідальна за документацію по пожежній безпеці, цивільній обороні та охороні праці на кафедрі.

Членство у комісіях, радах, організаціях:

2019р.-дотепер – член всеукраїнської громадської неурядової організації „Українське  метеорологічне та гідрологічне товариство”.

Наукові інтереси

 1. Кліматологія
 2. Прикладна кліматологія (медична та будівельна кліматологія)

Грантова діяльність

2013-2014 рр. Учасник держбюджетної науково-дослідної теми № 157 «Вразливість та адаптація  галузей економіки України до змін клімату» (відповідальна за розділ «Наслідки змін клімату для здоров’я людей». Реєстраційний номер № 0111U00165.

2015-2016 рр. Учасник держбюджетної науково-дослідної теми № 166 «Оцінка кліматич- них ризиків для галузей економіки України в умовах змін клімату» (Відповідальна за розділ  «Вплив очікуваних екстремальних умов клімату на біокліматичний режим України»). Реєстраційний номер 0115U

 2016-2018 рр. Учасник Міжнародного проекту ECOIMPACT, Grand 561975-EPP-1- 2015- 1-FI- EPPKA2- CBHE-JP.

 2017-2019 рр. Учасник держбюджетної науково-дослідної теми № 180 «Оцінка впливу змін клімату на поновлювальні та невичерпні природні ресурси України» (Відповідальна за розділ «Динаміка екстремальної температури повітря та хвилі тепла в умовах змін клімату на території України»). Реєстраційний номер 0117U002423.

 2018 р.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – № 74767. Дата реєстрації авторського права 15.11.2017. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА. Офіційний бюлетень № 47. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Київ. Опубліковано 26 січня 2018 р.

2019 р.  Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір – № 88241. Дата реєстрації авторського права 06.05.2019. Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 53. Київ. Опубліковано 26 липня 2019 р.


Деякі публікації останніх років

Навчально-методичні:

 1. Катеруша  Г.П.   Розділ   ХІ.    Біокліматичні    умови    життєдіяльності   людини

//  Підручник  «Метеорологія і кліматологія»  за ред. Степаненко С.М. Одеса: ТЕС, 2009. С. 471-522.

 1. Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Клімат України та його прикладні аспекти. Навчальний посібник з грифом МОН. Одеса: Екологія, 2012. – 180 с.
 2. Врублевська О.О., Катеруша Г.П., Гончарова Л.Д. Кліматологія. Підручник. Одеса: Екологія, 2013. – 343 с.
 3. Данова Т.Є., Катеруша Г.П. Аспекти екологічної кліматології. Навчальний посібник. Одеса: ТЕС, 2015. – 185 с.
 4. Катеруша Г.П. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт з дисципліни «Клімат України» для студентів І року денної форми навчання рівень вищої освіти – магістр, 103«Науки про Землю» (спеціалізація «Метеорологія та кліматологія». Одеса: ОДЕКУ, 2020 р. – 69 с.

Статті:

 1. Катеруша О.В., Катеруша Г.П., Сафранов Т.А. Класифікація теплових умов на території південних регіонів України. // Науково-практичний журнал «Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія», 2016. № 1-2 (85-86). С. 46-48.
 2. Сафранов Т.А., Катеруша Г.П., Катеруша О.В. Можливий вплив змін температурного режиму на соціально-економічні умови в регіонах України. Вісник ХНУ імені В.Н.Каразіна. Серія «Екологія», 2018. Вип. 19. С. 19-29 (фахове видання).
 3. Катеруша Г.П., Сафранов Т.А., Катеруша О.В. Можливі зміни біокліматичних умов зимового періоду в Україні. Людина та довкілля. Проблеми неокліматології, 2018. Вип. 30. С. 17-27 (фахове видання).
 4. Сафранов Т. А., Катеруша Г. П., Катеруша Е. В. Биоклиматическая составляющая природно-рекреационного потенциала Украинских   Карпат.   Журнал «Устойчивое развитие горных территорий» Т.12, № 1 (43). 2020. С. 7-17 (фахове видання, Scopus).
 5. Катеруша Г. П., Сафранов Т. А., Катеруша О. В. Тенденція змін максимальної температури повітря в Україні як фактор впливу на здоров′я населення. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 2020. Вип.33. С. 8-21 (фахове видання).

Монографії

 1. Катеруша Г.П. Зміна кліматичних факторів та їх вплив на біокліматичні ресурси України //У монографії «Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України». За ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. Одеса, ТЕС, 2011. С. 232-276, 646-668.
 2. Катеруша Г.П., Катеруша О.В. Наслідки змін клімату для здоров’я людей//У монографії «Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України». За ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. Одеса, ТЕС, 2015. С. 202-256.
 3. Катеруша Г.П., Катеруша О.В., Шаблій Т.П. Вплив очікуваних екстремальних умов клімату на біокліматичний режим України // У монографії «Кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в умовах зміни клімату». За ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. Одеса, ТЕС, 2018. С. 220-258.

Тези конференцій:

 1. 1. Келя В.А. Очікувані зміни температури повітря і хвилі тепла в деяких регіонах України / Катеруша Г.П. // Матеріали конференції молодих вчених ОДЕКУ (02-08 травня 2018 р.). Одеса: ОДЕКУ. – 2018. – С. 311-313.
 2. Сафранов Т. А., Катеруша Г. П., Катеруша О. В.Биоклиматическая составляющая природно-климатического потенциала Украинских Карпат. Горные территории: приоритетные направления развития.  Электронный ресурс: Сб. мат. IХ Межд. научно-практ. конф. (г. Владикавказ, 4–7 декабря 2019 г.) / Северо-Кавказский  горно-металлургический институт (государственный технологический университет),  2019. С. 332-333.
 3. 3. Т. Сафранов, Г. Катеруша, О. Катеруша Біокліматичні передумови сталого розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в передгір’ї Українських Карпат. Тези доповіді. International scientific-practical conference «ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE CARPATHIAN EUROREGION». MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE Uzhhorod National University (Ukraine) University of Presov in Presov (Slovak Republic) Jan Długosz University in Częstochowa (Poland) (Uzhhorod, May 13-15, 2020). С. 70.
 4. Гуль К.Ю. Хвилі тепла як фактор ризику для здоров′я людей в умовах змін клімату на півдні України / Катеруша Г.П. // Третя міжнародна науково-технічна конференція «Перспективні технології для забезпечення безпеки життєдіяльності та довголіття людини». Одеський національний морський університет. 14-15 травня 2020р. Одеса: ОНМУ, 2020. – С. 22-24.
 5. Шидловська Л.І. Динаміка показників режиму максимальної температури повітря у Закарпатті / Катеруша Г.П. // Матеріали  ХХ наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ (26-30 квітня 2021р.). Одеса: ОДЕКУ. – 2021. – С. 196-197.

Підвищення кваліфікації

2014 р. Стажування в Одеському національному університеті ім. Мечникова згідно з  наказом № 163-к від 24.10.2014 р. (17.11-17.12.2014 р.).

2014-2015 рр. Курси з організаційно-методичних аспектів педагогічної діяльності в ОДЕКУ з 25.11. 2014 р. по  25.05. 2015 р.

2015 р. Курси довгострокового підвищення кваліфікації «Інформаційні та методичні засади дистанційної форми навчання» в ОДЕКУ  відповідно до наказу № 103-к від 07.07.2015 р. (2.03-30.04 2015).

2016 р. Семінар з розробки структури навчальних матеріалів за проектом 561975-ЕРР-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP «Адаптивне навчальне середовище для забезпечення компетенцій в галузі впливу місцевих погодних умов, якості повітря та клімату на економіку та соціум» у Фінляндії (Хьютіала, станція дослідження лісу) 29.05-03.06. 2016 р.

2016 р. Семінар в рамках Міжнародної програми ЕСOIMPACT «To develop short-term «sectoral» courses – Biometeorology» в ОДЕКУ (29.09-30.09 2016 р).

2018 р. Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ОДЕКУ з впровадження ІоТ технологій в гідрометеорологічній освіті (20.06-30.06.2018).

2020 р. Курс підвищення кваліфікації «Сучасні методи діагнозу та прогнозу погоди» в ГМЦ ЧАМ 20.10-10.11.2020 р.).


Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “1”, ауд.304

е-mail: galina.Od@rambler.ru

tel : 0482-42-57-17


Профілі

ORCID ID     https://orcid.org/0000-0002-6192-5555

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=AedmudAAAAAJ&hl=ru