About subdivisions of the university block

Сербов М.Г. – проректор з навчальної роботи, головакомісії;

Тучковенко Ю.С. – проректор з наукової роботи, заступник головикомісії;

Хохлов В.М. – проректор з навчально-методичної роботи;

Боровська Г.О. – декан факультету магістерської підготовки;

Владимирова О.Г. – декан факультетупо роботі з іноземними студентами;

Коваленко Л.Б. – декан факультету комп’ютерних наук, управління та адміністрування;

Овчарук В.А. – директор Гідрометеорологічного інституту;

Чугай А.В. – декан природоохоронного факультету;

Бубнов І.В. – завідувач кафедри українознавства та соціальних наук;

Губанова О.Р. – завідуюча кафедри економіки природокористування;

Кузніченко С.Д. –завідуюча кафедри інформаційних технологій;

Польовий А.М. – завідувач кафедри агрометеорології та агрометпрогнозів;

Лобода Н.С. – завідуюча кафедри гідроекології та водних досліджень;

Монюшко М.М. –  керівник навчально-консультаційного центру заочної освіти;

Сафранов Т.А. – завідувач кафедри екології та охорони довкілля;

Шуптар Н.Й. – Голова ради Наукового товариства студентів, докторантів, аспірантів та молодих вчених;

Вітенчук К.О. – Голова студентського самоврядування університету;

Вітовська О.Т. – завідуюча аспірантурою та докторантурою університету, секретар.

 

Контактні дані для подання звернень учасників освітнього процесу:

Голова Комісії: к. 201 (1 корп.), ел. адреса: serbov@odeku.edu.ua

Заступник голови Комісії: к.207 (1 корп.), ел. адреса: science@odeku.edu.ua

Секретар Комісії:  к.309 (1 корп.), ел. адреса: aspirant@odeku.edu.ua

 

Згідно п.3.12 положення Про академічну доброчесність в Одеському державному екологічному університеті:

«Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи можливості такого порушення у майбутньому, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім’я її голови. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада (академічна група), особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви, викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

Якщо студент чи працівник університету має сумніви або непевність, що його дії або бездіяльність можуть порушити норми академічної доброчесності, він може звернутися за консультацією до будь-кого з членів Комісії»