Лічна Анастасія Іванівна

 

ЛІЧНА АНАСТАСІЯ ІВАНІВНА – асистент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету, м. Одеса.


Освіта

2019 магістр з водних біоресурсів та аквакультури, спеціальність «Водні біоресурси та аквакультура» Одеський державний екологічний університет, (м. Одеса)


Деякі публікації останніх років

Навчально-методичні:

1. Бургаз М.І., Лічна А.І. Рибництво. Розділ«Розведення і селекціяриб»: конспектлекцій. Одеса: ОДЕКУ, 2022.  188 с.

2. Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять з навчального курсу Марикультура» / Бургаз М.І., Лічна А.І., Одеса, ОДЕКУ, 2022. – 40 с

3. Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять з навчального курсу Розведення і селекція риб» / Бургаз М.І., Лічна А.І., Одеса, ОДЕКУ, 2021. – 40 с

4. Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять з навчального курсу Зоологія (безхребетних та хордових)» / Бургаз М.І., Лічна А.І.,  Одеса, ОДЕКУ, 2021. – 40 с.

5. «Перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-західного Причорномор’я»: Монографія/ М.Г. Сербов, О.А.Тучковенко, Т.І. Матвієнко, О.М. Соборова, К.І.Безик, А.І.Лічна; за ред..П.В.Шекка, М.І. Бургаз: монографія. Житомир :ТОВ «505», 2021. 218с.

6. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Охорона гідробіоресурсів» / Бургаз М.І., Лічна А.І., Одеса, ОДЕКУ, 2020. 48 с.

Статті:

1. М.І. Burhaz, Т.І. Matviienko, К.І. Bezyk, І. Lichna, Evaluation of the state of industrial water bioresources in fish areas of Ukraine.StepanGzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv. Volume 4 Number 3.Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. 2021. Р.68-75

2. М.І. Burhaz, Т.І. Matviienko, О.М. Soborova, R.V. Sydorak, К.І. Bezyk, І. Lichna, О.Y. Kudelina Regulation of fish resources rational using on the territory of the NPP “Bug Gard”, Ukrainian journal of Veterinary and Agricultural Sciences. S.Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv.2021.р106-110.

3. I. Bezyk, M. I. Burhaz, A.I. Lichna «The creation of special commodity fish farm on the black sea lakes of Odesa region» Scientific Messenger of Lviv National University   of Veterinary Medicine and Biotechnologies.   Series: Agricultural sciences2020, т 22, № 92 ст.23-27

4. I. Burgaz, T. I. Matviienko, O.M. Soborova, K. I. Bezyk, O.Y. Kudelina, A.I.Lichna Modern state of fish and fishery product sexportin Ukraine/ Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. Lviv, 2020. р.21-26.

Тези конференцій:

1. Лічна, А. І. Стан аматорського рибальства в країнах Європи . Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів IV Міжнародна науково‐практична конференція, 26–28 жовтня 2022 року, Київ, Україна. In: Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів, 26–28 жовтня 2022 року

2. Лічна А.І. Корми та годівля риб в аквакультурі V-a Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” 27-28 жовтня 2022 року, Херсон-Кропивницький, Україна

3. Damages assessment and fines imposition for illegal extraction of fish and other biological resources in the Southern region of Ukraine Matviienko T. І., Burhaz M. I., Lichna A. І. International scientific conference “Forecasts and prospects of scientific discoveries in agricultural sciences and food” : conference proceedings (August 30–31, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia р. 126-130

4. Безик, К. І. та Лічна, А. І. The current state of fisher iesand extraction oflivingaquati cresources in the Nykolayiv region. Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів III Міжнародна науково‐практична конференція, 25–27 жовтня 2021 року, Київ, Україна. In: Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів, 21–22 жовтня 2021 року.

5. Безик, К. І. та Лічна, А. І.(2021) Закономірності формування іхтіофауни лиманів північно–західного Причорномор’я в умовах їх антропогенної трансформації. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича, 21–22 жовтня 2021 року, м.Херсон.

6. Burhaz, М. І. та Burhaz, O. A. та Lichna, A. I.  (2021) Water  treatment in industrial fishery. In:Internationalscientificandpracticalconference"Ideasandinnovationsinnaturalsciences", 12-13 March 2021, Lublin, the Republic of Poland.


Підвищення кваліфікації

2021. Науково-педагогічне підвищення кваліфікації у галузі аграрних наук та продовольства Аграрні науки та продовольство в системі освіти: взаємини та протидії 180 год./6 кредитів (м. Одеса, 2 серпня – 10 вересня 2021р.).

2020. Підвищення кваліфікації Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії, 01.09.2020 – 01.10.2020 р. (м. Одеса)


Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “2”, ауд.707

е-mail: lichnaya.nastya.95@gmail.com

tel : +380987242851


Профілі

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-0997-8059

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=L9EX5f4AAAAJ&hl=uk