flowers

Літня школа в Румунії за проєктом CORNELIA

flowers
  • 15.05.2023

Літня школа в Румунії за проєктом CORNELIA

 

 

У період з 8 по 12 травня 2023 р. в м. Суліна (Румунія) відбулася літня школа «Estimation of chlorophyll in inland and coastal waters using observations from Copernicus Sentinel-2 MSI» для студентів, аспірантів та викладачів Одеського державного екологічного університету. Організація школи забезпечувалася Університетом Стерлінга, Велика Британія, в рамках проекту «Capacity Building in Earth observation for national water quality assessment (CORNELIA)» британсько-української грантової програми з досліджень та інновацій TWINNING, на підставі двосторонньої угоди про співпрацю.

 

До складу делегації від ОДЕКУ увійшли: проф. Тучковенко Ю.С., проректор з наукової роботи, д.г.н.; проф. Овчарук В.А., директор гідрометеорологічного інституту, д.г.н.; проф. Чугай А.В., декан природоохоронного факультету, д.т.н.; проф. Берлінський М.А., завідувач кафедри океанології та морського природокористування, д.г.н.; Ільїна В.Г., доцент кафедри екології та охорони довкілля, к.г.н.; Гопцій М.В., ст. викладач кафедри гідрології суші, к.г.н.; Докус А.О., ст. викладач кафедри гідрології суші, к.г.н.; Гусєва К.Д., ст. інспектор відділу міжнародних зв’язків, к.г.н.; Приходько Н.О., аспірантка 1-го р.н., спеціальність 103 «Науки про Землю»; Маковецька А.О., магістрантка 1 р.н., гр. МЕД-22; Приложенко А.В., магістрантка 1 р.н., гр. МОС-22.

 

Школа була присвячена обробці супутникових даних та включала польові дослідження дельти Дунаю, а також роботу зі спеціальним програмним забезпеченням (SNAP – SentiNel Applications Platform) та відкритими базами даних (SOAH – Sentinel Open Access Hub) щодо оцінки якості води, зокрема, вимірювання кількості фітопланктону в Придунайських озерах. Місцем проведення було місто-порт Суліна на сході Румунії, яке розташоване на Сулинському гирлі в дельті Дунаю.

 

Тренінгові заходи проводили: проф. Ендрю Тайлер (Andrew Tyler), д-р Адріана Константінеску (Adriana Constantinescu) і Метью Блейк (Matthew Blake) з Університету Стерлінга та проф. В.М. Хохлов (ОДЕКУ).

 

Учасники літньої школи прослухали лекції щодо використання супутникового спостереження Землі для моніторингу якості води в озерах, водосховищах і великих річках, ознайомилися з найсучаснішими методами обробки даних для використання в кліматичних та екологічних дослідженнях, отримали навички роботи з програмним забезпеченням SNAP Європейського космічного агентства (ЄКА) для обробки даних зі знімків Copernicus Sentinel ЄКА, виконали алгоритм обробки пакету завантажених даних супутникових знімків по водних об’єктах України за допомогою SNAP Sentinel 2 для визначення вмісту хлорофілу та провели обговорення отриманих результатів спектрального випромінювання.

 

В ході польових та лабораторних робіт, необхідних для калібрування алгоритмів і перевірки супутникових даних, три групи учасників провели відбір проб води у 9 точках дельти Дунаю для подальших лабораторних досліджень (фільтрування проб у мобільній лабораторії), а також вимірювання прозорості та температури води у досліджуваних точках. Для вказаних робіт використовувались такі прилади, як: занурювальний флуориметр C6P (вимірювання параметрів якості води), гіперспектральні радіометри TRIOS RAMSES (дистанційне зондування над водою), сонячний фотометр Microtops та ін.

 

По завершенні навчання всі учасники були відзначені сертифікатами. Крім того, було узгоджено плани на подальшу співпрацю, зокрема, організацію другої літньої школи в Шотландії та виконання спільних досліджень.

 


 

Відділ міжнародних зв’язків.