Матвієнко Тетяна Іванівна

 

МАТВІЄНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА – старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету, фахівець в галузі охорони, відтворення та раціонального використання гідробіоресурсів.


Освіта

2020 магістр публічного управління та адміністрування, Одеський державний екологічний університет, спеціальність «Публічне управління та адміністрування» (м. Одеса)

2014 старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

2013 інженера з охорони навколишнього середовища, спеціальність «Прикладна екологія та збалансоване природокористування», спеціалізація «Екологія рибного господарства», Одеський державний екологічний університет, (м. Одеса)


Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Обов’язки, що виконуються на громадських засадах:

2019 р. по 2023 р. – відповідальний секретар приймальної комісії Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)


Членство у комісіях, радах, організаціях:

2019р.-дотепер – член групи забезпечення спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» рівнів вищої освіти «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр» Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)


Наукові інтереси

1. Рибництво

2. Охорона, відтворення та раціональне використання гідробіоресурсів


Деякі публікації останніх років

Навчально-методичні:

1. Матвієнко Т.І. «Теоретичні основи відтворення та вирощування цінних видів риб» (Частина 1) Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання, рівня вищої освіти «Магістр» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура», ОДЕКУ, 2022 181с.

2. Матвієнко Т.І. Методичні вказівки до лабораторних робіт з навчального курсу «Теоретичні основи відтворення та вирощування цінних видів риб» (частина 1) для студентів I року денної та заочної форм навчання, рівня вищої освіти «Магістр» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура», ОДЕКУ, 2022.

3. Т.І.Матвієнко Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять навчальної дисципліни «Генетика риб», ОДЕКУ, Одеса, 2021, 40 с.

4. Перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-західного Причорномор’я: монографія/ П.В. Шекк, М.І. Бургаз, М.Г. Сербов, О.А. Тучковенко,  Т.І. Матвієнко, О.М. Соборова, К.І. Безик, А.І. Лічна. – Одеський державний екологічний університет, – Одеса, 2020. – с. 320

5. Навчальний посібник «Покажчик основних термінів і понять навчального курсу «Організація виробництва і стандартизація продукції аквакультури у рибництві». Навчальний посібник. – Одеса, ОДЕКУ, 2020. – 40 с.

6. «Теорія динаміки стада риб». Методичні вказівки, для самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з дисципліни «Теорія динаміки стада риб» / Матвієнко Т.І. – Одеса, ОДЕКУ, 2019. –35 с.

7. Методичні вказівки, для самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з дисципліни «Генетика риб» / Матвієнко Т.І. – Одеса, ОДЕКУ, 2018. –22 с.

8. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів ІІ курсу денної форми навчання по вивченню дисципліни «Генетика риб». / старший викладач Матвієнко Т.І./ – Одеса, ОДЕКУ, 2018. – 18с.

9. Методичні вказівки, до виконання практичних робіт з дисципліни «Теорія динаміки стада риб», для спеціальності „Водні біоресурси та аквакультура” / Матвієнко Т.І. – Одеса, ОДЕКУ, 2019. –46 с.

Статті:

1. М.І. Burhaz, Т.І. Matviienko, О.М. Soborova, R.V. Sydorak, К.І. Bezyk, A.І. Lichna, О.Y. KudelinaRegulation of fish resources rational using on the territory of the NPP “Bug Gard”, Ukrainian journal of Veterinary and Agricultural Sciences. S.Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv.2021

2. Бургаз М.І., Матвієнко Т.І., Соборова О.М., Безик К.І. «Сучасний стан кормової бази та іхтіофауни Балтського водосховища» Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 111. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020 С.86-97.

3. I. Burgaz, T. I. Matvienko, K. I. Bezik, O. M. Soborova (2019) « THE CURRENT STATE OF FISH MARKET IN UKRAINE »Ukrainian Journal of Veterinary and Agrikulturat Siences. 2(3),2019, ст.6-10.

4. Burgaz М.І., Matviienko Т.І., Soborova О.M., Bezyk К.І., Kudelina О.Y. (2019) «THE CURRENT STATE OF FISHING AND EXTRACTIngthe LIVING AQUATIC RESOURCES IN THE BLACK SEA REGION OF UKRAINE» Ukrainian Journal of Veterinary and AgrikulturatSiences. 2(3),ст..23-27.

5. Бургаз М.І., Матвієнко Т.І. Промислова іхтіофауна та рибогосподарське використання озера Катлабух. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2019. Вип.107. С.322-327.

6. Бургаз М.І., Матвієнко Т.І. Рибогосподарське використання озера Кагул. Таврійський науковий вісник. – Херсон, 2018. Вип.108. С.251-256.

 Тези конференцій:

1. Matviienko T. І., Burhaz M. I., Lichna A. І. «Damages assessment and fines imposition for illegal extraction of fish and other biological resources in the Southern region of Ukraine». International scientific conference “Forecasts and prospects of scientific discoveries in agricultural sciences and food” : conference proceedings (August 30–31, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Р.126-131

2. Burhaz M.I., Matviienko T.I. The current state of fisheries and extraction of living aquaticre sources in the kherson region. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів», 25–27 жовтня 2021 р. Київ

3. Бургаз М.І., Матвієнко Т.І. Рибогосподарське використання Хаджибейського лиману. IV Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку»: збірник матеріалів, 21-22 жовтня 2021 р., Херсон, Україна. С. 337-339.

4. ShekkP.V., BurhazM.I., MatviienkoT.I. Currentproblems and prospects of mollusks fishing in the northwestern part of the Black Sea / International scientific and practical conference «Ideas and innovations in natural sciences»: conference proceedings, March 12–13, 2021. Lublin :Izdevnieciba «Baltija Publishing» 52-54

5. Бургаз М.І., Матвієнко Т.І., Лічна А.І. Рибна промисловість Одеської області у II Міжнародна науково-практична конференція  «Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів»,  27–29 жовтня 2020 року, Київ, Україна, с.

6. М.І. Бургаз, Т.І. Матвієнко, А.І.Лічна. Вилов риби та добування водних біоресурсів Україною. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку” 23-24 жовтня 2020 року м. Херсон, Україна

7. Матвієнко Т.І. Аквакультура. шляхи і перспективи розвитку Сучасний рух науки: тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Дніпро, 2019. – с. 712-715


Підвищення кваліфікації

2021 р. Науково-педагогічне підвищенні кваліфікації у галузі аграрних наук та продовольства (м. Одеса, 2 серпня – 10 вересня 2021 р.)

2020 Підвищення кваліфікації Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії, 01.09.2020 – 01.10.2020 р. (м. Одеса)


Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “2”, ауд.707

е-mail: tatyana.matvienko@gmail.com

tel : +380964871034


Профілі

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2011-2494

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=IAh7uK8AAAAJ&hl=uk