073 Менеджмент

Бакалаврський рівень вищої освіти

Магістерський рівень вищої освіти

 

менеджмент

 

Згідно із сучасними тенденціями розвитку економіки є необхідність у енергійних та багатогранних професіях. Серед таких слід виділити спеціальність 073 Менеджмент. Ця професія до того ж є високооплачуваною та цікавою. Тому зовсім не дивно, спеціальності управління захоплюють абітурієнтів. У перекладі термін означає управління. Тому менеджмент и розглядають у якості сукупності функцій, котрі орієнтовані на ефективне використання матеріальних та людських ресурсів для досягнення головних та допоміжних цілей організації чи комерційної компанії.

Менеджмент є мистецтвом досягнення успіху через управління та керування людьми. Сучасні менеджменті є висококваліфіційними керівниками організації, котрі вміють добре орієнтуватися у ринкових відносинах та стрімко реагувати на зміни на ринку, структуру попиту та пропозиції на ньому. Окрім того менеджер має вміти обирати персонал та мотивувати його до нових звершень. На менеджера накладається обов’язок приймання самостійних важливих рішень, котрі стосуються організації діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сучасності. Тому, якщо у вас є талант організатора, ви активні та цілеспрямовані, то професія менеджмент є вашим покликанням. Здобудьте освіту менеджмент в Одесі.