flowers

Міжнародна конференція «Кліматичне обслуговування: наука і освіта»

flowers
  • 27.09.2021

В період з 22 по 24 вересня 2021 р. в Одеському державному екологічному університеті відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичне обслуговування: наука і освіта». Конференція була проведена у новітньому гібридному форматі, під егідою двох європейських освітніх проектів, один з яких присвячено становленню і розвитку докторської школи в області наук про навколишнє середовище (INTENSE), а другий – побудові освіти з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення для державних, галузевих та муніципальних структур в Україні (ClimEd). Загалом у конференції взяли участь 147 досвідчених і молодих вчених з 15 країн світу (Австрія, Білорусь, В’єтнам, Еквадор, Естонія, Єгипет, Іспанія, Нігерія, Нідерланди, Португалія, ФРН, Фінляндія, Франція, Швейцарія та ін.).

Конференцію було присвячено обговоренню найважливіших, найгостріших і найгучніших питань, які постають перед спеціалістами в області кліматології і наук про навколишнє середовище.  На пленарному (22 вересня) і секційних засіданнях (23 вересня) обговорювалися проблеми пошуку шляхів для співробітництва між різними економічними ланками задля забезпечення сталого розвитку людства, а також до адаптації суспільства до невідворотних змін клімату і досягнення 17 цілей сталого розвитку. Впродовж першого дня можна було почути доповіді видатних представників кліматичної і метеорологічної науки в Україні і Європі, зокрема двох представників Всесвітньої метеорологічної організації, яка підпорядковується ООН.

24 вересня пройшли засідання трьох круглих столів. Круглий стіл в рамках проекту Erasmus+ 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP – ClimEd на тему «Подолання розриву між наданням кліматичного обслуговування і потребами кліматозалежних секторів економіки» мав на меті залучити до вирішення нагальної проблеми зміни клімату якомога більше представників кліматозалежних секторів економіки і населення й шукати разом з ними відповіді на поставлені питання. Далі був проведений семінар, присвячений розповсюдженню інформації про літню школу «Green & Blue Infrastructure in a Post-Communist City: Exploring Legacies and Developing Innovation» в м. Яремче, в якій брали участь молоді вчені та викладачі ОДЕКУ. Наступний Круглий стіл на тему «Формування та розвинення докторської школи під егідою проекту Erasmus+ 586471-EPP-1-2017-EE-EPPKA2-CBHE-JP – INTENSE» був спрямований на забезпечення усталеності результатів проекту та кращого використання його продуктів університетами, студентами та професорсько-викладацьким складом.