Наукова діяльність та міжнародне співробітництво кафедри АСМНСI

Звіт кафедри _ _АСМНСІ___________           

 про підсумки науково – дослідної  роботи у 2021 році

  1)    Загальні відомості

Кількість науково-педагогічних працівників на кафедрі в цілому (з сумісниками)  – 9

З них штатних науково-педагогічних працівників кафедри:

2)  Підвищення наукового рівня

Підготовано (захищені у поточному році дисертації):

(Вказати ПІБ працівника, назву дисертації, де і коли захищена)

Представлено до захисту дисертацій (у поточному році пройшли розширений семінар і подані до спецради):

 (Вказати ПІБ працівника, назву дисертації,  до якої спецради  подана)

Кількість:

3) Наукові публікації, участь у наукових конференціях, семінарах.

Наукові статті (у додатках до звіту надається розгорнутий перелік публікацій):         

Усього одиниць статей – _11____

З них:

з них:

в журналах категорії «А» – немає

в журналах категорії «Б» – 7

 

за участю молодих вчених  (аспіранти, працівники віком до 35 років) –

з них:

в журналах категорії «А» – немає

в журналах категорії «Б» – немає

 

Статей опублікованих за кордоном у періодичних виданнях

з них за участю молодих вчених  – 1

 

в тому числі статей:

у міжнародній наукометричній базі даних Scopus

 Усього одиниць статей  4

з них за участю молодих вчених  –1

 

у міжнародній наукометричній базі даних Web of Science

Усього одиниць статей   немає 

з них за участю молодих вчених  – немає

 

у зарубіжних наукових періодичних виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку

Усього одиниць статей – немає    

з них за участю молодих вчених  – немає

 

у міжнародній наукометричній базі даних Copernicus (тільки) для соціально-гуманітарних наук

Усього одиниць статей – немає      

з них за участю молодих вчених  – немає

 

В інших міжнародних наукометричних базах даних (крім РИНЦ) – вказати базу даних

Усього одиниць статей – немає    

з них, за участю молодих вчених  – немає

 

кількість статей (обсягом більше 2 стор.) підготованих:

з них у фахових періодичних виданнях

 

3.2  Тези, матеріали опублікованих доповідей на наукових конференціях, семінарах:

загальна кількість –   19

на університетських – 13  

з них за участю молодих вчених (аспіранти, працівники) –1

зі студентами – 12

студентами – немає  

на всеукраїнських – 1   

з них за участю молодих вчених  – немає

зі студентами – немає

студентами – немає

на міжнародних (в Україні) –  5

з них за участю молодих вчених  – 2

зі студентами – немає

студентами – немає

на міжнародних (в країнах СНД) –   немає

з них за участю молодих вчених  – немає

зі студентами – немає

студентами – немає

у далекому зарубіжжі  –   немає

з них за участю молодих вчених  – немає

зі студентами – немає

студентами – немає

 

3.3  Монографії  (вказати повну назву та авторів, ким видано, , якою вченою радою рекомендовано, кількість сторінок та друкарських аркушів, рік видання):2

1 екз. обов’язково надати до редакційного відділу.  Окремо вказати монографії видані за кордоном, надати за наявності електронне посилання.

Підкреслити у складі авторів молодих вчених

 

Вказуються тільки опубліковані у поточному році (у друкованому або електронному варіантах – з присвоєнням номеру ISBN, розміщених у репозитарії). Надати за наявності електронне посилання.

 1. Mescheryakov V., Gnatovska A., Zaykov V., Zhuravlov Y. THERMAL REGIME CONTROL OF THERMOELECTRIC COOLING DEVICES WHEN MINIMIZING A COMPLEX OF FOUR BASIC PARAMETERS.Scientific foundations of solving engineering tasks and problems. Collective monograph. ISBN – 978-1-63848-664-0 DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.II Boston 2021. 276 – 291 р. (1 арк.)

 

 1. Великодний С.С. Моделі та методи проактивного управління проєктами з розвитку програмних систем і продуктів: монографія, ОДЕКУ, 2021. 322с. (21,5 арк). ISBN 978-966-186-182-3

 

Підручники (вказати повну назву та авторів,  ким видано, якою вченою радою рекомендовано, кількість сторінок та друкарських аркушів, ):

Вказуються тільки опубліковані у поточному році. Надати за наявності електронне посилання. немає

 

Навчальні посібники (вказати повну назву та авторів,  ким видано,  якою вченою радою рекомендовано, кількість сторінок та друкарських аркушів): 3

(з них прикладні  – 3,  фундаментальні – немає)

Вказуються тільки опубліковані у поточному році. Надати за наявності електронне посилання.

 1. Великодний С. С. Моделювання складних процесів та систем (семестр 1): конспект лекцій. Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2021. 86 с. (5,7 арк)

ISBN 978-966-186-181-6

 1. 2. Перелигін Б.В., Гор’єв С.А. Цифрова обробка супутникових зображень: конспект лекцій. Одеса, Одеський державний екологічний університет, 2021. 113 с. (7,5 арк.)

ISBN 978-966-186-151-9

 1. 3. Чмир І.О. Електронна комерція: конспект лекцій ОДЕКУ. м. Одеса. 149 стр. (9,9 арк.) ISBN 978-966-186-148-9.http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/8564

(Надано дозвіл на використання в освітньому процесі, 24.06.2021р)

 

3.4 Кількість наукових конференцій, семінарів, в роботі яких приймали участь працівники кафедри,

в цілому – 13  

З них:

(вказати повну назву конференцій, семінарів, де і ким проводилась, ПІБ працівника кафедри, аспіранта – учасників конференції)

 

Молодими вченими:

Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах), усього  – 3

З них,  всеукраїнських – 1, міжнародних в Україні – 1  , за кордоном – 1

 1. ΧΧΙΙ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інформаційні та електронні технології». м. Одеса. 24-28 травня 2021. (Перелигін Б.В., Гор’єв С.А.)
 2. ΙΙ Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні системи та інформаційні технології». м. Одеса. Україна. 13–19 вересня 2021 р. (Перелигін Б.В., Великодний С.С., Мещеряков В.І., Гнатовська Г.А., Салабаш О.Ю., Кондратюк Д.М., Петухін Д.О)
 3. Всеукраїнська наукова конференція «Літературна творчість Кароля Войтили – тексти і контексти», м. Львів, Брюховичі. Україна. 8 – 10 жовтня 2021 р. (Великодний С.С., Зайцева-Великодна С. С.)
 4. Семінар (szkoleniu) “Patriotyzm – Patroni roku 2021”. Realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijne Centrum Nauczycielskie prowadzonym przez panią Małgorzatę Kamińską. Warszawa. Polska. 17.10.2021. (Великодний С.С., Зайцева-Великодна С. С.)
 5. 5. Fourth International Workshop CMIS-2021. Computer Modeling and Intelligent Systems. Zaporizhzhia, Ukraine, April 27, 2021. (Чмир І.О.)
 6. V Всеукраїнська Інтернет-конференція «Технології електронного навчання», Донбаський державний педагогічний університет, 5 листопада 2021 р. (Ковальчук В.В.)
 7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи», Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 25 листопада 2021 року (Ковальчук В.В.)
 8. ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Лабіринти реальності», Україна – Канада, 2021. (Ковальчук В.В.)
 9. Студентська наукова конференція ОДЕКУ, Одеса, 19-23.04.2021р. (Перелигін Б.В., Ковальчук В.В., Лавріненко Ю.В., Гор’єв С.А., Великодний С.С., Чмир І.О., Мещеряков В.І., Гнатовська Г.А.)
 10. Конференція молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 26-30.04.2021р. (Перелигін Б.В., Ковальчук В.В., Лавріненко Ю.В., Гор’єв С.А., Великодний С.С., Чмир І.О., Мещеряков В.І., Гнатовська Г.А.)
 11. Науково-методичні семінари кафедри (протягом 2021 року, Перелигін Б.В., Ковальчук В.В., Лавріненко Ю.В, Гор’єв С.А., Сергієнко А.В.)
 12. Студентський науковий гурток: «Інформаційні технології обробки даних» (протягом 2021 року, Перелигін Б.В., Ковальчук В.В., Лавріненко Ю.В., Гор’єв С.А., Великодний С.С., Чмир І.О., Мещеряков В.І., Гнатовська Г.А., Лашина Є.В.)
 13. Студентський науковий семінар: «Інформаційні процеси в моніторингу» (протягом 2021 року, Перелигін Б.В., Ковальчук В.В., Лавріненко Ю.В., Гор’єв С.А., Великодний С.С., Чмир І.О., Мещеряков В.І., Гнатовська Г.А., Лашина Є.В.)

Кількість працівників кафедри, які взяли участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, симпозіумах)

в цілому –  9

З них у:

3.5   Персональна інформація, щодо кількості наукових публікацій та показниках за даними наукометричних баз даних, по кожному науково-педагогічному працівнику та аспіранту кафедри:

 

ПІБ працівника,

аспіранта

опубліковано у звітному році:

 

Статті у фах. вид. України Статті видані і проіндекс.

в Scopus, WoS

Статті видані за

кордоном

Тези, матер. допов., статті у нефахових виданнях

 

Розділи

монографій

Підручн. (навч. посіб.)
Перелигін Б.В. 6 1
Ковальчук В.В. 3 1 1 2
Великодний С.С. 1 1 3 6 1
Мещеряков В.І. 4 1 1 1
Чмир І.О.

 

1 1
Лавріненко Ю.В. 4
Гор’єв

С.А.

1 1
Гнатовська Г.А. 5 1
Лашина К.В.
Бурлаченко

Ж.В.

1 1
Петухін Д.О. 1
Кравцова О.К.
Зайцева-Великодна С. С. 1 1
Салабаш

О. Ю.

1
Кондратюк Д.М. 1

  

SCOPUS

ПІБ Authors ID

SCOPUS

h-

індекс

Кількість

цитувань

у 2021

Веб-адреса відповідного авторського профіля
Великодний С. С.

Velykodniy Stanislav

35868207900 0 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35868207900
Мещеряков В.І.

Mescheryakov V.I

ID 57192640885 4  8 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192640885.
Ковальчук В.В.

Kovalchuk V.V.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7460-8092 0,2 3 e-ISSN: 2320-0847  p-ISSN : 2320-0936

 

 

Web of Science

ПІБ Authors ID

ResearcherID

(Publons)

h-

індекс

Кількість

цитувань

у 2021

Веб-адреса відповідного авторського профіля
Великодний С. С.

Velykodniy Stanislav

B-5952-2019 1 2 https://publons.com/researcher/1795749/stanislav-s-velykodniy/metrics/
Бурлаченко Ж. В.

Burlachenko Zhanna

ABE-7478-2021 0 1 https://publons.com/researcher/3599577/zhanna-burlachenko/metrics/
Зайцева-Великодна С. С.

Zaitseva-Velykodna Svitlana

AAM-2267-2020 1 1 https://publons.com/researcher/3586300/svitlana-zaitseva-velykodna/metrics/
Ковальчук В.В.

Kovalchuk V.V.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7460-8092 0,6 4 https://doi.org/10.18524/0235-2435.2020.29.225482

 

Google Scholar

ПІБ Кількість статей у 2021 р.

h-

індекс

Кількість

цитувань

у 2021

Веб-адреса відповідного авторського профіля
Великодний С. С.

Velykodniy Stanislav

4 10 42 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=MShTG8YAAAAJ&view_op=list_works
Бурлаченко Ж. В.

Burlachenko Zhanna

1 4 9 https://scholar.google.com.ua/citations?user=ViNU-q4AAAAJ&hl=uk&oi=ao
Зайцева-Великодна С. С.

Zaitseva-Velykodna Svitlana

1 5 11 https://scholar.google.com.ua/citations?user=gRs1f2IAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Anna Gnatovskaya

Гнатовская А.А.

 5 https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=xZ7W0U4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
Ковальчук В.В.

Kovalchuk V.V.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7460-8092 0,4 2 DOI 10.15421/332011

http://ddpu.edu.ua:8080/~texel/

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079112021234881

 

Кількість лауреатів – немає

             (вказати конкурс, номінацію і т.і.)

 

4.1 Науково-дослідні проекти, які виконуються (виконувались на протязі року) працівниками кафедри в університеті

(вказати назву проекту, номер держреєстрації, термін реалізації  проекту, ПІБ  учасників зі складу кафедри)

«Удосконалення способів і засобів одержання даних про атмосферу радіофізичними методами та аналізу даних». № держ. реєстр. 049U003662. Термін виконання: початок 01.2020; закінчення 12.2024.

Розділ 2: «Вдосконалення існуючих методів, засобів та систем моделювання для одержання даних про атмосферу» (проміжний). Термін виконання:  1.01.21- 31.12.21.

 ПІБ  учасників зі складу кафедри: Перелигін Б.В., Лавріненко Ю.В., Великодний С.С., Ковальчук В.В., Гор’єв  С.А., Бурлаченко Ж.В., Зайцева-Великодна С.С., Пєтухін Д.О., Пустовіт Т.М., Сененкова О.Б.

кафедральних – 8

госпрозрахункових –  немає

бюджетних МОН – немає

міжнародних – немає

 

Кількість студентів, які задіяні у виконанні НДР  (включені до числа авторів звіту або за наказом до складу виконавців) –  немає,

з них у

(Вказати ПІБ  студента, групу або аспіранта, рік навч.).

кафедральних –  немає

бюджетних МОН  – немає

госпрозрахункових – немає

міжнародних – немає

 

4.3   Надати опис найбільш значущіх та ефективних науково-технічних розробок по закінчених НДР (всіх)  за формою (заповнювати розгорнуто) для опублікування:

 

РОЗРОБКА:  назва

Автори:

Основні характеристики, суть розробки:

Патенто-, конкурентоспроможні результати:
Порівняння із світовими аналогами:

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість:

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати результати розробки:

Стан готовності розробок:

Результати впровадження:

Адреса: 65016, м. Одеса, вул. Львівська, буд. 15, Одеський державний екологічний університет
Телефон:        Факс: (0482) 357371. E-mail:

 

 

5) Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

5.1  Кількість виїздів наукових працівників за межі України з метою:

(перелічити ПІБ працівників, коли та де стажувались)

проф. Великодний С. С., Польща, Варшава, жовтень 2021 р.;

асп. Зайцева-Великодна С. С., Польща, Варшава, жовтень 2021 р.

(перелічити ПІБ працівників коли та де викладали і які курси)

(перелічити ПІБ працівників, країни та установи де проводились дослідження, повну назву наукового проекту)

(перелічити ПІБ працівників, країну, назву заходу, тему наукової доповіді)

5.2 Участь науково-педагогічних працівників в міжнародному науковому співробітництві  (вказати ПІБ працівників, країну, установу, фонди які фінансують роботу, повну назву та коди міжнародних наукових проектів, програм, за якими проводять дослідження працівники кафедри): немає

 5.3 Детальні дані щодо наукового співробітництва із зарубіжними партнерами протягом 2021 р. (окремо по кожній країні) викласти за формою: немає

Країна партнер (за алфавітом) Установа – партнер Тема співробітни-цтва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Конкретні результати, семінари, спільні публікації протягом 2021 р.

5.4  Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2021 році у зарубіжних виданнях, які індексуються міжнародними базами даних, за формою:

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опублікова-но роботу Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи В якій міжнарод-ній базі даних індексується видання
Статті
1 Velykodniy S., Burlachenko Zh., Zaitseva-Velykodna S. // (. Taylor & Francis Group, England & Wales. London.

 

Modelling the behavioural component of the emergent parallel processes of working with graph databases using Petri net-tools International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems. Vol. 36. Iss. 6. P.498-515. Scopus. DOI: https://doi.org/10.1080/17445760.2021.1934836
2 Kovalchuk V.V. Hetero photocell based on super-line photo-ventil effect American Journal of Engineering Research (AJER) (2021) e-ISSN: 2320-0847  p-ISSN : 2320-0936.
Статті, прийняті до друку
1

5.4 Кількість міжнародних індивідуальних наукових грантів (зареєстрованих у відділі міжнародного співробітництва), які отримані і виконуються НПП, докторантами та аспірантами кафедри – немає.

(вказати назву гранта, термін участі у виконанні, назву програми, місце виконання (організація, країна), ПІБ працівника)- немає

 

 1. Інформація про науково-технічні заходи, що здійснювались спільно з науковими установами НАН України, відомчої приналежності та підприємствами (вказати назву організації, відомчу приналежність, назву заходу або наукової програми, проекту, розділ виконуваних робот): немає

 

 1. Навести перелік договорів про науково-технічне співробітництво, партнерство, договорів про намір на використання науково-технічної продукції укладених або оновлених кафедрою (або за її ініціативою) за напрямами її науково-дослідної роботи у 2021 р. – немає

         Скан договору укладеного у 2021 р. прикласти як додаток до звіту

8.Відомості про науково-дослідну роботу студентів

8.1 Назва судентського семінару або гуртка, який працює на кафедрі

8.2 Кількість наукових кредитів отриманих студентами за поданням кафедри до відділу наукової роботи студентів – 14,5 (35 студ)

Наукові кредити у IІ семестрі 2020-2021 н.р., які були нараховані каф. інформатики студентам – 6,25.

Наукові кредити у IІ семестрі 2020-2021 н.р., які були нараховані каф. АСМНСІ студентам – 6,00.

Наукові кредити у І семестрі 2021-2022 н.р., які були нараховані каф. АСМНСІ студентам – 2,25

8.3 Кількість наукових кредитів отриманих студентами за поданням кафедр до деканатів віднесена до загальної кількості студентів, яким нараховані наукові кредити (середньостатистичний  кредит) – 0,41

8.4  Кількість студентів, які прийняли участь в роботі:

В першому турі – немає

В другому (всеукраїнському) турі – немає

8.6  Кількість студентів, які приймають участь у виконанні науково-дослідних робіт, які проводяться на кафедрі – немає

         Вказати документи якими це підтверджується

8.5. Вказати інформацію про учасників та переможців Всеукраїнських (2-й тур) та міжнародних олімпіад, Всеукраїнських (2-й тур) та міжнародних конкурсів студентських наукових робіт, міжнародних студентських конференцій та інш. міжнародних заходів (назва заходу, місце, ПІБ, група, наук. керівник, термін та місце проведення, отримане місце, наявність диплому, грамоти ( вказати за що видана) – немає

 

 1. Повна інформація (номер, дата свідоцтва, назва) щодо охоронних документів (патентів, корисних моделей, авторських свідоцтв) на результати науково-дослідних робіт, які отримані працівниками кафедри у 2021 р. – немає

 

 1. Перелічити регіональні, всеукраїнські та міжнародні наукові заходи (конференції, семінари, олімпіади, виставки, конкурси), підготовані та проведені працівниками кафедри на базі університету (наявність підтверджуючого документа (наказу, розпорядження) обов’язкова) – немає

 

 1. Інша інформація щодо наукових досягнень кафедри, яка не висвітлена попереднім опитуванням.

Зокрема, вказати працівників кафедри, які входять до редакційних колегій фахових українських та зарубіжних журналів (вказати назву та посилання на сайт журналу)

 1. Великодний С.С. у складі редакційної колегії наукового фахового журналу «Вісник сучасних інформаційних технологій». Склад колегії з сайту журналу:http://hait.ccs.od.ua/index.php/journal/team
 2. Великодний С. С. у складі редакційної колегії наукового фахового журналу «Прикладні аспекти інформаційних технологій». Склад колегії з сайту журналу:http://aait.ccs.od.ua/index.php/journal/team
 3. Великодний С. С. є рецензентом зарубіжного видання «International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems. (Scopus). Видавництва «Taylor & Francis Group», England & Wales. London. https://mc.manuscriptcentral.com/gpaa Посилання можливо надати за потреби з особистого кабінету рецензента.
 1. Великодний С. С. у 2021 р. був нагороджений Почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності, значний внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців та з нагоди відзначення Дня науки.
 2. Кандидатуру проф. Великодного С. С. у 2021 р. було рекомендовано науково-технічною радою ОДЕКУ до подання за здобуття стипендії Верховної Ради України для молодих учених-докторів наук.
 3. Великодний С.С. Учасник щорічного конкурсу «Молодий вчений року»

в номінації «Монографія», Київ 29 вересня 2021р.

в номінації «Науковець з науко метричною базою», Київ 29 вересня 2021р.

в номінації «Науковий волонтер», Київ 29 вересня 2021р.

 1. Перелигін Б.В. Опонент дисертації Ткачук О.В. «Відновлення сигналів зображень в умовах шумових завад методом інверсії вибіркових оцінок кореляційної матриці спостережень. (6.05.2021р.)
 2. Ковальчук В.В. Член редакційної колегії фахового наукового видання «Technium: Romanian Journal of Applied Sciences and Technology», яке індексується в міжнародних науко-метричних базах Web of Science.
 3. Ковальчук В.В. Дійсний член (академік) Інженерної академії України з 2015 р.

 

Додаток 1  з  повним переліком публікацій співробітників

(ранжованих як у п.3 звіту)

Статті

 1. Velykodniy S., Burlachenko Zh., Zaitseva-Velykodna S. Modelling the behavioural component of the emergent parallel processes of working with graph databases using Petri net-tools // International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems. (Scopus) 2021. Vol. 36. Iss. 6. P.498-515. DOI: https://doi.org/10.1080/17445760.2021.1934836. Taylor & Francis Group, England & Wales. London.
 2. Chimir I., Verlan A. Formal Models of Question-Answering Machine. Computer Modeling and Intelligent Systems. Proceedings of The Fourth International Workshop CMIS-2021. Zaporizhzhia, Ukraine, April 27, 2021. Published on CEUR-WS: 14-May-2021. Vol. 2864. p. 182 – 194. (Scopus, DBLP)
 3. Zaykov V., Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. COMPARATIVE ANALYSIS OF MEANS TO CONTROL THE THERMAL REGIME OF A COOLING THERMOELEMENT WHILE MINIMIZING THE SET OF BASIC PARAMETERS. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2021. № 5/8 (113), p. 38-50. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.240259. (SCOPUS)
 4. Derevyanko G., Mescheryakov V. Improving the Designing Method of Thermal Networks: Serial Connection of Streams. Herald of Advanced Information Technology. 2021; Vol.4, №2, 146–154. DOI: http://doi.org/10.15276/hait.02.2021.4. (Категорія Б)
 5. Derevyanko G., Mescheryakov V. Improving the Designing Method of Thermal Networks: bypass connection. Applied Aspects of Information Technology. 2021; Vol.4, №3, 235—242. DOI: http://doi.org/10.15276/aait.03.2021.2. (Категорія Б)
 6. Derevyanko G., Mescheryakov V. Improving the Designing Method of Thermal Networks: serial connection of heat exchangersю. Applied Aspects of Information Technology. 2021; Vol.4 No.4: DOI: https://doi.org/10.15276/aait.04.2021.1   (Категорія Б)
 7. Zaykov V., Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. Comparative analysis of means of control of thermal regime of a cooling thermo element during minimization of complexes of basic parameters. Herald of Advanced Information Technology. 2021; Vol.4, №4, DOI: https://doi.org/10.15276/hait.04.2021.3 (Категорія Б)
 8. 8. Kovalchuk V.V. Hetero photocell based on super-line photo-ventil effect. American Journal of Engineering Research (AJER) (2021) e-ISSN: 2320-0847 p-ISSN : 2320-0936.(Періодичне видання  за кордоном, SCOPUS)
 9. 9. Ковальчук В.В., Долінська Л.В. Математичне моделювання у гуманiтарних дослiдженнях: компетентнiсть фахiвцiв у закладах фахової передвищої освiти. Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. ­­- Слов’янськ : ДДПУ, 2021 . – Вип. № 11 С. 173-178 (фаховий, категорія  Б)

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079112021234881

 1. 10. Ковальчук В.В., Долінська Л.В. Модель ефективного менеджера: інновації (або узагальнений досвід минулого). V Всеукраїнська Інтернет-конференція «Технології електронного навчання», 5 листопада 2021 р. Донбаський державний педагогічний університет. (фаховий, категорія Б) Режим доступу: http://ddpu.edu.ua:8080/~texel/
 2. 11. Ковальчук В.В., Долінська Л.В. Лабіринти реальності: про використання нововведень у педагогіці. ХIV Міжнародна науково-практична конференція «Лабіринти реальності». Збірник наукових праць (ISSN 2663-2225, видавництво: NGO Sobornist (Україна), СPM «ASF» (Канада), Україна – Канада 2021. (фаховий, категорія Б)

 

Тези доповідей

 1. Перелыгин Б.В. Боровская Г.А., Горьев С.А., Ткач Т.Б. Прогнозирование метеорологических величин на основе применения искусственной нейронной сети: Труди ΧΧΙΙ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та електронні технології». Одеса. 24-28 травня 2021. С. 18-19. (2 ст).
 2. B.P Perelygin, T.B. Tkach, A.A. Gnatovskaya. Preparing data and determining parameters for a feedforward neural network used for short-term air temperature forecasting: Праці ΙΙ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та інформаційні технології». Одеса. 13–19 вересня 2021 р. С. 65-71. (7 ст).
 3. V. Mescheryakov, D. Mescheryakov, A. Gnatovskaya, D.Kondratyuuk, A. Salabash. Non-digital information processing in biotechnical systems with biofeedback: Праці ΙΙ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та інформаційні технології». Одеса. 13–19 вересня 2021 р. С. 81-89. (9 ст).
 4. D. Petukhin, S. Velykodniy, V. Kozlovskaya. Modeling the space of possible states of the lesson schedule in higher education institutions: Праці ΙΙ Міжнародної науково-практичної конференції «Інтелектуальні системи та інформаційні технології». Одеса. 13–19 вересня 2021 р. С. 230-238. (9 ст).
 5. 5. Ковальчук В.В., Долінська Л.В. Модель ефективного менеджера: інновації (або узагальнений досвід минулого). Технології електронного навчання (ISSN 2709-8400, DOI prefix 10.31865) https://texel.ddpu.edu.ua
 6. Ковальчук В.В., Долінська Л.В. Про використання понятійного апарату синергетики та її методології у педагогіці (один з підходів в умовах інноваційних змін). Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи», 25 листопада 2021 року Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
 7. Мартинова М.С., Перелигін Б.В. Супутникове зондування в геодезії: матеріали студентської наукової конференції ОДЕКУ, Одеса, 19-23.04.2021р. (електронний збірник)
 8. Загоревська Д.В., Перелигін Б.В. Фотограмметричні вимірювальні системи Vstars: матеріали студентської наукової конференції ОДЕКУ, Одеса, 19-23.04.2021р. (електронний збірник)
 9. Борщук Д.І., Перелигін Б.В. Лазерне зондування навколишнього середовища: матеріали студентської наукової конференції ОДЕКУ, Одеса, 19-23.04.2021р. (електронний збірник)
 10. Картамишев В.Є., Лавріненко Ю.В. Сучасні методи вимірювання швидкості вітру: матеріали студентської наукової конференції ОДЕКУ, Одеса, 19-23.04.2021р. (електронний збірник)
 11. Попик О.І., Лавріненко Ю.В. Сучасні методи контактного вимірювання температури: матеріали студентської наукової конференції ОДЕКУ, Одеса, 19-23.04.2021р. (електронний збірник)
 12. Прокопенко К.Ю., Лавріненко Ю.В. Вимірювання вологості повітря за допомогою електронних датчиків: матеріали студентської наукової конференції ОДЕКУ, Одеса, 19-23.04.2021р. (електронний збірник)
 13. Чеботарьова Н.В., Лавріненко Ю.В. Сучасні методи вимірювання розсіяної сонячної енергії: матеріали студентської наукової конференції ОДЕКУ, Одеса, 19-23.04.2021р. (електронний збірник)
 14. Гадяцький І.А., Гнатовська Г.А. Робота за ментальними картами і їх застосування в навчальному процесі: матеріали студентської наукової конференції ОДЕКУ, Одеса, 19-23.04.2021р. (електронний збірник)
 15. Бурик І.О., Гнатовська Г.А. сучасні технології штучного інтелекту: матеріали студентської наукової конференції ОДЕКУ, Одеса, 19-23.04.2021р. (електронний збірник)
 16. Великодний С.С. Моделювання процесів роботи із графічними базами даних за допомогою інструментарію мереж Петрі: матеріали ΧΧ конференції молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 26-30.04.2020р. (електронний збірник)
 17. 17. Нямцу К.Є, Великодний С.С. Створення тривимірної графічної моделі рельєфу за допомогою BRL-CAD: матеріали ΧΧ конференції молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 26-30.04.2020р. (електронний збірник)
 18. Тимченко В.С., Перелигін Б.В. Штучна нейронна мережа в прогнозуванні погоди: матеріали ΧΧ конференції молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 26-30.04.2020р. (електронний збірник)
 19. Головатюк В.А., Гнатовська Г.А. Застосування JAVASCRIPT –фреймворків для розробки веб-додатків: матеріали ΧΧ конференції молодих вчених ОДЕКУ, Одеса, 26-30.04.2020р. (електронний збірник)

 

Додаток 2 з Показниками виконання  кафедральної науково-дослідної роботи (для закінчених) або її етапів у 2021 р.

 

«Удосконалення способів і засобів одержання даних про атмосферу радіофізичними методами та аналізу даних. Розділ 2. Вдосконалення існуючих методів, засобів та систем моделювання для одержання даних про атмосферу» (01.01.2020 р.–31.12 2024 р.) кафедри Автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища та інформатики.

Мета.

Вдосконалення способів і засобів радіозондування атмосфери, вдосконалення радіолокаційної мережі гідрометеорологічного моніторингу, вдосконалення способів оцінки гідрометеорологічних даних.

Стислий і конкретний опис результатів, отриманих протягом року в межах виконання теми.

Обґрунтована структурна схема перспективного метеорологічного радіозонда; Проаналізована можливість створення датчиків нового покоління на основі гетеропереходів для вимірювання параметрів атмосфери; Запропонована оптимізація енергетичних і просторових параметрів радіолокаційного поля метеорологічної радіолокаційної системи моніторингу; Обґрунтований вибір системи графічного моделювання рельєфу для аналізу радіолокаційних полів; Проведений спектральний аналіз нестаціонарних кліматичних рядів для одержання даних про кліматичні події.

Що створено?

Спосіб створення радіолокаційної мережі для моніторингу атмосфери.

Датчик освітленості високої чутливості.

Які наукові і практичні задачі вирішені, їх значущість

Спосіб створення радіолокаційної мережі для моніторингу атмосфери дозволяє створювати радіолокаційне поле метеорологічної радіолокаційної системи моніторингу з оптимальними енергетичними і просторовими параметрами.

Датчик освітленості високої чутливості створений новій фізичній основі з використанням гетеропереходів.

Отримані охороні документи та/або подані заявки на них

Заявка на винахід «Спосіб створення радіолокаційної мережі для моніторингу атмосфери» № u201812677.

Заявка на корисну модель «Спосіб створення радіолокаційної мережі для моніторингу атмосфери».

Надати короткий опис (не більш пів сторінки)

Статей за тематикою НДР у 2021 р.

Надати перелік наукових публікацій 2021 р. у Додатку 1

N
з/п
Замовники, з якими велися переговори (назва) Наявні документи, якими зафіксовано переговори
1 2 3
1 …… Відповідний спільний протокол, укладений договір  про намір щодо співробітництва у напряму комерціалізації науково-технічної продукції, що створюється (створена), ліцензійний договір, договір про передачу продукції для випробувального використання з актом впровадження 

 

Приєднати скани відповідних підтверджуючих документів

ТВО зав. кафедри АСМНСІ                             Перелигін Б.В.


ЗВІТ з розвитку міжнародного співробітництва кафедрами ОДЕКУ за період з 01.01.2021 р.  по  31.12.2021 р.

 

Кафедра _____АСМНСІ__________

 

Форма 1

1 Кількість угод про співпрацю з міжнародними та іноземними організаціями та ВНЗ    
2 Кількість виконуваних міжнародних програм і проектів, всього
 у т.ч. кількість програм і проектів, що координує ВНЗ від України
3 Кількість науково-педагогічних працівників, відряджених за кордон для викладацької роботи
4 Кількість науково-педагогічних працівників, відряджених за кордон для наукової роботи
5 Кількість викладачів, які пройшли стажування за кордоном 1 Проф. Великодний С. С. у szkoleniu “Patriotyzm – Patroni roku 2021”. Realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijne Centrum Nauczycielskie prowadzonym przez panią Małgorzatę Kamińską. Warszawa. Polska. 17.10.2021.

 

6 Кількість викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації за кордоном 1 Проф. Великодний С. С. у szkoleniu “Patriotyzm – Patroni roku 2021”. Realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijne Centrum Nauczycielskie prowadzonym przez panią Małgorzatę Kamińską. Warszawa. Polska. 17.10.2021.
7 Кількість студентів та аспірантів, які пройшли практику або стажування у закордонних організаціях та підприємствах 1 Асп. Зайцева-Великодна С. С. у szkoleniu “Patriotyzm – Patroni roku 2021”. Realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Polonijne Centrum Nauczycielskie prowadzonym przez panią Małgorzatę Kamińską. Warszawa. Polska. 17.10.2021.

 

8 Кількість студентів та аспірантів направлених у звітному році на навчання до закордонних установ, підприємств та організацій
9 Кількість студентів – українських громадян, які були учасниками програм академічної мобільності за кордоном, всього:
у т.ч. за видами:

– ступенева мобільність

– кредитна мобільність
за формами:

– навчання за програмами академічної мобільності

– мовне стажування 1 Асп. Зайцева-Великодна С. С. програма академічної мобільності у вигляді мовного стажування.
– наукове стажування
10 Кількість студентів – іноземців, які були учасниками програм академічної мобільності в ОДЕКУ, всього:
у т.ч. за видами:

– ступенева мобільність

– кредитна мобільність
за формами:

– навчання за програмами академічної мобільності

– мовне стажування
– наукове стажування
11 Кількість доповідей науково-педагогічних працівників на конференціях (симпозіумах, форумах), всього:
у т.ч.   – міжнародних, у далекому зарубіжжі  
           – міжнародних, у країнах ближнього зарубіжжя  
           – всеукраїнських конференціях з міжнародною участю 7 1. Petukhin D.,Velykodniy S., Kozlovskaya V. Modeling the space of possible states of the lesson schedule in higher education institutions. International Scientific and Practical Conference “Intellectual Systems and Information Technologies”, 13-19 sep. 2021, Odesa, Ukraine. PP. 230-237.

2. V. Mescheryakov, D. Mescheryakov, A. Gnatovskaya, D. Kondratyuk, А. Salabash Non-digital information processing in biotechnical systems with biofeedback. International Scientific and Practical Conference «Intellectual Systems and Information Technologies»: Conference Proceedings. 13-19 sep. 2021, Odesa, Ukraine. PP. 81-89. ISBN 978-966-186-161-8

3. B. Perelygin, T. Tkach, A. Gnatovskaya Preparing data and determining parameters for a feedforward neural network used for short-term air temperature forecasting.

International Scientific and Practical Conference «Intellectual Systems and Information Technologies»: Conference Proceedings. 13-19 sep. 2021, Odesa, Ukraine. PP. 65-71. ISBN 978-966-186-161-8

4. Chimir I., Verlan A. Computer Modeling and Intelligent Systems. Fourth International Workshop CMIS-2021. Zaporizhzhia, Ukraine, April 27, 2021.

5. Перелыгин Б.В. Боровская Г.А., Горьев С.А., Ткач Т.Б. Прогнозирование метеорологических величин на основе применения искусственной нейронной сети: Труди ΧΧΙΙ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні та електронні технології». Одеса.  24-28 травня 2021. С. 18-19.

6. Ковальчук В.В., Долінська Л.В. Модель ефективного менеджера: інновації (або узагальнений досвід минулого) // V Всеукраїнська Інтернет-конференція «Технології електронного навчання», 5 листопада 2021 р. Донбаський державний педагогічний університет. Режим доступу: ї http://ddpu.edu.ua:8080/~texel/

7. Ковальчук В.В., Долінська Л.В. Про використання понятійного апарату синергетики та її методології у педагогіці (один з підходів в умовах інноваційних змін) // Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно-професійна компетентність педагога: досвід, проблеми, перспективи», 25 листопада 2021 року Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

12 Кількість наукових робіт, опублікованих у фахових, зарубіжних виданнях 3 1. Velykodniy S., Burlachenko Zh., Zaitseva-Velykodna S. Modelling the behavioural component of the emergent parallel processes of working with graph databases using Petri net-tools // International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems. (Scopus) 2021. Vol. 36. Iss. 6. P.498-515. DOI: https://doi.org/10.1080/17445760.2021.1934836. Taylor & Francis Group, England & Wales. London.

2. Mescheryakov V., Gnatovska A., Zaykov V., Zhuravlov Y. THERMAL REGIME CONTROL OF THERMOELECTRIC COOLING DEVICES WHEN MINIMIZING A COMPLEX OF FOUR BASIC PARAMETERS.Scientific foundations of solving engineering tasks and problems. Collective monograph. ISBN – 978-1-63848-664-0 DOI- 10.46299/ISG.2021.MONO.TECH.II Boston 2021. 276 – 291 р.

3. Ковальчук В.В. Hetero photocell based on super-line photo-ventil effect // American Journal of Engineering Research (AJER) (2021)

e-ISSN: 2320-0847  p-ISSN : 2320-0936

13 Публікація книг, журналів і статей науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників на міжнародному рівні 3 1. Velykodniy S., Burlachenko Zh., Zaitseva-Velykodna S. Modelling the behavioural component of the emergent parallel processes of working with graph databases using Petri net-tools // International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems. (Scopus) 2021. Vol. 36. Iss. 6. P.498-515. DOI: https://doi.org/10.1080/17445760.2021.1934836. Taylor & Francis Group, England & Wales. London.

2. Chimir I., Verlan A. Formal Models of Question-Answering Machine. Computer Modeling and Intelligent Systems. Proceedings of The Fourth International Workshop CMIS-2021. Zaporizhzhia, Ukraine, April 27, 2021. Published on CEUR-WS: 14-May-2021. Vol. 2864. p. 182 – 194. (Scopus, DBLP)

3. Ковальчук В.В., Долінська Математичне моделювання у гуманiтарних дослiдженнях: компетентнiсть фахiвцiв у закладах фахової передвищої освiти // Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. ­­-  Слов’янськ : ДДПУ, 2021 . – Вип. № 11 С. 173-178

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079112021234881

14 Публікація книг, журналів і статей за результатом міжнародного співробітництва науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
15 Кількість міжнародних виставок у галузі науки, освіти, технології, культури та мистецтва тощо, на яких репрезентовано здобутки вищого навчального закладу у звітний період

 

16 Кількість нагород (медалі, грамоти, дипломи переможців), отриманих вищим навчальним закладом, на міжнародних виставках

 

17 Чисельність студентів, які брали участь в міжнародних студентських конференціях та симпозіумах у звітний період
18 Чисельність студентів, які брали участь в міжнародних наукових та творчих конкурсах у звітний період
19 Чисельність студентів, які брали участь в міжнародних спортивних змаганнях у звітний період 1 Uczestnictwo w IV Biegu Niepodległości 2021 zorganizowanym przez Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie
20 Чисельність призерів міжнародних студентських олімпіад, наукових, творчих, мистецьких конкурсів та спортивних змагань у звітний період.
21 Кількість програм, у межах яких викладання провадиться виключно іноземними мовами за рівнями вищої освіти (бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії / кандидат наук)
22 Кількість програм, у межах яких викладання провадиться частково іноземними мовами (бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії / кандидат наук)
23 Кількість програм, у межах яких викладання провадиться частково іноземними мовами за кількістю кредитів (бакалавр, спеціаліст, магістр, доктор філософії / кандидат наук)
24 Спільні освітні програми, які пропонував ВНЗ, у т.ч. програми підготовки аспірантів під подвійним керівництвом
25 Кількість програм академічної мобільності та подвійних дипломів з іноземними ВНЗ-партнерами
26 Міжнародні наукові конференції, які організовували співробітники кафедри
27 Науково-методичні семінари кафедри з питань інтеграції науково-педагогічних працівників в міжнародний науковий простір
28 Кількість науково-педагогічних працівників, включених до складу редколегій фахових наукових видань, які

індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of Science

2 Великодний С. С. є рецензентом зарубіжного видання «International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems. (Scopus). Видавництва «Taylor & Francis Group», England & Wales. London.

https://mc.manuscriptcentral.com/gpaa Посилання можливо надати за потреби з особистого кабінету рецензента.

Ковальчук В.В. Член редакційної колегії фахового наукового видання «Technium: Romanian Journal of Applied Sciences and Technology» , яке індексується в міжнародних науко-метричних базах Web of Science.

 

 


Форма 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ІЗ ЗАРУБІЖНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

 

Країна Навчальний заклад або його підрозділи, з якими підписано угоду про співробітництво Дата підписання угоди Головний напрямок співробітництва
код назва
Китай

м. ВейХай

ОККТ ОДЕКУ 11 листопада 2019

до

11 листопада 2022

Наукові дослідження нанокластерних датчиків у форматі академічної станції
Польща

м. Суха Безкідська

ОККТ ОДЕКУ 30 травень 2020

до

30 травень 2023

Обмін досвідом з питань імплементації педагогічних новацій

 


Форма 3

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБСЯГИ ЗАКОРДОННИХ ВІДРЯДЖЕНЬ ФАХІВЦІВ І СТУДЕНТІВ, В Т.Ч. ЗА ПРЯМИМИ ДОГОВОРАМИ

 

 

Країна

Обсяги відряджень

відряджено в тому числі по видах відряджень
всього в т.ч. за прямими договорами наукова робота наукове стажування довгострокова педагогічна робота участь у конференціях, з’їздах і т.і. навчання в аспірантурі повний курс навчання студентів частковий курс навчання студентів мовні курси інші види відряджень
код назва студенти викладачі
2

 


Форма 4

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСТЬ ТА ЧЛЕНСТВО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У МІЖНАРОДНИХ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ, ПРОГРАМАХ, ФОНДАХ

  

Напрямок співпраці (економіка, екологія і т.і.) Партнер (держава, організація, інститут, установа та ін.) Назва проекту, програми

Термін виконання

Обсяги фінансування (якою стороною) Виконавці з обох сторін (прізвище, телефон,  факс) Очікувані результати та їх впровадження


Форма 5

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙОМ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ, В Т.Ч. ЗА ПРЯМИМИ УГОДАМИ

 

Країна Відряджуюча організація Кількість осіб Мета перебування в Україні (у випадку викладацької діяльності, вказати тему лекції або семінару) Термін перебування
код назва всього в т.ч. за прямими угодами

 

ТВО завідувача кафедри АСМНСІ                                                                                                                      Перелигін Б.В.

 

5) Відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

5.1  Кількість виїздів наукових працівників за межі України з метою:

(перелічити ПІБ працівників, коли та де стажувались)

проф. Великодний С. С., Польща, Варшава, жовтень 2021 р.;

асп. Зайцева-Великодна С. С., Польща, Варшава, жовтень 2021 р.

(перелічити ПІБ працівників коли та де викладали і які курси)

(перелічити ПІБ працівників, країни та установи де проводились дослідження, повну назву наукового проекту)

(перелічити ПІБ працівників, країну, назву заходу, тему наукової доповіді)

5.2 Участь науково-педагогічних працівників в міжнародному науковому співробітництві  (вказати ПІБ працівників, країну, установу, фонди які фінансують роботу, повну назву та коди міжнародних наукових проектів, програм, за якими проводять дослідження працівники кафедри): немає

 5.3 Детальні дані щодо наукового співробітництва із зарубіжними партнерами протягом 2021 р. (окремо по кожній країні) викласти за формою:

Країна партнер (за алфавітом) Установа – партнер Тема співробітни-цтва Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії Конкретні результати, семінари, спільні публікації протягом 2021 р.

5.4  Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2021 році у зарубіжних виданнях, які індексуються міжнародними базами даних, за формою:

№ з/п Автори Назва роботи Назва видання, де опублікова-но роботу Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи В якій міжнарод-ній базі даних індексується видання
Статті
1 Velykodniy S., Burlachenko Zh., Zaitseva-Velykodna S. // (. Taylor & Francis Group, England & Wales. London.

 

Modelling the behavioural component of the emergent parallel processes of working with graph databases using Petri net-tools International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems. Vol. 36. Iss. 6. P.498-515. Scopus. DOI: https://doi.org/10.1080/17445760.2021.1934836
2 Kovalchuk V.V. Hetero photocell based on super-line photo-ventil effect American Journal of Engineering Research (AJER) (2021) e-ISSN: 2320-0847  p-ISSN : 2320-0936.
Статті, прийняті до друку
1
2

 

 

5.4 Кількість міжнародних індивідуальних наукових грантів (зареєстрованих у відділі міжнародного співробітництва), які отримані і виконуються НПП, докторантами та аспірантами кафедри – немає.

(вказати назву гранта, термін участі у виконанні, назву програми, місце виконання (організація, країна), ПІБ працівника).

 

ТВО завідувача кафедри АСМНСІ                                                  Перелигін Б.В.