Наукова робота кафедри екології та охорони довкілля

Основні наукові напрямки кафедри екології та охорони довкілля – це проведення комплексних досліджень, які спрямовані на оцінку антропогенного впливу на стан довкілля, розробку заходів щодо зменшення техногенного навантаження, покращення якості природного середовища, збалансоване природокористування.Серед напрямків науково-дослідної роботи кафедри потрібно виділити:

  • розробка методів оцінки екологічного стану складових довкілля окремих регіонів України;
  • комплексний аналіз якості навколишнього середовища урбанізованих територій України;
  • інтегральна оцінка екологічного стану довкілля прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я;
  • оптимізація системи управління та поводження з твердими побутовими відходами;
  • оцінка природної складової рекреаційного потенціалу окремих регіонів України;
  • оцінка рівня техногенного навантаження на окремі регіони України.

Співробітники та студенти кафедри екології та охорони довкілля активно приймають участь у різних наукових конференціях та семінарах міжнародного, національного, регіонального, міського та університетського рівнів, а також залучені до проведення наукових експертиз та проектів в області екології. З 1999 р. на базі кафедри проводяться наукові конференції молодих вчених, присвячені регіональним екологічним проблемам. До 2009 р. вони були Всеукраїнського рівня, а з 2010 р. – Міжнародного рівня. Крім того, на базі кафедри екології та охорони довкілля щороку проводяться Всеукраїнські студентські екологічні олімпіади і конкурси студентських наукових робіт.

На кафедрі створена і функціонує наукова школа «Екологічні проблеми регіонів України», засновником і науковим керівником якої є завідувач кафедри проф. Сафранов Т.А. За час існування школи закладені і розвинені науково-методологічні основи комплексної оцінки екологічного стану окремих регіонів та техногенного навантаження на складові довкілля; підготовлені кваліфіковані фахівці у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування, які успішно працюють в природоохоронних, науково-дослідних і виробничих установах України та  інших держав; регулярно проводилися всеукраїнські та міжнародні конференції, присвячені регіональним екологічним проблемам.

Найбільш вагомі результати наукової школи за останні 5 років: удосконалені методичні підходи до оцінки якості складових природного середовища; розроблені комплексні показники оцінки екологічної складової урбанізованих територій; дана оцінка екологічного стану і техногенного навантаження на довкілля прибережної зони Північно-Західного Причорномор’я; розроблені складові геоінформаційної системи, яка  застосована для систематизації інформації і аналізу рівня техногенного навантаження на довкілля окремих регіонів України; розроблена класифікація твердих побутових відходів – передумова формування системи поводження з ними в регіонах України; розроблена концепція поводження з твердими побутовими відходами; дана оцінка природної складової  рекреаційного потенціалу окремих регіонів України.

До сучасного складу наукової школи входять 10 кандидатів і докторів  географічних, геолого-мінералогічних, хімічних і технічних наук.

Провідні науковці школи: Нікіпелова О.М., доктор хімічних наук, професор; Чугай А.В., доктор технічних наук, професор кафедри екології та охорони довкілля, декан природоохоронного факультету; Волков А.І., доктор географічних наук, доцент, співробітник компанії «Environmental Consulting», США.