Наукова робота кафедри екології та охорони довкілля

Основні наукові напрямки кафедри екології та охорони довкілля – це проведення комплексних досліджень, які направлені на оцінку антропогенного впливу на склад природного середовища, на розробку заходів по зменшенню техногенного навантаження, покращення якості природного середовища та на збалансоване природокористування.

Серед напрямків науково-дослідницької роботи кафедри потрібно виділити:

  • оцінку та прогноз якості атмосферного повітря, природних вод, ґрунтів та геологічного середовища;
  • управління та поводження з потоками відходів виробництва;
  • гідрологічні та екологічні проблеми водних об’єктів;
  • вивчення екологічних умов у пригирлових частинах морського басейну;
  • топоекологічний аналіз територій;
  • екологічний аудит;
  • сучасні технології в області екологічної освіти.

Співробітники та студенти кафедри екології та охорони довкілля активно приймають участь у різних наукових конференціях та семінарах міжнародного, національного, регіонального, міського та університетського рівней, а також залучені до проведення наукових експертиз та проектів в області екології. З 1999 р. на базі кафедри проводяться наукові конференції молодих вчених, присвячені регіональним екологічним проблемам. До 2009 р. вони були Всеукраїнського рівня, а з 2010 р. – Міжнародного рівня. Крім того, на базі кафедри екології та охорони довкілля щороку проводяться Всеукраїнські студентські екологічні олімпіади і конкурси студентських наукових робіт.