About subdivisions of the university block

Навчально-наукова лабораторія екології рослин та ґрунтознавства була створена у січні 2021 р. в результаті об’єднання двох навчальних лабораторій кафедри агрометеорології та агроекології ГМІ ОДЕКУ – навчальної лабораторії екології рослин та навчальної лабораторії ґрунтознавства, яку на сьогоднішній день очолює к.геогр.н. Толмачова А.В.

Коротка історія

Навчальна лабораторія ґрунтознавства почала функціонувати ще з 1954 року в складі кафедри рослинництво та ґрунтознавство на базі кафедри агрометеорології Одеського гідрометеорологічного інституту, яку очолював д.б.н., професор Овчинніков М.М. Починаючи з 1970 року на посаді завідувача навчальної лабораторії ґрунтознавства працювали
Родзієвська Н.Н., Пихтіна М.О., Гопченко Г.К., Толмачова А.В.

Навчальна лабораторія екології рослин була заснована у 2014 році при кафедрі агрометеорології та агрометеорологічних прогнозів, завідувачами якої були Панасенко В.А. та Зестря О.П.

У січні 2021 р. ці дві лабораторії були об’єднанні в навчально-наукову лабораторію екологію рослин та ґрунтознавства.

Навчально-наукова лабораторія екології рослин та ґрунтознавства призначена для проведення лабораторних та практичних робіт з дисциплін: «Біологія», «Екологія рослин з основами ботаніки та фізіологія», «Землеробство та рослинництво», «Ґрунтознавство», «Агрокліматологія», «Агрометеорологічні прогнози» та інш. для студентів (денної та заочної форми навчання) за спеціальністю 101 «Екологія» 1-2-го курсів та 103 «Науки про Землю»  3-4-го курсів.

Співробітники навчально-наукової лабораторії та кафедри беруть участь в експлуатації обладнання лабораторії, перевірці приладів та поповненні новим обладнанням, підготовці обладнання та хімічних реактивів для лабораторних занять, поповнюють колекційний матеріал для занять и навчальних практик з дисциплін кафедри.   А також проводять досліди, спостереження, збирають необхідний для лабораторних занять рослинний матеріал.

Навчально-наукова абораторія виконує тематичні експериментальні спостереження за агрометеорологічними умовами та ростом, розвитком і станом сільськогосподарських культур в Метеорологічному польовому центрі в Чорноморці.

Навчально-наукова лабораторія екології рослин та грунтознавства обладнана всім необхідним для виконання лабораторних та практичних занять студентів В лабораторії знаходяться: електронний мікроскоп для проведення біологічних досліджень,біохімічний напівавтоматичний аналізатор homalyzer, ваги  цифрові, сушильні шафи з термометром, автоматичний фотометр, шафа витяжна, дистилятор, ваги торсіонні та цифрові, сушильні шафи з термометром, вимірювачі рівня вологості та кислотності ґрунту, мікроскопи, а також комплект демонстраційних таблиць та плакатів.