About subdivisions of the university block

 Загальна інформація про діяльність лабораторії

Навчально-наукова лабораторія гідрологічної інформації та розрахунків була створена на базі кафедри гідрології суші у 1960 р. для забезпечення  навчального процесу вихідними багаторічними гідрометеорологічними даними.

Лабораторія гідрологічної інформації та розрахунків нараховує близько 50000 примірників додаткової і режимної літератури, забезпечена картами, нормативними документами, матеріалами гідрологічних та метеорологічних  багаторічних спостережень (довідники: «Основні гідрологічні характеристики» (по регіонах України та країнах колишнього СРСР, «Ресурси поверхневих вод» (по Україні та країнах СНД),   «Гідрологічні щорічники» (за період спостережень до 90-х років 20-го століття у межах країн СНД), «Метеорологічні щорічники» і «Метеорологічні     щомісячники»     (за    період  спостережень   до  90-х   років  20-го століття по всіх метеостанціях і метеопостах країн СНД), «Кліматичні довідники» (по всіх регіонах колишнього СРСР) та інші.

Починаючи з 1991 року щорічні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші, які опубліковані в Державному водному кадастрі Гідрометеорологічної служби України, зберігаються в лабораторії гідрологічної інформації та розрахунків як у роздрукованому вигляді, так і в електронному. Такі багаторічні матеріали спостережень одержані кафедрою в рамках договору ОДЕКУ та Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського (ЦГО) про надання  гідрометеорологічної  інформації та інформації про стан  довкілля (від 01.02.2019 р. № 01-2019), який діє до 31.12.2021 р.

Навчально-наукова лабораторія гідрологічної інформації та розрахунків належить до освітньо-професійної програми підготовки гідрологів, рівнів вищої освіти «бакалавр» ОП «Гідрометеорологія» та «магістр» ОП «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів». На базі лабораторії здійснюється підготовка і проведення навчальних практичних занять студентів, написання курсових та кваліфікаційних робіт, проведення навчальної практики зі спеціальності.

Обладнання навчально-наукової лабораторії

Лабораторія обладнана двома комп’ютерами, принтером та сканером. Також є в наявності  обладнання для можливості використання студентами персональних ноутбуків. Також в розпорядженні є інтерактивна дошка з проектором для представлення гідрологічних розрахунків за тематикою роботи студента та аспіранта.

Одержання багаторічної і поточної гідрометеорологічної інформації здійснюється  на основі гідрометеорологічних даних Українського гідрометцентру ДСНС України, що сформовані в автоматизованій програмі робочого місця інженера-гідролога (АРМгідро).

Комплекс АРМгідро дозволяє забезпечити безперервне отримання поточної гідрологічної і метеорологічної інформації на мережі Державної Гідрометслужби, автоматизувати технологію обробки і представлення гідрологічних даних, швидко ознайомитися з гідрометеорологічною інформацією будь-якого регіону, і, насамперед, створювати сучасну базу вихідних гідрологічних даних про щоденні рівні води, витрати води, запаси води в сніговому покриві тощо.