About subdivisions of the university block

Про відділНавчальні графікиАктуальна інформаціяКонтакти адміністраторів MOODLE

ПОЛОЖЕННЯ про особливості організації освітнього процесу за заочною формою навчання в Одеському державному екологічному університеті

 

Підрозділ: Навчально-консультаційний відділ заочної освіти
Вид підрозділу: Структурний підрозділ Інституту післядипломної освіти
Будинок: Навчально-лабораторний корпус №1
Кабінет: 333
Телефон: (0482) 32-67-55
E-mail: dean-zao@odeku.edu.ua

 

Одним з головних завдань Інституту післядипломної освіти є: організація, проведення освітнього процесу та підготовка кадрів без відриву від виробництва за заочною (дистанційною) формою навчання на початковому (короткому) та першому (бакалаврському рівні вищої освіти) за різними спеціальностями.

Організація освітнього процесу за заочною формою навчання в Одеському державному екологічному університеті здійснюється згідно із законом України «Про вищу освіту», Положенням про особливості організації освітнього процесу за заочною формою навчання в Одеському державному екологічному університеті, Положенням про організацію освітнього процесу в Одеському державному екологічному університеті, Положенням про індивідуальний навчальний план студента в Одеському державному екологічному університеті, Положенням про проведення підсумкового контролю знань студентів Одеського державного екологічного університету, а також інших чинних в університеті положень стосовно організації освітнього процесу.

 

Інститут післядипломної освіти пропонує студентам:

Сучасне навчання за заочною формою, яке передбачає змішану модель заочної освіти

Студенти можуть навчатися, як в класичному (аудиторному) форматі безпосередньо в Одеському державному екологічному університеті, так і за допомогою системи дистанційного навчання – Moodle, а також інших інформаційно-комунікаційних технологій (Zoom, GoogleMeet, Skype та ін.).

Така система в Одеському державному екологічному університеті надає можливість формування власних освітніх траєкторій студентів та різні шляхи доступу до вищої освіти.

Навчання за заочною формою як за рахунок державного бюджету, так і на контрактній основі.

Термін навчання за заочною формою становить 5 років. Заліково-екзаменаційна сесія за всіма спеціальностями відбувається один раз на рік.

 

Освітній процес за заочною формою навчання складається з:

– настановних лекцій;

– самостійної роботи студента з опанування теоретичного й практичного матеріалу та виконання інших завдань (на самостійну роботу) згідно з програмою навчальної дисципліни протягом навчального семестру або року;

– консультаційної сесії, під час якої можуть проводитися консультації, тощо;

– заліково-екзаменаційної сесії, під час якої виконуються лабораторні роботи (за потреби) та здійснюються семестрові контролюючі заходи;

– практичної підготовки, яка здійснюється шляхом проходження студентами практики на підприємствах, в установах та організаціях.

 

Менеджмент 1 курс 2023-2024 н.р.

 

Менеджмент 1-5 курси 2022-2023 н.р.

Менеджмент 1-5 курси іноземці 2022-2023 н.р.

 

Екологія 1 курс 2023-2024 н.р.

 

Екологія 1-5 курси 2022-2023 н.р.

Екологія 1-5 курси іноземці 2022-2023 н.р.

Екологія 1-2 курси молодший бакалавр 2022-2023 н.р.

Еколог-турист 1-5 курси 2022-2023 н.р.

Еколог-турист іноземці 1-5 курси 2022-2023 н.р.

 

Науки про Землю 1 курс 2023-2024 н.р.

 

Науки про Землю 1-5 курси 2022-2023 н.р.

Науки про Землю 1-5 курси іноземці 2022-2023 н.р.

Науки про Землю 1-2 курси молодший бакалавр 2022-2023 н.р.

 

Комп’ютерні науки 1 курс 2023-2024 н.р.

 

Комп’ютерні науки 1-5 курси 2022-2023 н.р.

Комп’ютерні науки 1-5 курси іноземці 2022-2023 н.р.

Комп’ютерні науки 1-2 курси молодший бакалавр 2022-2023 н.р.

 

ТЗНС 1 курс 2023-2024 н.р.

 

ТЗНС 1-5 курси 2022-2023 н.р.

ТЗНС 1-5 курси іноземці 2022-2023 н.р.

 

ГДЗ 1 курс 2023-2024 н.р.

 

ГЗ 1-5 курси 2022-2023 н.р.

ГЗ 1-5 курси іноземці 2022-2023 н.р.

 

Водні біоресурси 1 курс 2023-2024 н.р.

 

Водні біоресурси 1-5 курси 2022-2023 н.р.

Водні біоресурси 1-5 курси іноземці 2022-2023 н.р.

 

ПУА 1 курс 2023-2024 н.р.

 

ПУА 1-5 курси 2022-2023 н.р.

ПУА 1-5 курси іноземці 2022-2023 н.р.

Контакти адміністраторів MOODLE

• Кафедра менеджменту та ПУА.

Головіна Олеся Іванівна: freezxog@gmail.com

• Кафедра Автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища та інформатики.

Єгорова Лариса Миколаївна: larisaoleynikova@ukr.net

• Кафедра Водних біоресурсів та аквакультури.

Соборова Ольга Михайлівна: olkasobr@gmail.com

• Кафедра соцiально-гуманiтарних наук.

Бубнов Ігор Васильович: igorbubnov@ukr.net

• Цикл іноземних мов.

Шаблій Олег Віталійович: foreign-relations@osenu.org.ua

• Кафедра Вищої та прикладної математики.

Сєрга Інга Миколаївна: sergaingaaa@gmail.com та math.odeku@gmail.com (одночасно на 2 адреси)

• Кафедра фізичного виховання та валеології.

Лісницький Андрій Васильович: тел.+380930700677 (Viber)

• Кафедра екологічного права і контролю (Цикл правових дисциплін).

Кур’янова Світлана Олександрівна: red_sun@ukr.net

• Кафедра Інформаційних технологій.

Штефан Наталья Зиновьевна: amalon.7@gmail.com

• Кафедра Загальної та теоретичної фізики.

Кудашкіна Лариса Сергіївна: kuda2003@ukr.net

• Цикл БЖД
викладачі (дивіться розклад і пишіть своєму викладачу)
Ювченко Наталія: gonani@ukr.net
Іванова Олена Василівна: evivanovarp@ukr.net
Ізотов Сергій Олександрович: serg_onpu@3g.ua

• Кафедра Екології та охорони довкілля.

Юрасов Сергій Миколайович: urasen54@gmail.com

• Кафедра метеорології та кліматології.

Куришина Вікторія Юріївна: kuryshyna.88@gmail.com

• Кафедра гідрології суші.

Гопцій Марина Володимирівна: goptsiy-odeky@ukr.net

• Кафедра економіки природокористування.

Шуптар-Пориваєва Наталія Йосипівна: shuptar.n@gmail.com

• Кафедра гідроекології та водних досліджень.

Катинська Ірина Вікторівна: irinakatinskaya@gmail.com

• Кафедра океанології.

Горобченко Наталія Миколаївна: natagor2707@gmail.com

• Кафедра агрометеорології та агроекології.

Толмачева Алла Вікторівна: alla.tolmach@ukr.net

• Кафедра Хімії навколишнього середовища.

Гриб Катерина Олександрівна: chemistry@odeku.edu.ua