About subdivisions of the university block

Про відділНавчальні графікиАктуальна інформаціяКонтакти адміністраторів MOODLE

ПОЛОЖЕННЯ про особливості організації освітнього процесу за заочною формою навчання в Одеському державному екологічному університеті

 

Підрозділ: Навчально-консультаційний відділ заочної освіти
Вид підрозділу: Структурний підрозділ Інституту післядипломної освіти
Будинок: Навчально-лабораторний корпус №1
Кабінет: 333
Телефон: (0482) 32-67-55
E-mail: dean-zao@odeku.edu.ua

 

Одним з головних завдань Інституту післядипломної освіти є: організація, проведення освітнього процесу та підготовка кадрів без відриву від виробництва за заочною (дистанційною) формою навчання на початковому (короткому) та першому (бакалаврському рівні вищої освіти) за різними спеціальностями.

Організація освітнього процесу за заочною формою навчання в Одеському державному екологічному університеті здійснюється згідно із законом України «Про вищу освіту», Положенням про особливості організації освітнього процесу за заочною формою навчання в Одеському державному екологічному університеті, Положенням про організацію освітнього процесу в Одеському державному екологічному університеті, Положенням про індивідуальний навчальний план студента в Одеському державному екологічному університеті, Положенням про проведення підсумкового контролю знань студентів Одеського державного екологічного університету, а також інших чинних в університеті положень стосовно організації освітнього процесу.

 

Інститут післядипломної освітипропонує студентам:

Сучасне навчання за заочною формою, яке передбачає змішану модель заочної освіти

Студенти можуть навчатися, як в класичному (аудиторному) форматі безпосередньо в Одеському державному екологічному університеті, так і за допомогою системи дистанційного навчання – Moodle, а також інших інформаційно-комунікаційних технологій (Zoom, GoogleMeet, Skype та ін.).

Така система в Одеському державному екологічному університеті надає можливість формування власних освітніх траєкторій студентів та різні шляхи доступу до вищої освіти.

Навчання за заочною формою як за рахунок державного бюджету, так і на контрактній основі.

Термін навчання за заочною формою становить 5 років. Заліково-екзаменаційна сесія за всіма спеціальностями відбувається один раз на рік.

 

Освітній процес за заочною формою навчання складається з:

– настановних лекцій;

– самостійної роботи студента з опанування теоретичного й практичного матеріалу та виконання інших завдань (на самостійну роботу) згідно з програмою навчальної дисципліни протягом навчального семестру або року;

– консультаційної сесії, під час якої можуть проводитися консультації, тощо;

– заліково-екзаменаційної сесії, під час якої виконуються лабораторні роботи (за потреби) та здійснюються семестрові контролюючі заходи;

– практичної підготовки, яка здійснюється шляхом проходження студентами практики на підприємствах, в установах та організаціях.

 

Графік навчального процесу на 2023-2024

Менеджмент 1-5 курси 2023-2024 н.р.

Менеджмент 1-5 курси іноземці 2023-2024 н.р.

 

 

Графік навчального процесу на 2023-2024

Екологія 1-5 курси 2023-2024 н.р.

Екологія 1-5 курси іноземці 2023-2024 н.р.

Екологія 1-2 курси мол. бак. 2023-2024 н.р.

Еколого-турист 4-5 курси 2023-2024 н.р.

Еколого-турист 4-5 курси іноземці 2023-2024 н.р.

 

 

Графік навчального процесу на 2023-2024

Науки про Землю 1-5 курси 2023-2024 н.р.

Науки про Землю 1-5 курси іноземці 2023-2024 н.р.

 

 

Графік навчального процесу на 2023-2024

Комп’ютерні науки 1-5 курси 2023-2024 н.р.

Комп’ютерні науки 1-5 курси іноземці 2023-2024 н.р.

 

 

Графік навчального процесу на 2023-2024

Технології захисту 1-5 курси 2023-2024 н.р.

Технології захисту 1-5 курси іноземці 2023-2024 н.р.

 

 

Графік навчального процесу на 2023-2024

Геодезія 1-5 курси 2023-2024 н.р.

 

 

Графік навчального процесу на 2023-2024

Водні біоресурси 1-5 курси 2023-2024 н.р.

Водні біоресурси 1-5 курси іноземці 2023-2024 н.р.

Водні біоресурси 1-2 курси мол. бак. 2023-2024 н.р.

 

 

Графік навчального процесу на 2023-2024

ПУА 1-5 курси 2023-2024 н.р.

Контакти адміністраторів MOODLE

 

кафедра публічного управління та менеджменту природоохоронної діяльності

Головіна Олеся Іванівна

freezxog@gmail.com

 

кафедра автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища та інформатики

Єгорова Лариса Миколаївна

larisaoleynikova@ukr.net

 

кафедра водних біоресурсів та аквакультури

Соборова Ольга Михайлівна

olkasobr@gmail.com

 

кафедра соціально-гуманітарних наук

Бубнов Ігор Васильович

igorbubnov@ukr.net

 

циклова комісія з іноземних мов

Шаблій Олег Віталійович

foreign-relations@osenu.org.ua

 

кафедра математики та квантової механіки

Антошкіна Ольга Олександрівна

antoskina80@gmail.com

math.odeku@gmail.com

одночасно на 2 адреси

 

кафедра фізичного виховання та валеології

Лісницький Андрій Васильович

тел. 0930700677 (вайбер)

 

циклова комісія з правових дисциплін

Кур’янова Світлана Олександрівна

red_sun@ukr.net

 

кафедра інформаційних технологій

Штефан Наталья Зиновьевна

amalon.7@gmail.com

 

кафедра фізики та технологій захисту навколишнього середовища

Кудашкіна Лариса Сергіївна

kuda2003@ukr.net

 

цикл БЖД

викладачі (дивіться розклад і пишіть своєму викладачу)

Ювченко Наталія

gonani@ukr.net

Іванова О.В.

evivanovarp@ukr.net

Ізотов Сергій Олександрович

serg_onpu@3g.ua

 

кафедра екології та охорони довкілля

Юрасов Сергій Миколайович

urasen54@gmail.com

 

кафедра метеорології та кліматології

Куришина Вікторія Юр’ївна

kuryshyna.88@gmail.com

 

кафедра гідрології суші

Гопцій Марина Володимирівна

goptsiy-odeky@ukr.net

 

кафедра економіки природокористування

Шуптар-Пориваєва Наталія Йосипівна

shuptar.n@gmail.com

 

кафедра гідроекології та водних досліджень

Катинська Ірина Вікторівна

irinakatinskaya@gmail.com

 

кафедра океанології та морського природокористування

Горобченко Наталія Миколаївна

natagor2707@gmail.com

 

кафедра агрометеорології та агроекології

Толмачева Алла Вікторівна

alla.tolmach@ukr.net

 

циклова комісія з хімії навколишнього середовища

Гриб Катерина Олександрівна

chemistry@odeku.edu.ua