Недострелова Лариса Василівна

НЕДОСТРЕЛОВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА – доцент кафедри метеорології та кліматології Одеського державного екологічного університету, кандидат географічних наук, фахівець в галузі метеорології та кліматології.


Освіта

2016 доцент кафедри метеорології та кліматології, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

2013 кандидат географічних наук зі спеціальності «Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія», Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

1998 магістр з метеорології, Одеський гідрометеорологічний інститут, спеціальність «Метеорологія» (м. Одеса)


Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Обов’язки, що виконуються на громадських засадах:

2017р.-дотепер – заступник директора гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету (м. Одеса) з профорієнтаційної роботи

Членство у комісіях, радах, організаціях:

2013р.-дотепер – член Вченої ради гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2017р.-дотепер – член всеукраїнської громадської неурядової організації „Українське метеорологічне та гідрологічне товариство”

2019р.-дотепер – член групи забезпечення спеціальності 103 «Науки про Землю» на рівні бакалавр Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2019р.-2020р. – гарант освітньо-професійної програми підготовки «Кліматологія», 90 кр. спеціальності 103 «Науки про Землю» на рівні «Магістр» Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

Професійні відзнаки:

2014р. – Почесна грамота гідрометеорологічного центру чорного та Азовського морів


Наукові інтереси

 1. Метеорологія та кліматологія
 2. Фізика атмосфери

Грантова діяльність

2015р.Учасник науково-дослідної теми «Оцінка кліматичних ризиків для галузей економіки України в умовах глобальних змін клімату» (№ 0115U000629).

2017р.Учасник науково-дослідної теми «Оцінка впливу змін клімату на поновлювальні та невичерпні природні ресурси України» (№ 0117U002423).

2019р.Відповідальний виконавець науково-дослідної теми «Зміни клімату та їх вплив на гідрологічний та гідроекологічний режими лиманів північно-західного Причорномор’я» (№ 0119U002260).

2021р. Учасник міжнародного проєкту “Multilevel Local, Nation- and Regionwide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation”, який виконується у рамках 6-го конкурсу програми Erasmus+ Виконавчої агенції з освіти, аудіовізуальних засобів і культури Європейської Комісії.


Деякі публікації останніх років

Навчально-методичні:

 1. Недострелова Л.В. Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (частина І). Навчальний посібник. ОДЕКУ. 2016. 74 с.
 2. Колективна монографія «Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії». Розділ 5.12 Барсукова О.А., Недострелова Л.В., Гоман А.С. «Оцінка впливу кліматичних змін на продуктивність ярого ячменю в Кіровоградській області за сценарієм А2». Полтава, 2017. 320 с.
 3. Недострелова Л.В. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання практичних завдань з дисципліни «Прикладна метеорологія (БЗМ ФХО)» для студентів денної форми навчання, рівень бакалавр. Одеса: ОДЕКУ. 2018. 34 с.
 4. Недострелова Л.В. Енергетика блокувальних антициклонів: монографія. Житомир, ТОВ «505». 2021. 224 с.
 5. Недострелова Л.В. Вплив кліматичних змін на галузі економіки України (частинаІІІ). Навчальний посібник. ОДЕКУ. 2021. 112 с.

Статті:

 1. Недострелова Л., Чумаченко В. Особливості формування гроз над Одесою. Науковий збірник «Фізична географія та геоморфологія», № 92 (4). Київ, 2018. С. 49-55. (фахове видання).
 2. Недострелова Л.В., Чумаченко В.В. Часовий розподіл грозоутворень над Одесою. Періодичний науковий збірник «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія». № 3(54). Київ, 2019. С. 164-166. (фахове видання).
 3. Недострелова Л., Лебеденко А. Характеристика кліматичних показників снігового покриву на території Кіровоградської області. iScience Poland (POLISH SCIENCE JOURNAL INTERNATIONAL SCIENCE JOURNAL). Issue Warsaw, 2019. С. 23-28.
 4. Е.М. Сєрга, В.М. Хохлов, Л.В. Недострелова. Сучасна динаміка показників основних кліматичних характеристик на станціях Північно-Західного Причорномор’я. Український гідрометеорологічний журнал. № 26. Одеса, 2020. С. 37-49. (фахове видання).
 5. Nedostrelova L.V. Dynamics of snow cover in the Kirovohrad region at the end of the XX and the beginning of the XXI centuries. Journal of Geology, Geography and Geoecology. №30(1). С. 133-144. (фахове видання, Web of Science).

Тези конференцій:

 1. Недострелова Л.В. Синоптичні умови формування снігового покриву на півдні України. 4th International Scientific Conference, December 28, 2018. Stuttgart, Germany. P. 100-110.
 2. Чумаченко В.В., Недострелова Л.В. Часовий розподіл грозоутворень над Одесою. Міжнародна науково-практична конференція ”Рельєф, клімат та поверхневі води як об’єкти природничо-географічних досліджень (до 70-річчя кафедр землезнавства та геоморфології, метеорології та кліматології, гідрології та гідроекології)”, м. Київ, 26-28 вересня 2019 р. С. 164-166.
 3. Valeriy Khokhlov, Yurii Tuchkovenko, Larisa Nedostrelova. Using CORDEX data to estimate future hydro-ecological conditions in North-Western Black Sea coast. International Conference on Regional Climate, 14-18 October Beijing, China. C1-P-16.
 4. Недострелова Л.В., Громенко Д.Є. Аналіз повторюваності декадної висоти снігового покриву на території Вінницької області. ХІIІ Міжнародна наукова конференція «Perspectives of Science and Education»м. Нью Йорк, США. 22 листопада 2019 р. С. 313-318.
 5. Недострелова Л.В., Фасій В.В. Дослідження режиму туманів у Києві. IIIМіжнародна науково-практична конференція «Priority directions of science and technology development». Тези доповідей. 22-24 листопада 2020 р. м. Київ. С. 472-476.

Підвищення кваліфікації

 1. Курси ВМО по підвищенню кваліфікації для співробітників, зайнятих плануванням, організацією та провадженням професійної підготовки кадрів, з 25.03 по 31.05.2019р.
 2. «The International Distance Training Course on Short-term Climate Monitoring and Prediction in Disaster Prevention and Mitigation», China Meteorological Administration Training Center (CMATC), World Meteorological Organization Regional Training Centre in Beijing (10-21 травня 2021р.)

Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “1”, ауд.301

е-mail: nedostrelova@ukr.net

tel : 0482-35-73-72


Профілі

ORCID ID     https://orcid.org/0000-0001-8532-0481

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=PCDiLtoAAAAJ&hl=th