flowers

ОДЕКУ та кафедра океанології та морського природокористування представлена на Морській освітній платформі

flowers
  • 27.01.2022

Морська освітня платформа − це сервісна платформа Європейського центру морських біологічних ресурсів (EMBRC), яка призначена для морської освіти та навчання.

MarineTraining.eu розміщується на базі Гентського університету (UGent) та має мету допомогти учням у пошуку пропозицій з навчання за спеціальностями у сфері морського транспорту, суднобудування, морських поновлюваних енергетичних технологій, прибережного та морського туризму, екології та захисту навколишнього середовища, рибальства, аквакультури та морських біотехнологій, а також викладачам у пошуку допомоги в організації європейських морських навчальних ініціатив.

ОДЕКУ розмістив на платформі 12 освітніх програм та став доступнішим для ознайомлення студентам з країн ЄС. Хочеться звернути увагу, що представлена кафедрою океанології та морського природокористування програма «Океанологія і гідрографія» магістерського рівня на платформі має лише 5 аналогів, програм за якими проводять навчання у Великій Британії, Франції, Бельгії, Німеччині та США.

Ця ініціатива була запропонована європейськими партнерами ОДЕКУ в рамках проекту DOORS та спрямована на встановлення зв’язку між початківцями та молодими вченими Чорноморського регіону з колегами та наставниками по всій Європі, стимулювання нових видів співпраці та розвиток дослідницьких програм для студентів та молодих учених.

http://marinetraining.eu/