Основні напрями наукової діяльності ОДЕКУ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОДЕКУ

 • розробка прикладних проблем, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, раціональним та безпечним використанням, збереженням природних ресурсів;
 • розробка методів та засобів гідрометеорологічного забезпечення функціонування різних галузей господарства України, системи екологічного моніторингу стану навколишнього середовища;
 • оцінка тенденцій змін клімату, впливу цих змін на різні галузі господарської діяльності; розробка заходів з адаптації галузей економіки на державному, регіональному та місцевому рівнях до негативних наслідків змін клімату, що відбуваються;
 • комплексне вивчення водних об’єктів суші і моря, розробка рекомендацій щодо управління їх гідрологічним режимом, екологічним станом і прогнозування якісних і кількісних змін у майбутньому, в умовах антропогенного впливу і кліматичних змін;
 • розробка рекомендацій щодо комплексного управління природокористуванням в прибережній зоні моря, лиманах на підставі результатів математичного моделювання; моделювання і прогноз екологічного стану, гідрофізичних та гідродинамічних процесів у шельфовій і прибережній зоні моря;
 • діагноз та прогноз продуктивності рослин, оцінка впливу гідрометеорологічного режиму на формування продуктивності, якості та екологічної чистоти врожаю із застосуванням методів математичного моделювання;екологічний менеджмент, економічне і правове обґрунтування природоохоронної діяльності;
 • розробка технологій моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища;
 • розробка технологій сталого використання, збереження і збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності, збереження біорізноманіття;
 • розробка еколого-безпечної системи управління та поводження з побутовими та промисловими відходами на регіональному рівні;
 • проведення фундаментальних досліджень в галузі формування гідрологічного стану річок та розробка нових розрахункових схем і моделей для діагнозу і прогнозу їх максимального стоку в період дощових паводків та весняних водопіль;
 • оцінка і прогноз водних ресурсів річок України в умовах змін клімату та антропогенного впливу
 • подовження наукових досліджень в Антарктиці;
 • математичне моделювання структури геофізичного граничного шару з застосуванням результатів до задач гідрометеорології та екологічного моніторингу довкілля.

ПРІОРИТЕТНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ ОДЕКУ

(затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.06.2011 № 535)

Фундаментальні дослідження:

 • метеорологія і фізика атмосфери, кліматологія;
 • наукові основи збереження і поліпшення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів і морів. Комплексні проблеми.

Прикладні розробки:

 • раціональне природокористування (наукове обґрунтування шляхів вирішення актуальних проблем гідрометеорологічного забезпечення, збереження та поліпшення навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів: комплексні і галузеві проблеми;
 • обґрунтування та розробка рекомендацій щодо адаптації галузей економіки, регіонів України до змін клімату).