flowers

Перший онлайн тренінг за проєктом Erasmus+ ClimEd

flowers
  • 4.06.2021

     В період з 19 квітня по 12 травня 2021 року проходив тренінг (онлайн) з Компетентнісного підходу до розробки навчальної програми для кліматичної освіти за проєктом Erasmus+ ClimEd “Багаторівнева освіта та професійне навчання з питань кліматичних послуг, адаптації до змін клімату та їх пом’якшення в локальному, національному та регіональному масштабах”, 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP. У тренінгу взяли участь 46 представників українських університетів-партнерів та асоційованих партнерів проєкту ClimEd, зокрема 8 викладачів (Агайар Е.В., Боровська Г.О., Гопцій М.В., Куришина В.Ю., Нажмудінова О.М., Недострелова Л.В., Прокоф’єв О.М., Семергей-Чумаченко А.Б.) та 5 молодих вчених ОДЕКУ (Богушенко А.О., Ель Хадрі Юссеф, Гусєва К.Д., Мартинюк М.О., Сліже М.О.).

Тренінг розпочався із серії лекцій, які викладали протягом 19-20 квітня 2021 р. професор Юрій Рашкевич з Національного університету «Львівська політехніка» та професор Марек Франкович з Ягеллонського університету в Кракові, Польща. Лекційні матеріали охоплювали основні терміни компетентнісного навчання, формулювання результатів навчання, освітні та професійні стандарти, побудову та опис освітньої програми, кваліфікації, компетенції та результати навчання, розробку навчальної програми, студентоцентроване навчання, методи викладання та навчання, а також оцінювання.

21 квітня групи представили свої презентації та провели обговорення підготовчих вправ на формулювання результатів навчання, конструктивного вибудовування тощо, після чого відбулося ознайомлення з домашніми завданнями для 12 груп, кожна з яких включала до 4 осіб.

Протягом наступних тижнів квітня та початку травня 2021 року групи проводили горизонтальну комунікацію всередині груп і між групами та працювали над власними домашніми завданнями за тематикою проєкту ClimEd, у вигляді модулів «Перехід до кліматично-розумної політики в галузі економіки» та «Трансформація економічного сектору: зміни, виклики та управління» для обраних напрямків, таких як сільське господарство, енергетика, технічне проектування та будівництво, міське господарство, управління водними ресурсами та охорона здоров’я. В цій роботі активно використовувалась система Moodle Естонського університету наук про життя, в якій були розміщені усі необхідні матеріали (лекції, робочі документи, презентації тощо).

12 травня 2021 року, в останній день тренінгу, кожна група представила 3 ​​власно розроблені модулі. В результаті оцінки всі групи отримали сертифікати про успішне завершення тренінгу ClimEd як визнання досягнутих результатів навчання, що відповідає 3 кредитам ECTS. Усі матеріали тренінгу (слайди та відеозаписи лекцій, презентації вправ та домашніх завдань у вигляді групових проектів тощо) доступні за адресою http://climed.network/events/climed-training-1-online/.

Відділ міжнародних звязків.