About subdivisions of the university block

ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ОГОЛОШУЄ НАБІР СЛУХАЧІВ НА

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ

на 2021– 2022 навчальний рік
 

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
 • Набір на підготовчі курси Підготовчого відділення ОДЕКУ здійснюється в межах затвердженого ліцензійного обсягу.
 • Початок занять: з жовтня по травень, в міру комплектації навчальних груп.
 • Заняття проводяться в навчальних групах на базі університету та коледжу (ОККТ ОДЕКУ).
 • Навчання здійснюється з предметів за вибором, що відповідають вибраній слухачами спеціальності.
 • Підготовка здійснюється з наступних предметів:

–  Українська мова та літератури

– Математика

– Фізика

– Хімія

– Біологія

– Географія

 • До роботи на підготовчих курсах залучені провідні викладачі університету, які мають багаторічний досвід роботи в системі довузівської підготовки.
 • Навчання платне. Оплата здійснюється відповідно до затверджених Кошторисів.
 • Методичне та програмне забезпечення роботи підготовчих курсів дозволяє провести поглиблену підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та привести рівень знань слухачів з фундаментальних дисциплін до рівня вимог університетських програм.
 1. АТЕСТАЦІЯ СЛУХАЧІВ
 • контроль знань слухачів на протязі навчання здійснюється у формі модульних контрольних робіт з кожного обраного предмету.
 • По закінченні навчального року слухач складає випускне тестування з дисциплін, які вивчалися та отримує інтегральний показник якості його знань з трьох програмних конкурсних предметів.
 • Особи, які закінчать підготовчі курси, є випускниками системи довузівської підготовки і мають певні переваги під час вступу до Одеського державного екологічного університету, а саме: можливість отримати додаткові бали (за умови 150 аудиторних годин підготовчих курсів) при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності, відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України.
 1. ФОРМИ НАВЧАННЯ
 • РОБОЧІ (з 16:00 до 19:00) ТА ВИХІДНІ (з 09:00 до 15:00) ДНІ ДЛЯ СЛУХАЧІВ 11-ИХ КЛАСІВ
 • КУРСИ ВИХІДНІГО ДНЯ (субота, неділя) ДЛЯ СЛУХАЧІВ 9-ИХ КЛАСІВ на базі ОККТ
 • ДИСТАНЦІЙНА (форма навчання, яка здійснює гнучке поєднання очної та заочної форм і надає можливість підготовки незалежно від місця проживання слухача).
 1. ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ
 • 7 місяців (для учнів 11-х класів: однорічний цикл – експрес підготовка)
 • 7 місяців – українська мова та математика (для учнів 9-х класів: однорічний цикл – експрес підготовка)
 1. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ НА ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
 • Запис на підготовчі курси за адресою:

Одеса, вул. Львівська, 15, корпус 1, каб. 334 (Підготовче відділення)

 • Необхідні для зарахування документи:

– довідка з місця навчання або ксерокопія документа про повну загальну середню освіту;

– 2 фотокартки розміром 3х4 см;

– копія паспорта (перша, друга сторінки та сторінка, де вказана реєстрація) або свідоцтва про народження;

 

Довідки за телефонами:

0979756464

 

(048) 42-77-64;

е-mail: foreign@odeku.edu.ua

 

web site: www.odeku.edu.ua

 

Доїхати можна: трамвай №18 (до вул. Львівська); №26, №31 (до 7 ст. Люстдорфської дороги); маршрутні таксі: № 150, 221, 127, 124, 191, 146, 215, 185

 

 

Підготовчі курси Одеського державного екологічного університету існують більше 20 років де щорічно проходять навчання громадяни України та слухачі іноземці. За час свого існування на базі Підготовчого відділення підготовлено близько 6 тисяч випускників з 15 країн світу, переважна більшість із яких надалі успішно продовжувала навчатися на різних факультетах університету. Основна мета підготовчого відділення – поповнення студентських лав університету найбільш підготовленою, талановитою та обдарованою молоддю. За додатковий рік навчання слухачі не тільки отримують якісну підготовку з фундаментальних дисциплін, а й знайомляться з історією та традиціями університету, спілкуються з провідними вченими та викладачами, відвідують культурно-виховні заходи. Серед слухачів підготовчого відділення ведеться профорієнтаційна робота, яка допомагає їм зорієнтуватися при виборі майбутньої спеціальності. До цієї роботи залучені кафедри, факультети, інститут та наукові підрозділи університету.  

                На протязі всіх років залучення слухачів та подальше їх навчання в університеті проводиться в тісній співпраці з школами, гімназіями, ліцеями, коледжами міста Одеси та областей України.