Підготовка нових випусків наукових журналів

Підготовка нових номерів «Українського гідрометеорологічного журналу» в 2021 році

 

Одеський державний екологічний університет продовжує підготовку і видання у 2022 році нових номерів «Українського гідрометеорологічного журналу».

В «Українському гідрометеорологічному журналі» публікуються результати фундаментальних та прикладних наукових досліджень у напрямках “Гідрометеорологія” (метеорологія і кліматологія; агрометеорологія; гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія), “Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів” спеціальності «Науки про Землю» та «Екологічні аспекти природокористування» спеціальності «Екологія».

Журнал внесено до переліку фахових видань, затверджених ДАК МОН України у галузі географічних наук (гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія; океанологія; метеорологія, кліматологія, агрометеорологія; конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів).

Матеріали друкуються українською та англійською мовами.

Періодичність виходу номерів -2 (4) рази на рік.

Альтернативні назви Журналу: Ukrainian hydrometeorological journal, Ukrainskij gidrometeorologičeskij žurnal, Украинский гидрометеорологический журнал.

Наразі формується № 29 “Українського гідрометеорологічного журналу”.

Правила подання статей до редколегії Журналу та їх оформлення розміщені на сайті Журналу – http://www.uhmj.org.ua. На сайті також можна скачати останню версію шаблона MAR_ODEKU.dot, який використовується для форматування статей.

За інформацією стосовно термінів виходу чергового номеру можна звертатись на e-mail: redactor11@ukr.net