Підготовка студентів кафедри екології та охорони довкілля

На сьогоднішній день, кафедра екології та охорони довкілля здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю 101 – Екологія (галузь знань – 10 – Природничі науки) –  спеціалізації  «Екологія та охорона навколишнього середовища», Екологічна безпека».

Для студентів спеціальності  101 – Екологія по кафедрі екології та охорони довкілля викладаються  наступні дисципліни:

для студентів ІІ курсу:

 • загальна екологія та неоекологія;

для студентів ІІІ курсу:

 • техноекологія;
 • урбоекологія;
 • ландшафтна екологія;
 • моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища;
 • моніторинг довкілля;

для студентів IV курсу:

 • екологія міських систем;
 • екологічна хімія;
 • оптимізація природокористування;
 • управління та поводження з відходами;
 • меліоративна екологія;
 • екологічна безпека;
 • оцінка техногенного впливу на геологічне середовище;
 • екологічні аспекти використання морського середовища;
 • методи захисту атмосфери.
 • екологія міських систем;
 • людина як споживач: екологічні аспекти.
 • екологія людини;
 • рекреаційні ресурси та курортологія;
 • екологічний туризм;

для студентів V курсу:

 • джерела екологічної небезпеки;
 • методологія та теорія екологічної небезпеки;
 • екологічний аудит;
 • екологічна політика.
 • оцінка техногенного впливу на геологічне середовище;
 • організація рекреаційно-туристичної діяльності;
 • методи оцінки якості навколишнього середовища;
 • ГІС в екології;
 • системний аналіз якості навколишнього середовища.

Для студентів рівня підготовки спеціаліст по спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» по кафедрі викладаються наступні дисципліни:

для студентів V курсу:

 • оцінка техногенного впливу на геологічне середовище;
 • організація рекреаційно-туристичної діяльності;
 • методи оцінки якості навколишнього середовища;
 • екологічний аудит;
 • ГІС в екології;
 • системний аналіз якості навколишнього середовища;
 • екологічна політика.

Для студентів рівня підготовки магістр по спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища» по кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • екологічна політика;
 • джерела екологічної небезпеки;
 • методологія та теорія екологічної небезпеки;
 • забезпечення екологічної безпеки;
 • екологічний менеджмент і аудит;
 • ГІС в екології;
 • методологія організації наукових досліджень;
 • екологізація антропогенної діяльності;
 • аналіз якості навколишнього середовища;
 • сучасні методи захисту навколишнього середовища.

Для студентів рівня підготовки магістр по спеціальності «Екологічна безпека» по кафедрі викладаються наступні дисципліни:

 • екологічна політика;
 • системний аналіз якості навколишнього середовища;
 • ГІС в екології;
 • екологічні аспекти рекреаційно – туристичної діяльності;
 • методологія організації наукових досліджень;
 • оцінка техногенного впливу на навколишнє середовище;
 • екологічна хімія з основами екотоксикології.