Підготовка студентів кафедри екології та охорони довкілля

         На рівні підготовки «молодший бакалавр» (120 кредитів) ОПП «Екологія та охорона довкілля» на кафедрі екології та охорони довкілля викладаються такі дисципліни:

         На рівні підготовки «бакалавр» (240 кредитів) ОПП «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» на кафедрі екології та охорони довкілля викладаються такі дисципліни:

         На рівні підготовки «магістр» за ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища», «Екологічна безпека» (90 кредитів) та ОНП «Екологічна безпека» (120 кредитів) на кафедрі екології та охорони довкілля викладаються такі дисципліни:

         На рівні підготовки «доктор філософії» за ОНП «Екологічні аспекти природокористування» на кафедрі екології та охорони довкілля викладаються такі дисципліни: