About subdivisions of the university block

№ п/п Найменування дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади; для сумісників місце основної роботи, посада Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом) Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою присвоєно, назва теми дисертації
1 Українська мова як іноземна,

Українська мова

Воронежцева Алла Аркадіївна

 

Голова циклової комісії,

ст. викладач

ОНУ ім. І.І. Мечникова, 1975 р., філолог, викладач російської мови і літератури.

Підвищення кваліфікації:

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2009 р., програма «Українська мова як іноземна»

2 Українська мова як іноземна,

Українська мова

Чорна Ольга Віталіївна

 

Ст.викладач ОНУ ім. І.І. Мечникова, 1984р., філолог, викладач російської мови і літератури.

Підвищення кваліфікації:

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2009 р., програма «Українська мова як іноземна»