Підготовка студентів на кафедрі автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища та інформатики

ДИСЦИПЛІНИ БАКАЛАВРІВ КАФЕДРИ АСМНСІ

Курс Дисципліна, спеціальність Бюджет Викладач
1 курс

1-й семестр

Інформаційні системи та технології (обов’язкова)

073 – Менеджмент, 281 – ПУА

8 кр., 30-лекц. 30-лаб.раб.   75-срс   залік Гнатовська Г.А.
Інформаційні системи та технології (обов’язкова)

103 – Науки про Землю (в т.ч. Військова гідрометеорологія), 193 – Геодезія та землеустрій

4 кр., 30-лекц. 30-лаб.раб.   60-срс   залік Мещеряков В.І.
1 курс

2-й семестр

Інформаційні системи та технології (обов’язкова)

073 – Менеджмент, 281 – ПУА

8 кр., 15-лекц. 30-лаб.раб.   60-срс   іспит Гнатовська Г.А.
Інформаційні системи та технології (обов’язкова)

101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища, 207 – Водні біоресурси

4 кр., 30-лекц. 30-лаб.раб.   60-срс   залік Мещеряков В.І.
Методи та засоби гідрометеорологічних вимірювань (обов’язкова)

103 – Науки про Землю (в т.ч. Військова гідрометеорологія)

3 кр., 24-лекц. 20-лаб.раб.   40-срс   залік Лавріненко Ю.В.
Методи дистанційного зондування навколишнього середовища (обов’язкова)

193 – Геодезія та землеустрій

8 кр., 60-лекц. 60-лаб.раб.   120-срс   залік Перелигін Б.В.
2 курс

1-й семестр

Об’єктно-орієнтоване моделювання (обов’язкова)

122 – Комп’ютерні науки

6 кр., 30-лекц. 30-практ.зан.   120-срс   іспит Чмир І.О.
Програмування вбудованих мікропроцесорних систем (вибіркова)

122 – Комп’ютерні науки

4 кр., 30-лекц. 30-лаб.раб.   60-срс   залік Гор’єв С.А.
2 курс

2-й семестр

3 курс

1-й семестр

Невизначене програмування (вибіркова)

122 – Комп’ютерні науки

4 кр., 30-лекц. 30-лаб.раб.   60-срс   залік Мещеряков В.І.
Інтелектуальний аналіз даних (обов’язкова)

122 – Комп’ютерні науки

4 кр., 30-лекц. 30-лаб.раб.   60-срс   залік Ковальчук В.В.
3 курс

2-й семестр

Технології створення програмних продуктів (обов’язкова)

122 – Комп’ютерні науки

4 кр., 30-лекц. 30-лаб.раб.   60-срс   залік Гнатовська Г.А.
Теорія прийняття рішень (вибіркова)

122 – Комп’ютерні науки

4 кр., 15-лекц. 30-лаб.раб.   75-срс   залік Гнатовська Г.А.
4 курс

1-й семестр

XML-технології (вибіркова)

122 – Комп’ютерні науки

4 кр., 30-лекц. 30-лаб.раб.   60-срс   залік Гнатовська Г.А.
Цифрова обробка зображень (вибіркова)

122 – Комп’ютерні науки

4 кр., 30-лекц. 30-лаб.раб.   60-срс   залік Перелигін Б.В.
Методи та системи штучного інтелекту (обов’язкова)

122 – Комп’ютерні науки

4 кр., 30-лекц. 30-практ.зан.   60-срс   залік Чмир І.О.
4 курс

2-й семестр

Електронна комерція (вибіркова)

122 – Комп’ютерні науки

4 кр., 27-лекц. 18-практ.зан.   75-срс   залік Чмир І.О.
Моделювання інформаційних систем моніторингу (вибіркова)

122 – Комп’ютерні науки

4 кр., 27-лекц. 18-лаб.раб.   75-срс   залік Гор’єв С.А.

ДИСЦИПЛІНИ МАГІСТРІВ КАФЕДРИ АСМНСІ

Курс

Дисципліна, спеціальність

Бюджет

Викладач

1 курс

1-й семестр

Методи та засоби електронного бізнесу (обов’язкова)

122 – Комп’ютерні науки

4 кр., 30-лекц. 15-лаб.раб.   75-срс   іспит Чмир І.О.
Методи та системи підтримки рішень (вибіркова)

122 – Комп’ютерні науки

6 кр., 30-лекц. 30-лаб.раб.   120-срс   залік Гор’єв С.А.
1 курс

2-й семестр

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об’єктів управління ІС (обов’язкова)

122 – Комп’ютерні науки

5 кр., 30-лекц. 30-лаб.раб.   90-срс   іспит Мещеряков В.І.
Технології побудови розподілених додатків (вибіркова)

122 – Комп’ютерні науки

6 кр., 30-лекц. 30-лаб.раб.   120-срс   іспит Гнатовська Г.А.
Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних (обов’язкова)

122 – Комп’ютерні науки

5 кр., 30-лекц. 30-лаб.раб.   90-срс   залік Перелигін Б.В.
Інтернет речей (вибіркова)

122 – Комп’ютерні науки

3 кр., 30-лекц. 15-лаб.раб.   45-срс   залік Гор’єв С.А.
2 курс

1-й семестр

Групові системи підтримки прийняття рішень (обов’язкова)

122 – Комп’ютерні науки

3 кр., 21-лекц. 28-лаб.раб.   41-срс   залік Великодний С.С.

ДИСЦИПЛІНИ АСПІРАНТІВ КАФЕДРИ АСМНСІ PhD-(Доктор філософії) – 122–Комп’ютерні науки

Курс

Дисципліна, спеціальність

Бюджет

Викладач

1 курс

1-й семестр

Моделювання складних процесів і систем (обов’язкова) 4 кр., 30-лекц. 30-лаб.раб.   60-срс   залік Великодний С.С.
1 курс

2-й семестр

Моделювання складних процесів і систем (обов’язкова) 4 кр., 30-лекц. 30-лаб.раб.   60-срс   іспит Великодний С.С.
Уніфіковані засоби моделювання систем (вибіркова)

Або

Геоінформаційні системи та технології в наукових дослідженнях (вибіркова)

5 кр., 45-лекц. 30-лаб.раб.   75-срс   залік

 

Мещеряков В.І.

 

Мещеряков В.І.

2 курс

1-й семестр

Теорія планування експерименту та аналіз даних (обов’язкова)

 

6 кр., 45-лекц. 45-лаб.раб.   90-срс   іспит Мещеряков В.І.

 

Технології побудови сервіс-орієнтованих систем розподіленої обробки інформації (вибіркова)

Або

Аналіз та обробка великих даних(вибіркова)

5 кр., 45-лекц. 30-лаб.раб.   75-срс   залік Мещеряков В.І.

 

 

Великодний С.С.

2 курс

2-й семестр

Надійність інформаційних систем (вибіркова)

Або

Методи та моделі побудови експертних систем (вибіркова)

5 кр., 45-лекц. 30-лаб.раб.   75-срс   залік Мещеряков В.І.

 

Великодний С.С.